The Economic Board start nieuw cluster Arbeidsmarkt

11 december 2020 14:00

The Economic Board start nieuw cluster Arbeidsmarkt

Renate Bouwman is gepokt en gemazeld op het thema human capital, waarop ze sinds 15 november jl. actief is als civic entrepeneur van het randvoorwaardelijke cluster Arbeidsmarkt. Zo’n zes jaar geleden richtte ze de Droombaanfabriek op. Een bureau voor talentontwikkeling en als zodanig gesprekspartner voor mkb-ondernemers, leidinggevenden en medewerkers. Haar overtuiging: “Wil je als organisatie je doelen bereiken, dan heb je daarvoor mensen nodig die doen waar ze goed in zijn. Mensen die met plezier werken en zich blijvend ontwikkelen. In een werkomgeving die daar ruimte voor biedt.” Haar werkwijze omschrijft ze als “vanuit een persoonlijke verbinding en enthousiasme samen bouwen, zodat gestelde doelen ook gehaald kunnen worden.” In die geest werkt Renate Bouwman ook als adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij KplusV, de organisatie die het voor haar mogelijk maakt aan de slag te gaan bij het nieuwe cluster Arbeidsmarkt.

VERBINDING

The Economic Board telt inmiddels vier civic entrepeneurs, te weten; Jan Luijten, van het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid; John van Sambeek, bij iconisch cluster Health, Hightech en Food; Jeroen Herremans, bij iconisch cluster Energy en Renate Bouwman bij het nieuwe randvoorwaardelijke cluster Arbeidsmarkt. “We komen als civic entrepeneurs tweewekelijks bijeen om de voortgang van projecten te bespreken. Om de andere maand hebben we overleg met The Economic Board om onze voorstellen toe te lichten”, vertelt Bouwman. “Als civic entrepeneurs zoeken we naar verbinding in het werkveld. Voor mij is dat overheid, onderwijs en werkgevers, maar er zijn natuurlijk tal van dwarsverbanden. De kunst is om niet te versnipperen maar door het bundelen van onze kennis en netwerken gezamenlijk als ‘Lifeport’ op te trekken en daarmee een extra impuls te geven aan activiteiten. In alle gevallen zijn onze acties gericht op versterking van de sociaal- economische structuur en het naar de regio halen van financiële middelen in de vorm van rijkssubsidies en EU gelden.”

DE ARBEIDSMARKT

Het randvoorwaardelijke cluster Arbeidsmarkt wil het onbenut arbeidspotentieel in de regio benutten. “De focus ligt op werkenden in het aantrekken en behouden van talent. Daarnaast willen we werken aan een goed regioklimaat voor kenniswerkers. Hierbij moet je breder denken dan academisch geschoolden, we richten ons ook op hbo-ers en mbo-ers. Het hele onderwijs leidt jongeren Die markt verandert snel. Door technologische ontwikkelingen verdwijnen beroepen en ontstaan nieuwe. Maar ook beroepen die blijven bestaan veranderen van inhoud. Wendbaarheid en een leven lang ontwikkelen zijn daarom van cruciale invloed op het succes van onze economische activiteiten.” Enerzijds gaat het om vernieuwing en ontwikkeling binnen beroepen die van alle tijden is, maar wel een versnelling kent onder invloed van digitalisering, robotisering en daarmee samenhangende veranderingen in de markt. Anderzijds is er de energietransitie die een enorme impact heeft op verdienmodellen, werkprocessen, taken, het werken volgens nieuwe normen en met nieuwe materialen in een nieuwe setting. Bouwman noemt een paar dwarsverbanden waarbij ze als civic entrepeneur van het cluster Arbeidsmarkt samen optrekt met collega’s.

“In de regio Arnhem - Nijmegen is een groot tekort aan mensen in de uitvoering en aan hoger opgeleiden in bijvoorbeeld energietechnologie”, schetst Bouwman. “Kijken we naar het cluster Health, Hightech en Food, dan is er grote behoefte aan mbo+ opgeleid talent in IT, Zorg en techniek. In het cluster Duurzaamheid is er een tekort aan uitvoerend talent in circulair bouwen. Alle drie aandachtgebieden die de afzonderlijke clusters overstijgen en waarbij het cluster Arbeidsmarkt een verbindende en aanjagende rol speelt. Werkgevers in genoemde branches zitten om gekwalificeerd personeel verlegen, op andere terreinen is een overschot aan mensen. Die frictie opheffen is het doel.”

TALENT ONTWIKKELEN EN BINDEN

“De oplossing ligt in jongeren opleiden en tegelijk het potentiële talent van werkenden en werkzoekenden benutten door gerichte om- en bijscholing in bedrijven of daarbuiten. Aanvullend hierop is het zaak op korte termijn en in de verdere toekomst internationaal talent aan te trekken en in de regio te behouden.” Talentontwikkeling, loopt als een rode draad door het leven van Renate Bouwman: “Wie zijn talenten niet verkent en gebruikt doet zichzelf tekort.” Is talenten ontwikkelen een zaak van langere adem, talenten vinden en aan de regio binden middels innovatieve programma’s is een kwestie van het uitventen van de sterke sociale en economische punten van de regio en het faciliteren van talenten die besluiten zich hier te vestigen. Die inter- nationale talenten kunnen studenten zijn, maar ook hoog opgeleide professionals. En niet te vergeten hun eventuele gezinsleden.” “We moeten niet enkel schermen met de werkomgeving maar evenzeer met regioplatform Thelifenet.eu, gericht op internationale kenniswerkers, studenten en bedrijven. Daarnaast liggen er ambitieuze plannen in een vergevorderd stadium over de inrichting van twee fysieke Expat Centers, gekoppeld aan The Life Net. Ook streven we naar een ‘dual career programma’ voor partners van expats. Het is namelijk de bedoeling dat de mensen zich voor lange tijd of zelfs permanent hier vestigen.”

De magneetfunctie van de regio voor talenten versterken betekent dat ook mkb-organisaties hun aantrekkelijkheid vergroten door meer onderlinge samenwerking als bedrijven, maar ook in relatie tot het beroepsonderwijs. Bouwman: “Om mobiliteit tussen sectoren en regio’s binnen de provincie Gelderland te stimuleren is het noodzaak dat bedrijven potentiële werknemers faciliteren, tijdens hun studie maar ook daarna in het verder ontwikkelen van hun professie. Bij-, om- en herscholing zal in toenemende mate een continu proces zijn gedurende iemands werkzame leven. Dat vraagt van bedrijven betrokkenheid en de bereidheid te investeren in begeleiding van medewerkers in de organisatie.” “Voor overheden op lokaal, regionaal en provinciaal niveau betekent het ontwikkelen en vasthouden van talenten voor de arbeidsmarkt dat ze onderwijs en bedrijven waar mogelijk en op maat faciliteren.” “Investeren in de ontwikkeling en groei van talenten van mensen, levert rendement op”, zegt Renate Bouwman tot besluit. “Dat betekent dat ontwikkeling van ‘menselijk kapitaal’ een strategische prioriteit is voor iedere organisatie. Cluster Arbeidsmarkt ondersteunt hierbij naar vermogen.” «

THE ECONOMIC BOARD

The Economic Board is een samen- werking tussen overheid, kennis- instellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. De Board stimuleert en verbindt binnen deze regio bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen.

THE ECONOMIC BOARD

Mercator II Toernooiveld 300 6525 EC Nijmegen

Telefoon 085 - 04 09 980

E-mail bureau@theeconomicboard.com

www.theeconomicboard.com

theeconomicboard.com/arbeidsmarkt

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.