Verplicht ondernemersdiploma weer

20 november 2023 11:00

Verplicht ondernemersdiploma weer

Ondernemers hebben te weinig veerkracht als het aankomt op tegenslagen. In dit post-corona-tijdperk waarin ondernemerschap een cruciale rol speelt in economische groei en innovatie, is het essentieel om de kwaliteit van ondernemers te waarborgen. Zeker gezien het feit dat 35,3 procent (pre-corona data) binnen 5 jaar na oprichting stopt. Een belangrijke stap is het herinvoeren van de verplichting om een ondernemersdiploma te behalen voordat men een bedrijf opricht. Het is niet alleen in het belang van de ondernemers zelf, maar ook van de economie en de maatschappij als geheel. En hard nodig.

De afgelopen 15 jaar is het aantal bedrijven verdubbeld maar helaas zegt dat niets over de winstgevendheid. Het rapport Klein Bedrijf Index meldde onlangs dat 47% van de ondernemers heeft een ondernemersloon onder minimumloon en daarvan heeft 29% zelfs een loon van lager dan het bijstandsniveau. Zij betalen geen inkomstenbelasting, maar maken wel aanspraak op toeslagen als huur- en zorgtoeslag. De vraag is wat deze bedrijven aan toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie. Daarom pleit ik voor een vernieuwd middenstandsdiploma. Tot 2001 was dit diploma voor vergunning-plichtige bedrijven noodzakelijk om te hebben. Dit bood een gestructureerd kader voor aspirant-ondernemers om de nodige kennis en vaardigheden te verwerven voordat ze hun eigen bedrijf begonnen.

Het herinvoeren van het ondernemersdiploma zou verschillende voordelen hebben. Allereerst zou het de kans op mislukte ondernemingen verminderen. Te vaak zien we enthousiaste individuen hun spaargeld investeren in een onderneming zonder de nodige kennis en vaardigheden om deze succesvol te runnen. Dit leidt niet alleen tot persoonlijke financiële rampspoed, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor de bredere economie, zoals faillissementen en werkloosheid.

Daarnaast zou het ondernemersdiploma bijdragen aan een verbeterde professionele standaard in het bedrijfsleven. Het zou ondernemers aanmoedigen om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en bijscholen, wat op zijn beurt zou leiden tot meer innovatie en concurrentiekracht in de markt. Dit komt niet alleen ten goede aan individuele bedrijven, maar ook aan de economie als geheel.

Bovendien zou het ondernemersdiploma de bescherming van consumenten en investeerders vergroten. Een gecertificeerde ondernemer met aantoonbare kennis van financiën en ethisch gedrag begrijpt de noodzaak om een financieel gezond bedrijf op te bouwen en is terughoudender in het nemen van risicovolle investeringen. Dit draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen in de zakelijke gemeenschap en kan de reputatie van Nederland als aantrekkelijke investeringsbestemming versterken.

Natuurlijk zijn er tegenstanders van het verplicht stellen van een ondernemersdiploma. Sommigen betogen dat dit de drempel om een bedrijf te starten verhoogt en ondernemerschap ontmoedigt. Dit is echter een misvatting. Het doel is niet om ondernemerschap te belemmeren, maar om degenen die serieus overwegen om een bedrijf te starten, te helpen zich goed voor te bereiden en de kans op succes te vergroten.

Kortom: Nederland is gebaat bij het verplichte ondernemersdiploma. Het verhoogt het slagingspercentage van startende bedrijven, het bevordert de professionaliteit en ethiek in het bedrijfsleven, en vergroot de bescherming van consumenten en investeerders. Want alleen met hogere kwaliteit ondernemers bereiken we een krachtige economie en maatschappij.

Janine van Vliet-Docter
Geldstroomexpert en eigenaar van Koken met Cijfers

P.S. Extra achtergrondinfo:
Rapport klein index bedrijf Qredits
64,7% overleeft de 5 jaar. 35,3% niet. Maar pre-corona.
47 % verdient minder dan het minimumloon (bruto € 1.995)
29% verdient minder dan het bijstandsniveau (netto € 1.155,79)

Foto: Eelco Kloppenburg

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.