Studenten inspireren bedrijven bij duurzame transitie

13 oktober 2020 10:44

Studenten inspireren bedrijven bij duurzame transitie

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN investeert op basis van onderzoek samen met studenten en partners in de samenleving in duurzame innovatie. Na het succes van de minor Circulaire Economie start in september een tweede lichting studenten met de Master Circulaire Economie. In de opleiding dragen studenten in de rol van ‘change agents’ in co-creatie met hun opdrachtgevers bij aan duurzame oplossingen voor diverse transitievraagstukken.

“De studenten kunnen voor organisaties van grote waarde zijn bij de voorbereiding op belangrijke strategische transities. Opdrachtgevers kunnen studenten inzetten op financiële, materiële, infrastructurele, logistieke, procesmatige, commerciële of organisatorische vraagstukken op operationeel, tactisch of strategisch niveau”, legt Frank Croes, programmamanager Circulaire Economie, uit.

Centrum Meervoudige Waardecreatie

De inzet van deze studenten bij vraagstukken is een van de krachten van het onderzoek van het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) van de HAN. Als expertisecentrum is het CMW gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.

De studenten beschikken niet alleen over een economische of technische achtergrond, maar ook over de frisse blik van een young professional. Het CMW stuurt bij de koppeling van studenten aan onderzoeksopdrachten aan op maatwerk en draagt bovendien zorg voor een professionele ondersteuning en begeleiding. De focus van het onderzoek van het CMW ligt op drie thema’s: duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving, meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie en integrated thinking, control & reporting. Vanuit een bedrijfskundig perspectief wordt binnen deze thema’s gewerkt aan vraagstukken op het gebied van de verduurzaming van regio’s, duurzame transitie in gemeenten, in wijken en op bedrijventerreinen; het verduurzamen en sluiten van ketens, de ontwikkeling van nieuwe business- en verdienmodellen; strategisch management en duurzame inzetbaarheid.

Van lineair naar circulair

“Het uitgangspunt van het centrum bij de definitie van het begrip circulaire economie is meervoudige waardecreatie. Traditioneel waren bedrijven vooral bezig met hun financiële performance. Het fenomeen verantwoord ondernemen leidde er toe dat de sociale kant belangrijker werd. De recente aandacht voor milieu en klimaat werpt ook een ander licht op het gebruik van grond- en hulpstoffen. Energievraagstukken en CO2-emissies zijn niet langer vrijblijvende zaken. Bedrijven moeten voldoen aan wettelijke richtlijnen en daarover rapporteren. Jaarverslagen voorzien dan ook steeds vaker in een integrale beleidsmatige verantwoording naar alle stakeholders”, legt Frank Croes uit. Vanwege de populariteit van het programma van de minor en de master Circulaire Economie starten in september meerdere groepen nieuwe, gemotiveerde studenten. Dankzij deze groei heeft het centrum ruimere mogelijkheden om nieuwe onderzoeksopdrachten op te starten.

Co-creatie

Studenten van de minor Circulaire Economie werken in de periode november-januari en april-juni in duo’s aan specifieke onderzoeksopdrachten voor opdrachtgevers. Studenten van de master Circulaire Economie leggen zich tijdens het masterjaar (november-juni) toe op integrale analyses en het bouwen van concrete oplossingen voor knelpunten in organisaties. Zowel in de minor als in de master is co-creatie de sleutel; het onderzoek wordt in samenwerking met de opdrachtgever en docent-onderzoekers van de HAN gedaan, op locatie en, voor de master, met gebruikmaking van design thinking. Veel studenten uit de minor stromen, na het behalen van hun bachelorgraad, door in de master. “Studenten ontwikkelen zich tot ‘change agents’ in de circulaire economie die écht het verschil kunnen maken in de transitie naar een circulaire economie”, aldus Frank Croes.

Voor meer informatie, inspiratie en contactgegevens kunt u terecht op:

HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie

E-mail cmw@han.nl

www.han.nl/cmw

Tekst en fotografie: Dick Leseman

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.