Vrouwen in tech voelen zich al tijdens de recruitment-fase buitengesloten

15 mei 2019 14:03

Vrouwen in tech voelen zich al tijdens de recruitment-fase buitengesloten

Wereldwijd onderzoek van Booking.com toont aan dat 48% van de Nederlandse vrouwen die werkzaam zijn in de tech-sector gendervooroordelen al tijdens de sollicitatieprocedure beschouwt als een barrière om de tech-sector te betreden.

Hoewel de branche al de nodige inspanningen heeft verricht om het aantal vrouwen en minderheden in de tech-industrie te vergroten, toont het onderzoek aan dat vrouwen al tijdens het sollicitatieproces ervan weerhouden kunnen worden om überhaupt te solliciteren naar functies in de tech-sector. Uit het onderzoek blijkt ook dat het vooral vrouwelijke bachelor-studenten met een interesse in een tech-carrière zijn, die een uitgesproken mening hebben over gendervooroordelen tijdens het sollicitatieproces.

“Een groot deel van de discussie rondom het verbeteren van de genderdiversiteit in de tech-sector heeft zich tot nu toe gericht op wat de sector wil en wat onderwijsstelsels en overheden kunnen doen om meer meisjes en vrouwen op jonge leeftijd in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) te interesseren voor een carrière in tech", aldus Gillian Tans, CEO van Booking.com. "Ons onderzoek laat zien hoe cruciaal recruitment-activiteiten van technologiebedrijven zijn om vrouwelijke kandidaten te motiveren voor een rol binnen de tech-sector. Dit heeft betrekking op de manier waarop ze over de branche praten en de functieomschrijvingen die ze plaatsen. Bijna de helft (48%) van de Nederlandse vrouwen zegt dat diversiteit op de werkvloer de sleutel tot succes is binnen de tech-sector.”

Het recruitment-proces duwt vrouwen eerder weg dan dat het ze aantrekt

Aan vrouwen in tech werd gevraagd wat zij vinden van de manier waarop technologiebedrijven het recruitmentproces behandelen. De vrouwen gaven aan dat de sector de veelzijdigheid van de functies en de carrièrekansen vaak onjuist beschrijft, waardoor de verkeerde mensen worden geworven. Zo denken veel respondenten dat er bij het schrijven van vacatureteksten gebruik wordt gemaakt van subtiele nuances en 'mannelijk gecodeerde' woorden, zoals “leidend” of “dominant”, wat het risico met zich meebrengt dat vrouwen zich niet aangesproken voelen en minder vrouwen de betreffende rollen overwegen.

Daarnaast zorgen functieomschrijvingen ervoor dat vrouwen ervan afzien te solliciteren naar niet-technische functies binnen de tech-sector. Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (51%) zegt dat dergelijke beschrijvingen niet met vrouwen als doelgroep opgesteld zijn. Het onderzoek van Booking.com toont bovendien aan dat bijna de helft van de Nederlandse, vrouwelijke tech-professionals en studenten (47%) van mening is dat technologiebedrijven de neiging hebben om vooral te communiceren over functies in tech die te maken hebben met programmeren, productontwerp, data-analyse en engineering, wat ten koste gaat van niet-technische functies die even interessant kunnen zijn.

Dit wordt ondersteund door het feit dat meer dan twee derde van de Nederlandse vrouwen in tech en Nederlandse vrouwelijke studenten die geïnteresseerd zijn in een carrière in de sector (67%) zeggen dat ze nog steeds denken dat ze technische vaardigheden of een diploma in technologie of informatica nodig hebben om een baan in de sector te krijgen - ongeacht of het om een technische of niet-technische functie gaat op een afdeling zoals Personeelszaken, Financiën, Juridische Zaken of Marketing.

Wereldwijd vindt de helft van de vrouwen (50%) werkzaam in de tech-sector dat hun carrièrekansen niet vanaf het begin aan ze duidelijk zijn gemaakt, wat nog een factor is die hen ervan weerhoudt de sector te betreden. Aangezien het voor een groot deel vrouwelijke bachelor studenten zijn die deze mening delen (59% wereldwijd) moet de technologiesector beter communiceren over carrièreperspectieven voor jonge vrouwen, nog voordat ze de industrie willen gaan betreden.

“Onze onderzoeksresultaten bevestigen het beeld dat technologiebedrijven jarenlang over de industrie en functies binnen de industrie gecommuniceerd hebben op een manier die mannen aansprak, maar vrouwen afschrikt. Dat kan komen door de taal die in een functieomschrijving of tijdens het recruitment-proces is gebruikt. Aangezien dit een van de eerste interacties is die een kandidaat met een organisatie heeft, moeten we ervoor zorgen dat er tijdens het sollicitatieproces gendergelijkheid en inclusiviteit is om te voorkomen dat vrouwen al in een vroeg stadium worden buitengesloten en weggestuurd", aldus Tans. "Het is belangrijk dat we als sector beter ons best doen om de verschillende mogelijkheden die er zijn voor een carrière in tech bij vrouwen onder de aandacht te brengen.”

Eenmaal aangenomen worden mannen en vrouwen geconfronteerd met verschillende ervaringen op het gebied van loopbaanontwikkeling en leiderschap

Wanneer aan de respondenten die werkzaam zijn in de technologiesector gevraagd wordt naar hun carrièremogelijkheden, geeft meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (54%) aan dat ze het gevoel hebben dat ze aan elke functie-eis van een vacature moeten voldoen, terwijl mannen eerder promotie krijgen op basis van hun toekomstige potentieel.

Een even groot aantal (54%) vindt dat de houding en het gedrag dat bij mannelijke collega’s als positief ervaren wordt, bij vrouwen als negatief wordt gezien. Bijna de helft (49%) van de Nederlandse vrouwen vindt dat ze onvoldoende kansen krijgen voor loopbaanontwikkeling of leidinggevende functies.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.