Samen op weg naar een financieel gezonde toekomst met de WHOA

30 maart 2021 13:00

Samen op weg naar een financieel gezonde toekomst met de WHOA

Op de rand van een faillissement?

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Een hele mond vol voor een wet die zeker in tijden van corona dé oplossing kan betekenen voor veel ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren. Jeroen Stekelenburg en Maarten Wevers van Nysingh advocaten en notarissen nemen de wet voor je onder de loep.

“De WHOA komt precies op tijd”, schetst Jeroen Stekelenburg, partner bij Nysingh. “Wat je vooral nu ziet, is dat veel levensvatbare en in de kern gezonde bedrijven door alle coronamaatregelen in financiële problemen komen. Doodzonde natuurlijk, want met een beetje hulp van schuldeisers hoeven ze niet failliet te gaan. Het kabinet heeft al tal van regelingen ingevoerd om ondernemers te ondersteunen zoals de NOW en de TOA. Nieuw is de WHOA. De wet is onderdeel van de Faillissementswet en biedt ondernemers de kans hun schuldenlast te verlichten en een faillissement te voorkomen. Maar ook bedrijven die geen toekomst meer hebben, kunnen de WHOA gebruiken voor de afwikkeling van hun onderneming, als daarmee een beter resultaat wordt gehaald dan wanneer wordt gekoerst op een faillissement.”

Niet alleen voor levensvatbare bedrijven

Maarten Wevers, advocaat bij Nysingh, signaleert dat de nieuwe wet nog relatief onbekend is en de nodige vragen oproept. “Wij merken dat veel ondernemers bij wie het water al aan de lippen staat hun hoop hebben gevestigd op de WHOA. Daarin schuilt meteen de onbekendheid met de wet. De WHOA is als herstructureringsinstrument alléén bedoeld voor levensvatbare bedrijven die in de toekomst weer winstgevend kunnen zijn. Daarbij is van belang dat de onderneming voldoende tijd en financiële middelen heeft om het WHOA-traject te doorlopen. De WHOA kan daarnaast ook gebruikt worden bij de afwikkeling van niet levensvatbare ondernemingen.”

Faillissement voorkomen

Maarten vervolgt: “Met de WHOA kunnen ondernemingen die verwachten op korte termijn niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, hun schuldeisers buitengerechtelijk een onderhands akkoord aanbieden. Daarover moeten de schuldeisers dan stemmen. Zo’n buitengerechtelijk onderhands akkoord is niet nieuw. Wel nieuw is dat de schuldenaar de rechtbank vervolgens kan vragen om het akkoord goed te keuren (te homologeren). Door deze homologatie worden alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden, ook zij die niet met het akkoord hebben ingestemd. Dat is zeker een groot winstpunt van de nieuwe wet.

Vóór de komst van de WHOA was het veel lastiger om buitengerechtelijk tot een akkoord met álle schuldeisers te komen. Als er ook maar eentje was die om emotionele of principiële redenen niet akkoord wilde gaan, dan kon deze schuldeiser faillissement aanvragen. Nu ‘dwingt’ de meerderheid van de schuldeisers die wel voor het herstructureringsplan zijn de minderheid om in te stemmen met het akkoord. Bij de WHOA wordt er goed gekeken naar de faillissementswaarde van de onderneming én naar de reorganisatiewaarde. Is die laatste groter dan de faillissementswaarde, dan ligt een akkoord altijd binnen handbereik. De gedachte is dat de WHOA voor (veel van) de betrokken partijen tot een betere uitkomst dient te leiden waarbij in ieder geval geldt dat geen van de betrokken partijen slechter af mag zijn in vergelijking met een faillissementssituatie.

Een goed herstructureringsplan

“De WHOA is een breed toegankelijke regeling, niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor het MKB”, licht Jeroen toe. “Ook een sterk punt is dat de nieuwe wet - onder omstandigheden - mogelijkheden biedt om overeenkomsten die zwaar op een onderneming drukken aan te passen of te beëindigen. Denk daarbij aan de huur voor bedrijfspanden, het wagenpark of de lease van machines. Arbeidsovereenkomsten kunnen niet onder de WHOA gesaneerd worden.

Maar dat neemt niet weg dat het reorganiseren van je personeelsbestand, in voorkomend geval, een onderdeel kan zijn van het herstructureringsplan van je onderneming, dus in combinatie met de WHOA. Daaruit blijkt ook wel dat de wet meer behelst dan alleen maar kijken naar hoe je tot een akkoord met je schuldeisers kunt komen. De herstructureringsplannen die je maakt om je bedrijf op termijn weer gezond en winstgevend te laten zijn, vormen de basis.”

De juiste koers

Maarten onderschrijft dat. “De WHOA biedt ondernemers veel voordelen, maar het is zeker niet zo dat je er te allen tijde een beroep op kunt doen. Aan de basis ligt natuurlijk altijd de vraag waarom je onderneming in zwaar terecht is gekomen. Dat kan uiteraard door de coronacrisis komen, maar misschien ging het al langer niet goed en biedt herstructureren geen goede kansen meer. De rechter zal dat toetsen. Onlangs nog wees een rechter een akkoord dat een ondernemer met zijn schuldeisers had gesloten af, omdat de onderneming in zijn ogen niet levensvatvaar meer was. Daarom is het belangrijk zowel voor ondernemers met financiële problemen als voor schuldeisers die moeten stemmen over een akkoord zich goed laten adviseren. Daarbij kan Nysingh helpen.

Wij werken met multidisciplinaire teams waarbij ook bedrijfskundigen, arbeidsrechtadvocaten en financieel adviseurs meekijken naar het akkoord. Door met een team naar de levensvatbaarheid van een onderneming te kijken, kunnen we de ondernemer goed adviseren over de te volgen koers. Want uiteindelijk wil je wel dat het akkoord dat na veel voorbereidend werk tot stand komt, door de rechter wordt gehomologeerd. We gaan graag met je over de WHOA in gesprek. Niet alleen met een ondernemer die gebruik wil maken van de WHOA, maar ook met partijen die geconfronteerd worden met een WHOA-traject en daar vragen over hebben.”

Laat je op tijd adviseren

Jeroen besluit: “Het voert veel te ver om de wet tot in de finesses uit te leggen in dit artikel. Mijn tip is dan ook: laat je goed informeren. Wij zijn je daar graag bij van dienst. We hebben een routekaart ontwikkeld die puntsgewijs de stappen in het proces beschrijft. Daarnaast hebben we een e-book uitgebracht dat je kunt downloaden op nysingh.nl. Of de wet iets voor jou is? Misschien zijn er wel andere mogelijkheden om je onderneming te herstructureren zonder tussenkomst van de rechter. Ook daarover geven we graag advies. Met als uiteindelijk doel dat we je, mét of zónder WHOA, samen door zwaar weer loodsen zodat je weer kunt bouwen aan een gezonde toekomst voor je bedrijf.”


Over Nysingh

Nysingh is een full-service kantoor met vier vestigingen en meer dan 100 advocaten en notarissen. We voelen ons thuis bij de organisaties die Nederland vormen: ondernemingen, overheid en zorg- en onderwijsinstellingen. Vanuit onze brede ervaring en met specifieke kennis zijn wij dagelijks met hun uitdagingen in de weer. Bij voorkeur in integrale teams, omdat juridische vraagstukken zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied. Zo zorgen we er samen voor dat onze cliënten altijd en op tijd de juiste afslag nemen.


MEER WETEN?

Kijk op nysingh.nl/whoa

Tekst: Mark Kamp

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.