Welke wet- en regelgeving is van toepassing bij werken op een ladder?

9 juli 2024 14:25

Welke wet- en regelgeving is van toepassing bij werken op een ladder?

Het werken op een ladder kan zowel in de bouwsector als in andere industrieën een essentiële taak zijn. Toch brengt het werken op hoogte risico’s met zich mee die goed beheerd moeten worden. Als werkgever of werknemer is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving die van toepassing is bij het werken op een ladder. In dit uitgebreide artikel zullen we alle belangrijke aspecten van wet- en regelgeving rond laddergebruik belichten, zodat je goed geïnformeerd bent en veilig aan de slag kunt.

Veilig werken op hoogte

Ladders worden vaak gebruikt voor klusjes op hoogte, van schilderwerk tot installatie en onderhoud. Hoewel ze een handige oplossing lijken, kunnen ze gevaarlijk zijn als ze niet op de juiste manier worden gebruikt. De wet- en regelgeving rondom ladders is ontworpen om risico's te minimaliseren en de veiligheid van werknemers te waarborgen. Dit artikel biedt een overzicht van de wetgeving, veiligheidsvoorschriften en praktische tips voor zowel werkgevers als werknemers.

Waarom is wet- en regelgeving belangrijk bij werken op een ladder?

Het werken op hoogte is intrinsiek gevaarlijk, en de wet- en regelgeving die hierbij hoort, zijn bedoeld om deze risico’s te verminderen. Ongevallen door vallen van hoogte kunnen ernstige verwondingen of zelfs dodelijke gevolgen hebben. Daarom is het essentieel dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetgeving en veiligheidsnormen die zijn opgesteld door relevante instanties.

Belangrijke wetgeving en richtlijnen

1. Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De Arbowet vormt de basis van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer in Nederland. Deze wet legt de verantwoordelijkheid bij de werkgever om te zorgen voor een veilige werkplek, inclusief het veilig gebruik van ladders. Enkele relevante onderdelen van de Arbowet zijn:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Werkgevers zijn verplicht om een RI&E uit te voeren. Dit document moet de risico's van werken op hoogte identificeren en passende maatregelen beschrijven om deze risico's te beheersen.
 • Veiligheids- en gezondheidsplan: Dit plan moet opstellen worden bij werkzaamheden die verhoogde risico’s met zich meebrengen, zoals werken op ladders.
 • Verantwoordelijkheden van werkgevers: Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers goed zijn geïnformeerd en getraind over veilig laddergebruik.

2. Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

Het Arbobesluit specificeert de regels en voorschriften die voortvloeien uit de Arbowet. Voor het werken op ladders zijn de volgende artikelen van belang:

 • Artikel 3.16 – Toegang en vluchtwegen: Dit artikel stelt dat toegang en vluchtwegen, waaronder ladders, veilig moeten zijn en regelmatig moeten worden gecontroleerd.
 • Artikel 7.4 – Vallen: Dit artikel verplicht werkgevers om maatregelen te treffen om vallen van hoogte te voorkomen. Dit kan onder andere door het gebruik van veilige ladders en andere hulpmiddelen.
 • Bijlage 1, hoofdstuk 1 – Technische eisen: Hier worden de technische eisen beschreven waaraan ladders moeten voldoen om veilig te kunnen worden gebruikt.

3. NEN-EN Normen

De Europese normen NEN-EN 131 zijn specifiek gericht op ladders en trappen. Deze normen stellen eisen aan het ontwerp, de constructie en de testen van ladders om te garanderen dat ze veilig zijn voor gebruik.

 • NEN-EN 131: Deze norm beschrijft de eisen waaraan ladders moeten voldoen, zoals stabiliteit, sterkte en afmetingen.
 • NEN-EN 397: Hoewel deze norm specifiek voor veiligheidshelmen is, is het belangrijk dat alle persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de relevante normen, inclusief het gebruik van een helm bij het werken op hoogte.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van werkgevers

Als werkgever heb je bij het werken op hoogte bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden, zoals onder andere:

Zorg voor veilig materieel

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat alle ladders die op de werkplek worden gebruikt, voldoen aan de relevante veiligheidsnormen en goed onderhouden worden. Dit begint bij het aanschaffen van professionele ladders die voldoen aan alle Europese eisen en regels. Kies bijvoorbeeld voor de ladders van ALDORR om jouw werknemers veilig op hoogte te laten werken. Dit omvat:

 • Regelmatige inspecties: Ladders moeten regelmatig worden gecontroleerd op slijtage, beschadigingen of andere defecten. Dit moet worden gedocumenteerd en eventuele defecte ladders moeten onmiddellijk worden afgekeurd en vervangen.
 • Juiste opslag: Ladders moeten op een veilige manier worden opgeslagen, zodat ze niet kunnen omvallen of beschadigd raken.

Training en voorlichting

Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te trainen en voor te lichten over veilig werken op hoogte. Dit omvat:

 • Opleiding: Medewerkers moeten getraind worden in het veilig op- en afgaan van ladders, het correct gebruiken van ladders en het herkennen van risico’s.
 • Instructies en procedures: Zorg ervoor dat er duidelijke instructies zijn voor het gebruik van ladders en dat werknemers op de hoogte zijn van deze procedures.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Werkgevers moeten een gedetailleerde RI&E uitvoeren waarin alle risico's van het werken op hoogte worden geïdentificeerd. De RI&E moet regelmatig worden bijgewerkt en kan leiden tot aanpassingen in de veiligheidsprocedures en -middelen.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van werknemers

Als werknemer heb je bij het werken op een ladder de volgende verplichtingen en verantwoordelijkheden:

Veilig gebruik van ladders

Werknemers moeten de ladders op een veilige manier gebruiken, wat onder meer inhoudt:

 • Controle vóór gebruik: Controleer de ladder op schade of defecten voordat je deze gebruikt.
 • Correcte plaatsing: Zorg ervoor dat de ladder op een stabiele en vlakke ondergrond staat en dat de ladder correct is geplaatst met de juiste hellingshoek.
 • Veilige beklimming: Gebruik beide handen om te klimmen en vermijd het dragen van zware of onhandige voorwerpen tijdens het klimmen.

Rapportage van problemen

Als werknemers problemen of gevaarlijke situaties opmerken, moeten ze dit onmiddellijk rapporteren aan hun werkgever. Dit kan helpen om ongevallen te voorkomen en bij te dragen aan een veilige werkomgeving.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Afhankelijk van de situatie kunnen werknemers worden vereist om bepaalde PBM’s te dragen, zoals een valharnas of helm, om hun veiligheid te waarborgen.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.