Transportschaarste in Friesland

28 oktober 2019 09:47

Transportschaarste in Friesland

Friesland heeft de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling doorgemaakt. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame-energie. Op veel daken van woningen en agrarische bedrijven liggen zonnepanelen en grote zonneparken worden ontwikkeld. Daarnaast spelen op het gebied van windenergie verschillende initiatieven rond de Afsluitdijk.

Impact op het elektriciteitsnet

De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter, terwijl de capaciteit van het netwerk daarvoor niet toereikend is. Om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het net ook op de lange termijn te kunnen garanderen, is het nodig om tijdig maatregelen te nemen.

Uitbreiding en innovaties

Om de vele zonneparken aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet, is het nodig dat elektriciteitskabels en installaties worden verzwaard. Daarom investeert Liander in het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet in heel Friesland. Rondom Heerenveen en Drachten worden  verdeelstations verzwaard. In Wolvega zijn we daar al volop mee bezig.

Tussen het vasteland en Ameland worden twee extra elektriciteitskabels aangelegd. De uitbreiding is nodig om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van Ameland. Omdat het aanleggen van kabels en onderstations lang duurt en niet altijd de goedkoopste keuze is, bedenken we ook innovatieve oplossingen.

Onderzoek

Op een aantal locaties raakt het elektriciteitsnet vol. Op die knelpunten wordt meer vermogen gevraagd dan beschikbaar is, of wordt meer wind- of zonnestroom teruggeleverd dan het net aankan. Als het elektriciteitsnet vol raakt, onderzoekt Liander eerst of een systeem van congestiemanagement - het afstemmen van vraag en aanbod -  in het gebied toe te passen is. Hiermee vangen we pieken op in het net. Wanneer congestiemanagement geen oplossing blijkt, kan het zo zijn dat u als grootzakelijke klant een transportbeperking opgelegd krijgt. Onderzoek kan ook uitwijzen dat er geen probleem is. In dat geval verandert er niks aan uw situatie. Wijzigt uw situatie naar aanleiding van het onderzoek? Dan informeert Liander u hierover.

De resultaten per regio vindt u hier:

Situatie per regio

Contact

Wilt u meer vermogen of een grote, zakelijke zonne- of windenergie-installatie realiseren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met ons op. Zo kunnen wij nagaan of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet.

  • Heeft u extra vermogen nodig? Laat ons dit graag weten via Mijn Liander.
  • Een aanvraag voor terugleveren kunt in indienen via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.
  • Voor algemene vragen kunt u ook bellen met onze grootzakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan weer optie 2.
  • Klanten met een eigen relatiemanager kunnen ook contact met hem of haar opnemen.

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.