“We bieden werkgevers graag ondersteuning en advies in Covid-19 tijd”

11 december 2020 13:00

“We bieden werkgevers graag ondersteuning en advies in Covid-19 tijd”

De Covid-19 maatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor ondernemers en voor grote delen van de arbeidsmarkt. Het steun en herstelpakket moet de ergste schokken dempen. Het UWV is één van de partijen die ondernemers ondersteunt bij hun vragen om de Covid uitdagingen het hoofd te bieden. Ondernemers zijn namelijk erg belangrijk in het gaande houden van de economie. UWV werkt op de arbeidsmarkt samen met gemeenten, onderwijs, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen, opleiders en private partijen. Het WerkgeversServicePunt (WSP) en het LeerWerkLoket zijn belangrijke ankerpunten voor ondernemers en baanveranderaars, mochten ze vragen hebben. Voor een goed begrip, het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV werkt zowel landelijk als regionaal. Taak is onder andere het uitvoeren van de werknemersverzekeringen, bijvoorbeeld de WW, WIA, Wajong en Ziektewet. UWV heeft ook als opdracht om de transparantie van en zicht op de arbeidsmarkt te bevorderen, zodat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijk kunnen vinden. De arbeidsmarktinformatie kan worden benut om met de partners in de regio het arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen.

WERK.NL

Werk.nl kan werkzoekenden en werkgevers ook digitaal voorzien van diensten. Doordat werkzoekenden hun cv, hun vaardigheden, opleidingsniveau, beroep en persoonlijk profiel goed invullen en werkgevers hun vacatures, wordt er veel beweging zichtbaar op de arbeidsmarkt en zijn de kansen zichtbaar. Werk.nl wordt de komende jaren met samenwerkingspartijen steeds meer verrijkt met skills en arbeidsmarktinformatie. Hierdoor krijgen werkzoekenden steeds meer een passend advies over hun kansen op de arbeidsmarkt en wat ze moeten overbruggen. Werkgevers kunnen beschikbaar personeel vinden. Het WSP kan hen ondersteunen met selectie en advies.

WSP

“Het WSP is de eerste laagdrempelige ingang voor ondernemers”, duidt Antoinette Verveen, Kwartiermaker Rayonmanager, UWV WERKbedrijf Arnhem-Nijmegen. “Helaas zijn er nog veel mkb’ers niet mee bekend. Het WSP is een brede samenwerking tussen gemeenten en het UWV, die ook weer aansluit op samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het LeerWerkLoket, onderwijs en andere partijen. Bij het WSP kan een ondernemer informatie en advies krijgen voor tal van zaken. Denk aan advies en ondersteuning bij personeelsvraagstukken, bij werving en selectie en bij het inzetten van regelingen, voorzieningen en subsidies voor ondernemers. Ook informatie over wijzigingen in de sociale verzekeringswetgeving en actualiteiten in coronatijd. Kijk eens op de sites van de beide WSP’s! WSP Rijk van Nijmegen heeft de komende tijd een webinarmarathon ‘UWV Actualiteiten in Coronatijd’. Deze WSP dienstverlening is kosteloos.”

BEELD VAN DE ARBEIDSMARKT

“Ondanks alle verschillen die er ook tussen  de beide regio’s zijn, zien we zowel in de  regio Midden Gelderland als in regio Rijk van Nijmegen, een overheersende aanwezigheid van zorg, onderwijs en overheidsdiensten”, aldus Antoinette Verveen. “Die grote vertegenwoordiging van overheidssectoren leidt tot een relatief gematigd effect van de Covid-19 crisis op onze regio’s en op het ontstaan van werkloosheid. Dat is zeker zo als je het vergelijkt met regio’s waar havens, vliegverkeer, horeca en detailhandel overheersen. Maar het is niet minder erg voor degene die het treft.” “In onze regio’s hebben vooral jongeren met uitzendbanen in horeca en detailhandel last van het verlies van werk. Het is dan goed om te kijken of je kan om- of bijscholen naar kansberoepen. Het LeerWerkLoket kan je daarin adviseren. Ook op werk.nl vind je tips.” “Wendbaarheid en aanpassingsvermogen is een vereiste in deze grillige arbeidsmarkt. Voor zowel werknemers en werkgevers. Desondanks kunnen bedrijven nu echt in de problemen raken. Wij maken ons vooral zorgen over het mkb. De bedrijven, die geen afdeling met HR advies hebben, kunnen in deze grillige arbeidsmarkt plots geconfronteerd worden met een probleem van te veel of te weinig personeel. Graag staan we hen bij, samen met onze partners, om te zien of we hen in contact kunnen brengen met ondernemers die bijvoorbeeld precies een tegengestelde vraag hebben op het gebied van groei of krimp of dat er branchegerichte om- of bijscholing moet plaatsvinden. Met het steun en herstelpakket vraagt het ministerie aan UWV, gemeenten, onderwijs, werkgeversorganisaties en vakbonden om samen te werken en gerichte ondersteuning te coördineren. Ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij het WSP Midden Gelderland of WSP Rijk van Nijmegen.”

