Vertrouwen in sociaal ondernemerschap

18 april 2017 16:08

Vertrouwen in sociaal ondernemerschap

Met de landelijke verkiezingen zojuist achter de rug, is het voor werkgevers én werknemers duimen voor een goed sociaal akkoord. “Positieve prikkels voor beide partijen, dat is waar ik op hoop”, aldus directeur Desiree Curfs van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts.

Een gewone dinsdagmorgen in maart. Het is rond half 10, een drukte van belang in de bedrijfskantine van Stroomopwaarts aan de Van Berckenrodestraat in Schiedam, een van de locaties van het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts in de regio Waterweg (naast Maassluis en Vlaardingen). Tientallen werknemers genieten even van een pauze. Sommigen met alleen een kopje koffie of thee, anderen nuttigen ook een paar boterhammetjes. Curfs en ‘haar’ werknemers wensen elkaar goedemorgen. “Deze mensen zijn gebaat bij een goede sociale ondernemersagenda”, aldus spraakwaterval Curfs. “Wat dat betekent? Dat de nieuw te vormen regering (op het moment van ter perse gaan van dit magazine, was nog niet bekend welke coalitie er is gevormd, FL) inzet op kansrijk ondernemerschap. Hoe? Door werkgevers aantrekkelijke mogelijkheden te bieden om te investeren in vast personeel. Daarbij ligt voor ons natuurlijk de focus op mensen met een beperking of een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor die overige kleine 400.000 langdurig werklozen die ons land helaas nog altijd rijk is. Dat aantal is veel te hoog en moet beslist omlaag. Zolang er nog volop vacatures zijn en we nog mensen uit het buitenland halen is het onze taak om deze mensen een kans op de arbeidsmarkt te bieden. Niet alleen maar vanuit financieel oogpunt, maar ook omdat een baan gelukkiger maakt. Je wordt weer onderdeel van de maatschappij, telt weer mee. Hoe heerlijk is dat?”

Werkgevers

“Zolang er nog volop vacatures zijn en we nog mensen uit het buitenland halen, zeker ook voor lager geschoold werk, is het onze taak om deze mensen een kans op de arbeidsmarkt te bieden”

Het is uiteraard aan werkgevers om mensen die kans te geven. Het moet gezegd: door bepaalde wetgeving is het werkgevers de afgelopen jaren niet heel aantrekkelijk gemaakt om te investeren in vaste medewerkers. Curfs: “Dat komt onder meer door wetten die werkgevers verplichten om zieke werknemers lang door te betalen. Of door wetten die het lastig maken om afscheid te kunnen nemen van iemand, hoe jammer dat soms ook is. Dat creëert angst bij werkgevers. Logisch, het brengt risico’s met zich mee, zelfs op een faillissement. Daar is niemand bij gebaat; werkgever niet, werknemer niet en ook wij niet. Daarom hoop ik op een kabinet dat deze wetgeving versoepelt voor de werkgevers, júist in het belang van werknemers. Maar dus wel met aandacht voor de kwetsbare onderkant.”

Werknemers

Aan de kant van de werknemer moet er echter ook iets gebeuren, vindt Curfs. De prikkel om als werkloze in actie te komen ontbreekt soms, zo merkt de Scheveningse regelmatig. “Het is nu vaak zo dat het financieel niets of amper iets uitmaakt of je nu werkt of thuis zit. Dat stimuleert een werkloze niet. Zeker omdat ze het vertrouwen op werk kwijt zijn geraakt. Natuurlijk gaat het zoals gezegd zeker niet alléén om het geld, maar een financiële prikkel zou wel fijn zijn. Daar zou het komende kabinet ook eens goed naar moeten kijken, zodat we als samenleving ook daarin weer een stapje kunnen maken. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Ik ben hoopvol. Natuurlijk is het lastige materie, maar ik heb wel het idee dat steeds meer mensen bewuster worden van het feit dat we het mét elkaar moeten doen. Ik zie dat bijvoorbeeld heel veel terug bij jongere ondernemers, start-ups ook. Bij deze ondernemers zit dat al best verankerd in hun bedrijfsvisie, ze zijn al een stukje bewuster van een nieuwe samenleving: de deeleconomie. Dat is geen kritiek; als dit jarenlang een overheidstaak was, is het ook logisch dat dit minder op de agenda stond. Maar oog voor kwetsbare inwoners zien we gelukkig bij een grotere groep ondernemers ontstaan, ook al is er soms koudwatervrees.”

Participatiecertificaat

Het is aan Stroomopwaarts om werkgevers en werknemers nu én in de toekomst bij elkaar te blijven brengen. Gewoon, omdat ze elkaar nodig hebben en elkaar kunnen helpen. “We staan altijd open voor een gesprek. Ik zie na een gesprek vrijwel altijd ruimte voor sociaal ondernemerschap binnen organisaties. Zelfs als bedrijven vooraf sceptisch zijn, zijn ze vaak verbaasd over de mogelijkheden. Is het echt moeilijk, dan kunnen ze altijd nog investeren in een participatiecertificaat. Hiermee dragen bedrijven concreet bij aan de plaatsing van een kandidaat met een arbeidsbeperking, mét een contract. De waarde van het certificaat wordt omgezet in een fonds en ingezet om de laatste (financiële) obstakels weg te nemen om die ene baan mogelijk te maken. Stroomopwaarts helpt werkgevers graag bij de invulling van dit participatiecertificaat.” «

www.stroomopwaarts.nl

Tekst: Fred Louter / Fotografie: Jan Nass

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.