Wat gebeurt er als jouw kantoorgebouw niet aan het verplichte Energielabel C voldoet?

23 januari 2023 15:57

Wat gebeurt er als jouw kantoorgebouw niet aan het verplichte Energielabel C voldoet?

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen voldoen aan een de gestelde doelstellingen van het Bouwbesluit 2012. Daarin staat beschreven dat een kantoorgebouw minimaal over Energielabel C moet beschikken, waarbij het primair fossiele energieverbruik beperkt moet blijven tot maximaal 335 kWh per m² per jaar. Wat gebeurt er als een kantoorgebouw niet beschikt over Energielabel C?

Geen Energielabel C? Dit zijn de gevolgen

Voldoet het kantoorpand niet aan de richtlijnen uit het Bouwbesluit, dan vervalt in principe de kantoorfunctie. Een bedrijf mag dan volgens de plannen niet langer gebruikmaken van het kantoorgebouw. Overigens is in de praktijk op grote schaal sprake van maatwerk, hetgeen het vaststellen van de verplichting op Energielabel C niet eenvoudiger maakt. Ligt de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) bijvoorbeeld lager dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw, dan is Energielabel C niet verplicht. Ook zijn tijdelijke kantoorgebouwen, welke uiterlijk 2 jaar worden gebruikt, uitgesloten van de verplichting.

Momenteel is de gemeente waarin het kantoorgebouw is gevestigd handhaver met betrekking tot het al dan niet overtreden van de Energielabel C-verplichting. In hoeverre op dit moment wordt gehandhaafd op het verplichte Energielabel C voor kantoorgebouwen, kan daardoor per gemeente verschillen.

‘Slechts 55 procent kantoorpanden beschikt over Energielabel C’

Wat is momenteel de stand van zaken? Uit onderzoek blijkt ‘slechts’ 55 procent van alle kantoorgebouwen te beschikken over Energielabel C. Van liefst 35% van alle kantoorgebouwen ontbreekt het überhaupt aan een Energielabel. En een nóg saillanter detail: ook een groot deel van de kantoren van de overheid voldoen niet aan de nieuwe regels. Dat betekent dat er nog voldoende werk aan de winkel is. Tevens maakt het de directe handhaving op Energielabel C vanuit gemeenten nog complexer.

Wat kan je als bedrijf doen voor Energielabel C?

Maatwerk. Het is de kern van het hele verhaal rondom Energielabel C. Deel je als bedrijf een pand met andere bedrijven, of beheer je het kantoorgebouw zelfstandig? Het streven naar Energielabel C vergt samenwerking en een concreet tijdspad om op korte termijn al duurzame stappen te kunnen zetten. Denk daarbij aan de installatie van zonnepanelen op het dak of de isolatie van het gebouw. In het eerste voorbeeld betreft het een overschakeling naar een 100% duurzame en schone energiebron, terwijl je in het tweede voorbeeld het fossiele energieverbruik direct beperkt.

Wil je als bedrijf zonnepanelen aanschaffen, dan moet je in de planning rekening houden met het offertetraject en de datum van installatie. Die periode vanaf de aanvraag tot de installatie van het zonnesysteem kan, afhankelijk van het installatiebedrijf, een aantal maanden in beslag nemen. Die informatie kan men communiceren bij een eventuele handhaving op Energielabel C vanuit de gemeente. 

Streven in plaats van verplichten

Waar men voorafgaand aan 1 januari 2023 sprak over een ‘verplichting tot Energielabel C’, daar blijkt het in de praktijk vooralsnog te gaan om een goed streven, waar niet direct op gehandhaafd wordt. Desondanks blijft het belangrijk voor zowel bedrijven als overheid om te handelen op het Bouwbesluit als onderdeel van de ingezette energietransitie.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.