Wanneer hoef je als werkgever geen transitievergoeding te betalen?

30 januari 2017 14:05

Wanneer hoef je als werkgever geen transitievergoeding te betalen?

liber dock

Een werknemer heeft in beginsel recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft geduurd en op initiatief van werkgever is opgezegd of niet is voortgezet. Werkgevers denken soms dat ze deze transitievergoeding niet hoeven te betalen als werknemer verwijtbaar is aan het ontslag. Dat ligt vaak toch iets anders.

Er is pas géén transitievergoeding verschuldigd als het eindigen (of niet voortzetten) van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van “ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer”. De wetgever heeft vijf voorbeelden genoemd:

1. diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig is geworden;
2. in strijd handelen met in de praktijk toegepaste en kenbare gedragsregels van de organisatie van de werkgever (denk aan geld uit de bedrijfskas lenen);
3. controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk niet naleven, zonder gegronde reden, zelfs na loonopschorting;
4. veelvuldig en zonder gegronde reden te laat op het werk verschijnen, waardoor de bedrijfsvoering wordt belemmerd, terwijl werknemer hierop is aangesproken; 5. op oneigenlijke wijze proberen productiecijfers gunstiger voor te stellen en hierdoor het vertrouwen van de werkgever beschamen.

Er moet sprake zijn van een vergelijkbare situatie als hierboven of een dringende reden voor een ontslag op staande voet.

De rechter heeft daarnaast nog de mogelijkheid om dan alsnog een (gedeeltelijke) transitievergoeding toe te kennen, als het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een relatief kleine misstap na een heel lang dienstverband. Rechters kijken ook naar de persoonlijke omstandigheden van werknemer. Is er bijvoorbeeld sprake van opzet of probeerde de werknemer zichzelf te bevoordelen?

Daarnaast hoeft werkgever de transitievergoeding niet te betalen indien hij daardoor in ernstige financiële problemen komt, maar ook die toets is behoorlijk streng.

Kortom, het is op grond van de wet nog best lastig om onder de transitievergoeding uit te komen.

Mocht u meer willen weten dan wijst Liber Dock u graag de weg. 

mr. Marleen van Woerden is senior associate bij Liber Dock advocaten

www.liberdock.com

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.