Verborgen gebreken bij aankoop van een product. Wat zijn je rechten?

8 februari 2024 15:23

Verborgen gebreken bij aankoop van een product. Wat zijn je rechten?

Het is een scenario dat velen van ons bekend voorkomt: na de aankoop van een product, zoals een auto, huis, boot of ander product, komen er verborgen gebreken aan het licht. Door het gebrek is het gekochte niet goed te gebruiken of is kostbaar herstel noodzakelijk. Dat wil je uiteraard niet. Dus de vraag is wat zijn je rechten? Kun je verkoper dwingen tot herstel op zijn kosten? of kun je de koop terugdraaien? Hieronder lees je daar meer over.  Allereerst enkele voorbeelden van veel voorkomende gebreken.

Gebreken bij aankoop huis

Structurele gebreken huis: Dit kan variëren van scheuren in muren of funderingsproblemen tot houtrot in het dak of de vloer.

Lekkages: Lekkages aan het dak, de leidingen of de riolering zijn niet alleen vervelend, maar kunnen na verloop van tijd ernstige schade veroorzaken.

Problemen met elektriciteit: Verborgen gebreken in elektrische bedrading kunnen leiden tot brandgevaar en hoge herstelkosten.

Verborgen gebreken bij koop van auto

Motorische problemen: Verborgen gebreken aan de motor, zoals olielekken, slechte compressie of gebrekkig onderhoud, kunnen leiden tot dure reparaties.

Versnellingsbakproblemen: Slijtage of defecten aan de versnellingsbak kunnen leiden tot schokkerig schakelen of zelfs tot complete uitval van de transmissie.

Roest en corrosie: Verborgen roest- en corrosieproblemen kunnen de structurele integriteit van het voertuig aantasten en de veiligheid in gevaar brengen.

Gebreken bij aankoop boot of schip

Osmose: Dit is een veelvoorkomend probleem bij boten, waarbij water door de coating sijpelt en blazen of bellen veroorzaakt, wat de structuur van de boot aantast.

Motorproblemen: Verborgen gebreken aan de bootmotor, zoals slecht onderhoud, lekkages of overmatige slijtage, kunnen de betrouwbaarheid van de boot in gevaar brengen.

Deklekkages: Ondetecteerbare lekkages in het dek kunnen leiden tot waterschade en corrosie in de romp van de boot, wat de veiligheid en de waarde van de boot kan verminderen.

Voorkomen problemen, onderzoeksplicht

Het is van cruciaal belang voor kopers om bij de aankoop van een huis, auto, boot of ander product grondig onderzoek te doen en, indien mogelijk, een inspectie uit te laten voeren om mogelijke verborgen gebreken op te sporen. Als er dan gebreken blijken kun je afzien van de koop of onderhandelen over een lagere koopprijs. Je voorkomt door een goed onderzoek dat je een ‘kat in de zak’ koopt.

Wat als na levering toch een gebrek wordt geconstateerd?

Als er na de aankoop toch verborgen gebreken aan het licht komen, is het essentieel om snel te handelen en de juiste stappen te ondernemen om de situatie op te lossen.

Als je als koper een verborgen gebrek ontdekt, is het allereerst belangrijk om contact op te nemen met de verkoper. Doe dat bij voorkeur schriftelijk ( voor het bewijs ). In het algemeen heeft de verkoper de plicht om gebreken die het normaal kunnen gebruiken van het product verhinderen op te (laten) lossen ( tenzij anders is overeengekomen bij het aangaan van de koopovereenkomst of als de gebreken voor de koper zichtbaar waren bij het sluiten van de koop ).

Als de verkoper weigert verantwoordelijkheid te nemen of als er geen bevredigende oplossing wordt geboden, kunnen kopers verdere stappen ondernemen. Denk daarbij aan het ontbinden van de koopovereenkomst, inclusief het terugvorderen van de betaalde koopsom of het vorderen van kosten voor herstel. De juristen van Recht & Raad kunnen je daarbij helpen, zo nodig via een gerechtelijke procedure.

Hoe Recht & Raad kan helpen bij verborgen gebreken

Recht & Raad is een gespecialiseerd juristenkantoor dat kopers en verkopers bijstaat in gevallen van verborgen gebreken. Onze deskundige juristen hebben ruime ervaring ( meer dan 25 jaar! ) op dit gebied. Onze diensten omvatten onder meer:

1. Juridisch Advies:  Onze juristen kunnen kopers en verkopers adviseren over hun rechten en de beste stappen om te nemen bij verborgen gebreken.

2. Onderhandelingen: We kunnen namens de kopers of verkopers onderhandelen om een minnelijke schikking te bereiken.

3. Juridische Procedures: Indien nodig kunnen onze specialisten juridische procedures voeren bij de rechter om de belangen van de koper of verkoper te behartigen.

Conclusies over verborgen gebreken en rechtshulp

Het ontdekken van verborgen gebreken na de aankoop van een product kan een vervelende ervaring zijn, maar kopers in Nederland hebben rechten die hen beschermen. Het is belangrijk om deze rechten te kennen en te weten welke stappen te nemen bij het ontdekken van verborgen gebreken. Recht & Raad staat klaar om hulp te bieden in deze situaties, met deskundig advies en juridische vertegenwoordiging in en buiten rechte. Wij behartigen uw belangen met grote inzet en ervaring.

Dus: heeft u te maken met ‘verborgen gebreken? Neem dan direct contact met ons op voor advies en verdere rechtshulp. Bel 020 6890 863 of mail info@recht-raad.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.