Irene Korting: “Vroegtijdig een goede dialoog organiseren is in een democratie van groot belang om verschillen te overbruggen”

5 mei 2022 10:29

Irene Korting: “Vroegtijdig een goede dialoog organiseren is in een democratie van groot belang om verschillen te overbruggen”

Irene Korting neemt na twaalf jaar afscheid van de gemeentepolitiek in Dronten. Zij was daar acht jaar gemeenteraadslid en vier jaar wethouder. Nu blikt Korting terug op een bijzondere periode, waarin zij als wethouder verantwoordelijk was voor het economisch beleid en de gezondheidszorg in de coronacrisis.

In haar sterk maatschappelijk gerichte portefeuille gebeurde de afgelopen jaren veel. Daartoe behoorden onder meer gezondheidszorg, GGD, economische zaken, verkeer en vervoer, Lelystad Airport, agro en food, dorpsbelangen en recreatie en toerisme. De dynamiek nam toe met het faillissement van ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad, wat ook de ziekenhuiszorg voor inwoners van de gemeente Dronten raakte. Vanaf maart 2020 was Korting als GGD-bestuurder portefeuillehouder voor de aanpak van COVID-19 voor Flevoland. Ook de ondersteuning aan ondernemers tijdens de coronacrisis heeft volop haar aandacht gevraagd. “Nu mijn ambtstermijn voorbij is, wil ik graag mijn horizon verbreden”, concludeert Korting.

Brede participatie

De rode draad in haar carrière tot nu toe is de voortdurende inzet op brede participatie van de samenleving. Irene Korting studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Na diverse adviesfuncties bij verschillende publieke organisaties, werd Korting in 2018 tot wethouder benoemd in Dronten, waar ze sinds 2010 gemeenteraadslid was. “Telkens heb ik een bijdrage willen leveren aan het dichterbij elkaar brengen van politiek, bestuur, organisatie en samenleving, want zo kun je samen de juiste oplossingen vinden en bouwen aan een duurzaam democratisch bestel waarin inwoners in hoge mate inspraak hebben op het beleid. Bij diverse verkeersprojecten heb ik gezien hoeveel kennis en energie er in de samenleving zit om mee te denken. Als je daar gebruik van maakt bestaat de kans dat je oplossingen met elkaar realiseert met meer draagvlak en minder kosten.”

De meeste raadsvoorstellen binnen de portefeuille van Korting werden de afgelopen collegeperiode met maatschappelijk draagvlak of (raads)brede meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld. “Daarbij was het belangrijk om verwachtingen en dilemma’s aan de voorkant helder te maken en middenin de samenleving te staan. Ik geloof dat je tot betere oplossingen komt als je het gesprek begint met de mensen voor wie iets daadwerkelijk bedoeld is en waarbij je erkent dat er meerdere antwoorden zijn voor vraagstukken. Het gaat erom dat we samen publieke waarde creëren. Dat zag ik gebeuren toen de realisatie van internet in het buitengebied in een stroomversnelling kwam. Met verschillende overheden en agrarische bedrijven namen we het initiatief dat uiteindelijk samen met de markt letterlijk werd uitgerold.”

Nieuwe manieren van samenwerken

“De democratie is bedoeld om met verschillen om te gaan. Het belang van vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan en het goede gesprek organiseren is groot. Dat vraagt van overheden om rekening te houden met verschillende waarden en belangen waarbij het algemeen belang leidend is”, benadrukt Irene Korting. “Door vanuit maatschappelijke opgaven te werken gericht op gedeelde doelen, kunnen we op nieuwe manieren publieke waarde creëren, met respect voor ieders zelfstandigheid en oog voor elkaars kracht.”

Samen staan voor gemeenschappelijke opgaven

In een tijd van crisis worden samenwerkingen vloeibaar, zo ondervond ook Irene Korting twee jaar geleden. Het uitbreken van de coronapandemie stelden velen voor ongekende uitdagingen en veranderingen. “Ik vond het belangrijk om naast ondernemers en inwoners te staan. Ook al was dat tijdens de crisis vaak op afstand online, via social media of belacties.”

Vanaf maart 2020 is het vrijwel onophoudelijk alle hens aan dek geweest. “Niet alleen voor mij maar ook voor onze medewerkers. Zij hebben zich enorm ingezet en daar heb ik veel waardering voor”, aldus Korting. “Plots waren we nog meer dan voorheen op elkaar aangewezen en dus hebben we voor ondernemers direct een proactieve en gecoördineerde informatievoorziening opgestart, samen met de bedrijfskring en belangenorganisaties in de regio.”

De voorbije crisisperiode vroeg om ondersteuning van bedrijven en zzp’ers. “De gesprekken met bedrijven hebben mij diep geraakt maar vooral tot actie aangezet. Dat vroeg om creativiteit aanvullend op de ondersteuning door het Rijk”, beklemtoont Korting. “In die intensieve periode was omdenken noodzakelijk. Het nieuwe ondernemersloket werd versneld uitgerold en ingezet. Medewerkers van bedrijven die thuis kwamen te zitten vanwege de lockdowns konden gebruik maken van financiële regelingen voor om- en bijscholing. Verder heeft de nieuwe database voor lokale ondernemers de afgelopen twee jaar geleid tot bijna 30 miljoen euro aan bestedingen door de gemeente bij lokale ondernemers.”

Uitgaan van eigen kracht

Net zo belangrijk als weten dat je op elkaar kunt bouwen, is volgens Irene Korting dat je uitgaat van je eigen kracht. “Dat geldt zowel voor mij als bestuurder en verbinder, als dat het opgaat voor de gemeente Dronten en in bredere zin de provincie Flevoland”, verklaart Korting. Zij wijst erop dat het door mensenhanden gemaakte land uniek is en dat de regio mede vanwege de centrale ligging bijzonder kansrijk is. “Dronten geeft de ruimte. Met het nationale evenemententerrein, het sterke vestigingsklimaat voor bedrijven en een sterke agrofoodsector en vrijetijdseconomie. Kortom, alle reden om trots te zijn. Laatst hebben we een prachtig nieuw high-tech bedrijf mogen verwelkomen dankzij onze acquisitie-campagne voor bedrijven, waardoor nu vrijwel alle gemeentelijke percelen op de bedrijventerreinen zijn verkocht”, stelt Korting. 

Dat een sterk en trots lokaal verhaal kan leiden tot kansen, licht de voormalig wethouder toe aan de hand van een voorbeeld. “Door het belang van onze vrijetijdseconomie hadden we vóór het uitbreken van de coronapandemie een aansprekend toeristisch magazine samen met ondernemers ontwikkeld”, illustreert Korting. “Toen het binnenlands toerisme door de pandemie een impuls kreeg, konden we toeristen vanaf dat moment nog meer laten zien wat voor moois we te bieden hebben.” 

Horizon verbreden in een nieuwe omgeving

“Afgelopen najaar heb ik besloten om na de gemeenteraadsverkiezingen niet door te gaan in de gemeentepolitiek van Dronten. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving”, geeft Irene Korting tot slot aan.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.