Nermina Kundic: ‘Samenwerking tussen ondernemers en de gemeente voor een duurzame toekomst’

12 oktober 2023 11:48

Nermina Kundic: ‘Samenwerking tussen ondernemers en de gemeente voor een duurzame toekomst’

Duurzaamheid staat momenteel hoog op de agenda, ook in de provinciehoofdstad van Gelderland, Arnhem. In deze stad wordt dagelijks hard gewerkt aan diverse duurzame initiatieven. Nermina Kundic, wethouder Economische Zaken, Onderwijs en Duurzame Mobiliteit, benadrukt het belang van duurzaamheid én van samenwerking in de stad: ‘In Arnhem willen we steeds duurzamer zijn. Dat doen we niet alleen, maar vooral ook samen met inwoners en ondernemers.’

Ondernemers als partners in duurzame mobiliteit

Het stadsbestuur van Arnhem beseft hoe cruciaal ondernemerschap is voor de stad. Zij zorgen niet alleen voor banen, maar ook voor levendigheid en dynamiek. Kundić benadrukt dit punt: “Ondernemers, met name die in het midden- en kleinbedrijf, zijn van onschatbare waarde voor onze snelgroeiende stad. Arnhem moet voldoende werkgelegenheid bieden voor alle nieuwe inwoners, en onze ondernemers dragen aanzienlijk bij aan deze doelstelling. Bovendien blijven lokale bedrijven innoveren en leveren ze op lokaal, regionaal en nationaal niveau toekomstbestendige producten en diensten.”

Bij de plannen van Arnhem om de stad duurzamer te maken, worden ondernemers actief betrokken. Arnhemse ondernemers kregen bijvoorbeeld de kans om hun inzichten te delen over verkeer en vervoer in de stad. Dit kon zowel via een online enquête als speciaal georganiseerde expertsessies. De verzamelde input wordt momenteel geanalyseerd en zal vervolgens opnieuw worden besproken met de stad. Het stadsbestuur presenteert uiteindelijk een ‘duurzaam mobiliteitsplan’, waarin wordt vastgelegd hoe Arnhem in de toekomst het verkeer en vervoer wil organiseren.

Kundić benadrukt het grote belang van participatie van alle Arnhemmers bij dit onderwerp: “We moeten samen anders naar mobiliteit gaan kijken. Dit doen we door zorgvuldig te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en door te luisteren naar de feedback van onze inwoners, ondernemers en belangengroepen. Dit betreft onder andere de verdeling tussen auto’s, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, evenals de ruimteverdeling tussen parkeren en groenvoorzieningen.”

In dialoog over de zero-emissiezone

De wethouder schetst het complexe dilemma waarmee steden zoals Arnhem worden geconfronteerd. Verdere verduurzaming gaat hand in hand met meer groen en een betere leefbaarheid. Tegelijk groeit met het aantal inwoners ook de druk op de mobiliteit. Hoe houd je de stad bereikbaar? Dit dilemma manifesteert zich ook bij logistiek verkeer. Bestelbusjes en vrachtwagens zijn van vitaal belang om bedrijven draaiende te houden, maar ze dragen ook bij aan schadelijke uitstoot van gassen, roet en fijnstof wanneer ze op benzine of diesel rijden. Bovendien kunnen ze overlast veroorzaken in smalle winkelstraten.

Om de uitstoot te verminderen, introduceert de gemeente Arnhem vanaf 1 juni 2026 een zero-emissiezone. Kundić legt uit: “In het centrum van Arnhem rijden dagelijks talloze bestelbusjes en vrachtwagens voor bevoorrading van winkels, horeca en pakketbezorging bij bewoners en winkeliers. Dit gaat ten koste van de luchtkwaliteit en veroorzaakt vaak overlast in de winkelstraten. Maar ze hebben ook een functie, namelijk alle winkels en horeca bevoorraden. Een zero-emissiezone verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de overlast van laden en lossen. Voertuigen zonder emissies zijn schoner, stoten geen uitlaatgassen uit en zijn stiller. Dit zal leiden tot een aantrekkelijker en beter bereikbaar stadscentrum, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en een verbeterd winkel- en verblijfsklimaat.”

De invoering van de zero-emissiezone is een uitdaging voor veel ondernemers. Ze moeten bijvoorbeeld nieuwe voertuigen aanschaffen en hun bedrijfsvoering aanpassen. Een grondige voorbereiding is daarom van belang. En gelukkig is er een overgangsregeling. De gemeente gaat met ondernemers in overleg over de invoering van de zero-emissiezone. Kundić benadrukt: “Het moet voor ondernemers immers haalbaar en betaalbaar zijn.” Arnhemse bedrijven kunnen gratis advies op maat ontvangen van een logistieke makelaar van de Provincie Gelderland via www.gelderland.nl/projecten/slim-en-schoon-goederenvervoer/logistiek-makelaars-gelderland. Bovendien is er sinds begin oktober een speciale zero-emissie adviseur beschikbaar voor bedrijven in Arnhem, bereikbaar via arnhem@mkbstadslogistiek.nl.

Green Deals voor duurzame bedrijventerreinen

De gemeente Arnhem sluit Green Deals om bedrijventerreinen te verduurzamen. Deze Green Deals bevatten concrete actieplannen om de terreinen te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Kantorenpark Gelderse Poort, bedrijventerrein IJsseloord 1 en de Nieuwe Haven hebben hun ambities in samenwerking met verschillende partners, waaronder de gemeente, vastgelegd in een Green Deal. Er bestaat zelfs een Green Deal voor Gebedshuizen. Elke Green Deal volgt een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de nadruk ligt op de behoeften en uitdagingen van ondernemers. Samen met partners als de gemeente, The Economic Board en Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen worden kansen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en circulaire economie aangepakt. Kundić zegt hierover: “Het versnellen van de energietransitie is nodig. Met Green Deals kunnen bedrijven en de gemeente elkaar helpen met duurzaamheidsvraagstukken, waardoor het makkelijker wordt om met z’n allen duurzamer te worden. De weg naar duurzaamheid bewandel je immers niet alleen, dit moet je samen doen.”«

Duurzaam logistiek centrum

Onlangs is logistiek bedrijf DHL gestart met de bouw van een nieuwe ‘CityHub’ in Arnhem. Deze hub zal dienen als uitvalsbasis voor duurzame pakketbezorging in het gebied rond Arnhem. De nieuwe CityHub bevindt zich op bedrijventerrein IJsseloord, met aansluiting op het verkeersknooppunt Velperbroek. Meer dan honderd medewerkers zullen hier dagelijks meer dan tienduizend pakketten sorteren en bezorgen. Dit gebeurt grotendeels met elektrische bestelauto’s, en bij de opening van de nieuwe vestiging zal het volledige wagenpark fossielvrij zijn. Nermina Kundić: ‘Duurzame cityhubs dragen bij aan een beter klimaat en een leefbare stad. Door zo’n hub zorgt DHL ervoor dat er minder vrachtverkeer door het centrum rijdt. De combinatie met een duurzaam gebouw en elektrische bezorgbusjes draagt bij aan een schone, stille en gastvrije stad.’

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.