Voorkomen is beter dan genezen!

21 november 2018 16:41

Voorkomen is beter dan genezen!

Als werkgever kun je heel veel geld besparen als je de juiste stappen zet in trajecten met ziek personeel. Met name na de eerste twee jaar. De meeste ondernemers denken: “Het UWV betaalt dan wel”, maar als je geen maatregelen genomen hebt, betaal je zelf nog tien jaar lang door!

Grote financiële consequenties voor je bedrijf

Dit is de boodschap van Ans Klein, directeur van de landelijk opererende arbodienst VaardigWerk. Met, in Alphen aan den Rijn, een vast team van vijfentwintig medewerkers, bestaande uit casemanagers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen en landelijk meer dan vijfhonderd bedrijfsartsen, verzuimbegeleiders en arbeidsdeskundigen in het bestand die gecontracteerd kunnen worden voor verzuimbezoek, kun je gerust stellen dat Ans weet waar ze het over heeft.

Wat veel ondernemers niet weten is het feit dat je als werkgever tot twaalf jaar aansprakelijk bent voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Omdat dit grote financiële consequenties voor je bedrijf kan hebben, loont het om in preventie te investeren.

In het kort even de feiten: Eén dag verzuim kost zo’n tweehonderdvijftig euro. Dit is ongeveer anderhalf tot tweeënhalf maal de brutoloonkosten. Gedurende de eerste twee ziektejaren is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Daarnaast is hij in deze periode óók verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. Dit kan qua onkosten oplopen tot wel honderdduizend euro per jaar. Na deze eerste twee jaar kan de werknemer een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen bij het UWV.

Een WIA-uitkering bestaat uit de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Als bij de aanvraag van een WIA-uitkering blijkt dat er door de werkgever niet of onvoldoende voldaan is aan de re-integratie verplichtingen legt het UWV de betreffende ondernemer een loonsanctie op. Dit houdt in dat hij nog maximaal een jaar het salaris moet doorbetalen. Als de werknemer na twee jaar ziekteverzuim gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt is, worden de uitkeringslasten van het UWV nog tien jaar aan de werkgever doorbelast. Verzekeraars betalen dan twee jaar en soms nog een derde jaar erbij, maar dan stopt het écht. De laatste zeven, acht jaar komen de financiële lasten dus volledig op de schouders van de werkgever terecht en een zieke fulltime werknemer kost over een periode van twaalf jaar al snel zo’n tweehonderdduizend euro aan loondoorbetaling en uitkering!

[caption id="attachment_32967" align="alignnone" width="266"] Ans Klein[/caption]

“Uiteindelijk komt het erop neer dat je allemaal betaalt”

Bovenstaande geldt ook voor flexwerkers. Je bent als ondernemer zowel voor je vaste medewerkers als je tijdelijke krachten volledig verantwoordelijk wanneer ze ziek worden. Er is in die zin geen verschil tussen WGA-vast en WGA-flex.

Belangrijk om te weten is dat er wel een verschil is tussen kleine en grote ondernemingen. Bij een loonsom onder de driehonderdtwintigduizend euro behoort je bedrijf tot de kleine ondernemingen en heb je te maken met een branchegericht vangnet. Er is een totaalsom gemaakt van alle zzp’ers in de branche en een percentage berekend qua het te verwachten ziekteverzuim. Alle ondernemers betalen dan maandelijks hetzelfde bedrag aan de brancheorganisatie waarmee de verzuimkosten in de gehele branche gedekt zijn en het per ondernemer financieel dragelijker is als een personeelslid langdurig ziek is. Maar als je bedrijf tot de grote ondernemingen behoort, ben je zelf verantwoordelijk voor het totaalplaatje aan ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten.

Je kunt als ondernemer risicodrager zijn of niet-risicodrager. In het eerste geval betaal je een lagere WGA-premie, maar in het geval van langdurige ziekte de totale uitkering. In het tweede geval betaal je een veel hogere WGA-premie en daarnaast de premie werkhervattingskas. Ans: “Of je nou linksom gaat of rechtsom, uiteindelijk komt het erop neer dat je allemaal betaalt.”

Wat je aan de voorkant investeert, krijg je aan de achterkant terug

De boodschap van Ans is dat je als werkgever, bij langdurig ziekteverzuim van één van je werknemers, direct in de beginfase van het verzuim preventief en actief aan de slag moet om in overleg met de betreffende werknemer op zoek te gaan naar vervangend werk wat past bij de situatie die zich op dat moment voordoet. Dat kan een andere functie zijn in het eigen bedrijf of een baan bij een bedrijf in een andere branche.

Volgens haar maken werkgevers vaak de denkfout dat het te veel geld zou kosten als ze zich actief met de re-integratie van hun personeel bezighouden, terwijl het op termijn juist veel meer geld kost als je dat níet doet! “Daarom moet je in de beginfase van het ziekteverzuim een arbodienst in de hand nemen die vroegtijdig signaleert wat de mogelijkheden zijn en daarnaar handelt door adequaat te reageren op de betreffende situatie.”, aldus Ans: “Door aan de voorkant te investeren, dring je op termijn juist de kosten aan de achterkant terug.”

Als je pas in het traject van de tien jaar ontdekt dat je voor één of meer personeelsleden aan het doorbetalen bent, kun je nog steeds je maatregelen nemen. Ans: “Pak het op! Vraag aan een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige ‘Wat kan die persoon nog wél?’ De WIA-uitkering kan dan geheel of gedeeltelijk verdwijnen doordat iemand fulltime of parttime vervangend werk binnen het bedrijf krijgt of elders een heel ander beroep gaat uitoefenen. En stel dat iemand weigert om met de werkgever en de arbodienst een re-integratietraject in te gaan, dan kan de werkgever wel bij het UWV aantonen dat hij van goede wil is en dan krijgt de persoon in kwestie een WW-uitkering in plaats van een WIA-uitkering. In dat geval vervallen ook alle financiële lasten voor de werkgever. Zo’n investering verdien je als ondernemer dus altijd dik en dwars terug!”

De eindconclusie

De eindconclusie is dat het er voor jou als ondernemer op neerkomt dat je in geval van ziekteverzuim alles tot in de puntjes moet regelen. Je ontkomt er niet aan dat je het eerste jaar honderd procent en het tweede jaar zeventig procent van de loonkosten doorbetaalt. Dat is nu eenmaal wettelijk zo geregeld. Maar door je in die eerste twee jaar, in samenwerking met een goede arbodienst, volledig in te zetten voor een goede verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer, bespaar je jezelf heel veel kosten in de daaropvolgende tien jaar. Daarbij is de kans groot dat je die tien jaar niet hoeft door te betalen en al behoorlijk wat geld in die eerste twee jaar bespaart, omdat de betreffende werknemer niet eens in het traject van de WIA terecht komt door verplaatsing naar een andere functie binnen je bedrijf of doorstroming naar betaald ander werk. Als het om lichamelijke ziektes gaat, signaleer je het waarschijnlijk niet voordat het tot uiting komt. Maar in het geval van een burn-out kun je er zelfs vroegtijdig bij zijn door simpelweg oog te hebben voor je personeel. In dat geval kun je de arbodienst al inschakelen voordat er überhaupt van alles aan de hand is. In deze hele materie geldt letterlijk en figuurlijk: Voorkomen is beter dan genezen!

www.vaardigwerk.nl

Tekst: Leo Singor

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.