Risico’s in de bouw

18 januari 2023 08:40

Risico’s in de bouw

Belangrijke brancheontwikkelingen zijn van invloed op uw risicomanagement. Waarom uitbreiden van uw verzekering in deze tijd juist verstandig is. Meijers als onafhankelijk makelaar in verzekeringen ging in gesprek met het Verbond van Verzekeraars en adviseert hierover.

We leven in tijden van inflatie. Een economische, vicieuze cirkel. Tekorten aan materialen en grondstoffen leiden tot prijsstijgingen. Ook personeel is schaars, waardoor de productiecapaciteit onder druk staat en loonkosten stijgen. Ook fors stijgende energielasten drijven de totale kosten van ondernemers op. Vraag en aanbod raken dus in disbalans. Welke nieuwe risico’s brengt dat voor ondernemers in de bouw- en installatiesector en voor vastgoedeigenaren en beheerders met zich mee?

Het vroegtijdig betrekken van de risicospecialist

Er wordt vandaag de dag nogal wat gevraagd van de bouwsector. Denk alleen maar aan de energietransitie, de roep om circulair bouwen, het oplossen van de woningnood en de daaruit voortvloeiende industrialisering van bouwbedrijven. De overheid stimuleert en schrijft voor, de markt vraagt. Door deze veranderingen in de hoogste versnelling betekent ook dat in hoog tempo nieuwe risico’s ontstaan. Kortom, zorg ervoor dat de risicospecialist vroegtijdig aan tafel zit. De verzekeraar of intermediair overziet als geen ander de risico’s op de lange termijn en draagt bij aan continuïteit van bedrijven. Dit vraagt niet alleen om periodiek onderhoud van verzekeringen, maar om alertheid bij elke verandering. De verzekeringsbranche is continu in beweging en innovaties en nieuwe risico’s vragen om maatwerk. Door kennis en ervaring ontstaan er duidelijke risicoprofielen en volgt de standaardisering van polissen. Meer weten over risico’s in de bouw? Lees meer in Build magazine.

De risico’s die inflatie met zich meebrengt

Kies voor een goede kredietverzekering in de bouw, juist nu. Inzicht en zekerheid zijn sleutelwoorden en een goede kredietverzekering is essentieel. Kredietverzekeraars kiezen er vaak voor in onzekere tijden als deze hun voorwaarden aan te scherpen. Het Verbond van Verzekeraars voorziet in dit kader na een historisch laagterecord in de afgelopen jaren een toename van het aantal faillissementen. Wie in de toekomst zeker verder wil, doet er goed aan juist nu advies in te winnen op het gebied van risicobeheer en waar nodig een gunstige kredietverzekering af te sluiten. Enkele voorbeelden om rekening mee te houden: prijzen liggen fors hoger bij inkoop en vervanging van materieel en gereedschappen. Een extra kostenpost dus. Ook de kosten bij het herstel van fouten liggen hoger dan voorheen. Zijn projecten nog wel winstgevend te realiseren op basis van bij aanbesteding uitgebrachte offertes? Allerlei zaken die van invloed zijn op het totale bedrijfsresultaat. Wie werkt met onderaannemers moet ook alert zijn. Is de cashflow van die bedrijven goed genoeg? En hoe groot is de kans op wanbetaling? Kredietwaardigheid vormt vandaag een extra risico. Belangrijk om achterstanden te bewaken en kredietlimieten te verhogen. Meijers Assurantiën, zeker verder.

Meijers Assurantiën
Van Heuven Goedhartlaan 935
1181 LD Amstelveen
+31 20 642 0524
info@meijers.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.