STEUNINSTRUMENTEN

Om de impact van Covid-19 maatregelen zoveel mogelijk te dempen, trof de overheid maatregelen van ongekende financiële omvang, het steun en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Dit met het doel te voorkomen dat bedrijven omvallen en de werkloosheid enorm gaat stijgen. De pandemie mocht niet uitmonden in een economisch slagveld, daarvoor moeten onder andere instrumenten als Tozo, NOW, regionale mobiliteitsteams en gerichte dienstverlening van het UWV en gemeenten zorgen.

TOZO

Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en zzp’ers. Deze regeling is tot 1 juli 2021 van kracht en wordt door de gemeenten uitgevoerd.

NOW-REGELING

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt door UWV uitgevoerd en was in de vorm van NOW1 en NOW2 van maart tot en met september van kracht. Sinds 1 oktober geldt NOW3. Deze loopt tot 1 juli 2021. Deze regeling is voor werkgevers die een omzetverlies van ten minste 20% en per januari 2021 van ten minste 30% hebben. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. “De bedoeling van de regeling is dat werkgevers hun mensen in vaste dienst en met een flexibel contract kunnen doorbetalen”, aldus Antoinette Verveen. “De NOW is onderdeel van het brede steun en herstelpakket waarin ook geld beschikbaar is voor de scholing van werknemers en voor begeleiding ‘van werk naar werk’. Werkgevers die gebruik maken van de NOW3 zijn verplicht hun werknemers bij dreigend baanverlies te helpen om ander werk te vinden. Van werk naar werk.”

Antoinette Verveen: “We willen bedrijven en ondernemers zo veel mogelijk ondersteunen en adviseren in deze tijd.”

REGIONALE   MOBILITEITSTEAMS

Begin 2021 worden er teams ingericht voor  deze ‘van werk naar werk’ benadering. Verveen: “Gemeenten, onderwijs, werk- geversorganisaties, vakbonden en UWV hebben de opdracht nauw samen te werken om de ondersteuning te coördineren voor werkzoekenden en werkgevers.”

OPLOSSINGEN VOOR WERKGEVERS

Graag verwijst Antoinette Verveen de ondernemers naar een campagne waar ze veel informatie kunnen vinden. “Het UWV startte onlangs de campagne ‘Oplossingen voor werkgevers’. Deze brengt de dienstverlening van UWV op eigentijdse manier onder de aandacht van mkb-werkgevers met meer dan vijf werknemers. De campagne krijgt in 2021 een vervolg. We willen in deze bijzondere tijd laten zien dat ook UWV als gids, vraagbaak en expert klaar staat met ‘andere oplossingen’ om werkgevers te ondersteunen met informatie en dienstverlening.” «

UWV WERKBEDRIJF RIJK VAN NIJMEGEN EN MIDDEN GELDERLAND

E-mail antoinette.verveen@uwv.nl

WERKGEVERS SERVICEPUNT MIDDEN-GELDERLAND

www.wsp-mg.nl

 WERKGEVERS SERVICEPUNT RIJK VAN NIJMEGEN

www.wspnijmegen.nl

LEERWERKLOKET

www.lerenenwerkennijmegen.nl

www.lerenenwerkenarnhem.nl

OPLOSSINGEN VOOR WERKGEVERS

www.uwv.nl/oplossingenvoorwerkgevers

ZOEKEN NAAR EN PLAATSEN VAN VACATURES

www.werk.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.