Ronald Beltzer: “Complexe overgang van onderneming leidt te vaak tot onvoorziene financiële tegenvallers”

14 januari 2022 13:41

Ronald Beltzer: “Complexe overgang van onderneming leidt te vaak tot onvoorziene financiële tegenvallers”

Elke zakenkrant confronteert lezers dagelijks met bedrijfsovernames, van regionale midden- en kleinbedrijven tot bekende multinationals. De arbeidsrechtelijke gevolgen blijven echter vaak onderbelicht, terwijl al deze vormen van bedrijfsovernames aan dezelfde complexe regels dienen te voldoen en ondernemers erbij gebaat zijn om hieraan te worden blootgesteld. “In de praktijk gaat dan ook veel mis”, beaamt arbeidsrechtadvocaat Ronald Beltzer. “Een overname kan ondernemers op hoge onvoorziene kosten jagen.”

“Elke ondernemer kan bij een overname stevige juridische ondersteuning gebruiken”, aldus Beltzer, die zelf bekendstaat als de landelijk expert in overgang van onderneming, ofwel de vraag wat er gebeurt met de werknemers als een onderneming wordt overgenomen. “En ja, ook juridische ondersteuning brengt kosten met zich mee, maar die kostenpost is niets vergeleken met de bedragen die bij een gemankeerd overnametraject komen kijken”, vervolgt hij. Toch denken veel ondernemers juist op de jurist te kunnen besparen. “Helaas zie ik daardoor in de praktijk te vaak dat het beruchte spreekwoord ‘penny wise, pounds foolish’ bewaarheid wordt”, stelt Beltzer vast. 

Veel betrokken partijen én rechtsgebieden

De complexiteit van de arbeidsrechtelijke uitwerking van een overname heeft volgens Ronald Beltzer diverse oorzaken. “Enerzijds is er een veelheid aan vlakken waarmee je als overnemende partij, ofwel verkrijger, rekening moet houden”, legt hij uit. “Denk aan het al dan niet behouden van arbeidsvoorwaarden en de afstemming op cao’s, de rol van medezeggenschapsraden en de regelingen met pensioenfondsen”, illustreert Beltzer. “Alleen al daardoor heb je te maken met onder meer vakbonden, ondernemingsraden, pensioenfondsen en natuurlijk de werknemers zelf.”

“Anderzijds komen de vele na te leven regels voort uit zowel de Nederlandse, als de Europese wetgeving”, gaat de advocaat verder, wiens kantoor juist in dit internationale arbeidsrecht is gespecialiseerd. “Dat maakt het er voor de verkrijger niet makkelijker op, zeker aangezien de daadwerkelijke regels niet altijd overeenkomen met wat je mogelijkerwijs als logisch veronderstelt.”

“Zo denken veel ondernemers dat je arbeidsvoorwaarden met elkaar kunt uitwisselen, als ware het een kwestie van plussen en minnen, maar dat mag niet zomaar”, benadrukt Beltzer. “Ook denken zij nogal eens de eigen cao te kunnen toepassen, maar moet je juist de collectieve arbeidsovereenkomst van de overdragende partij, de vervreemder, overnemen en heb je dus als verkrijger aan meerdere cao’s te conformeren.” Hij wijst er bovendien op dat over een deel van deze voorwaarden in zijn geheel niet te onderhandelen is. “Op dit vlak zijn nu eenmaal veel zaken vastgelegd in dwingend recht.”

Opstapeling van problemen lijkt eindeloos

In de regel is het uitgangspunt dat werknemers hun arbeidsvoorwaarden behouden, óók als bij de nieuwe werkgever andere arbeidsvoorwaarden gelden. Tevens geldt in veel gevallen een opzegverbod, zodat zij niet zomaar zijn te ontslaan. “Ben je hier als verkrijger niet van op de hoogte en hanteer je de verkeerde arbeidsvoorwaarden of draag je de verkeerde mensen voor ontslag voor, dan kan het nog wel eens zo zijn dat je fors moet bijbetalen”, waarschuwt Ronald Beltzer.

“Het toepassen van de verkeerde cao kan leiden tot een administratieve rompslomp en het passeren van een ondernemingsraad met adviesrechten tot een procedure bij de Ondernemingskamer”, vervolgt de arbeidsrechtadvocaat. “Tref je geen regeling omtrent de pensioenpremies, worden zonder meer de afspraken van de vervreemdende partij overgenomen en met een beetje pech betaal je dubbel.” De opstapeling van problemen lijkt eindeloos.

“Ten slotte willen pensioenfondsen en de fiscus ook weten waar zij achterstallige betalingen kunnen claimen”, besluit Beltzer. “Heb jij als verkrijger geen goede vrijwaringsclausule in je overeenkomst opgenomen, dan draai jij voor de uitstaande premies en belastingafdrachten van de vervreemder op.”

Aard van probleem blijft bestaan

Naast dat dit alles ondernemers dus veel geld kan kosten, kan het ook eindeloos duren voordat zij uiteindelijk weer orde op zaken hebben gesteld. “Door al deze factoren met gedegen juridisch advies af te dichten, kun je oeverloze discussies en onvoorziene kostenposten voorkomen”, maant Ronald Beltzer.

Met goede ondersteuning kan een ondernemer voorgaande problematiek dan wel uit de weg gaan, maar dat verandert niets aan de aard van het probleem. “Uiteindelijk blijven ondernemers gebonden aan lastig te doorgronden regelgeving”, onderstreept Beltzer eens te meer. “Zij zouden de gehele overgang van onderneming eenvoudiger moeten kunnen vormgeven, door bijvoorbeeld een zekere waarde aan het pakket bestaande arbeidsvoorwaarden toe te kennen”, pleit hij. “Zolang na overgang van onderneming die waarde behouden blijft, moet je over dit pakket kunnen onderhandelen en plussen en minnen tegen elkaar kunnen wegstrepen.”

“Vereenvoudiging van de regelgeving is echter vrijwel onmogelijk, doordat de verschillende betrokken rechtsgebieden en spelers elk hun eigen rol claimen”, weet Beltzer. “En juist hierin schuilt het probleem, want al deze domeinen en partijen sluiten lang niet altijd goed op elkaar aan.” De arbeidsrechtadvocaat ziet hier op korte termijn helaas geen verandering in komen. “Tot die tijd heb je als ondernemer enkel de keuze om ofwel te vertrouwen op je jurist, ofwel je te laten verrassen door onvoorziene financiële tegenvallers.”

Over Ronald Beltzer
Ronald Beltzer (1971) is arbeidsrechtadvocaat en partner bij Maes Law, een in internationaal arbeidsrecht gespecialiseerd kantoor met vestigingen in Breda, Rotterdam en Amsterdam. Tevens is Beltzer oprichter en directeur van de Vrije Academie voor Rechtstoepassing, dat voorziet in juridisch onderwijs op academisch niveau.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.