Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor nieuwe carrièrekansen

28 februari 2020 16:36

Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor nieuwe carrièrekansen

Het belang van een voortdurende persoonlijke ontwikkeling voor de verdere maatschappelijke carrière wordt door werkzaam Nederland steeds meer onderschreven. In toenemende mate wordt ingezien dat een leven lang leren noodzakelijk is om overeind te blijven in een wereld die aan continue veranderingen onderhevig is en een garantie te realiseren voor de toekomstige loopbaan. Dit jaar zijn dan ook bijna vier op de tien werkende Nederlanders voornemens een cursus, training of opleiding te volgen.

Verder ambieert bijna een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking in 2020 een betere balans tussen werk en privé. Opvallend is ook dat een vijfde van de werknemers in Nederland van plan is gezonder te leven op het werk. Dit voornemen weegt zelfs iets zwaarder dan het krijgen van een salarisverhoging. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.076 Nederlanders die in loondienst werkzaam zijn, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van pensioenuitvoerder BeFrank.

Het valt op dat het volgen van een cursus, training of opleiding niet bij een goed voornemen blijft. Ruim 80 procent acht de kans hoog tot zeer hoog dat dit voornemen voor 2020 ook feitelijk wordt omgezet in nieuwe kennis en vaardigheden. “Het is een goed teken dat uit ons jaarlijkse onderzoek ook dit jaar blijkt dat Nederlandse werknemers hun positie willen verstevigen met een cursus of training. We worden steeds ouder en de AOW-leeftijd stijgt. Wij stimuleren mensen om fit met pensioen te gaan. Een leven lang leren, die insteek draagt daar aan bij”, zegt Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur bij BeFrank. “Het is goed om te zien dat mensen ervaren dat hun werk extra interessant wordt en nieuwe carrièrekansen dichterbij komen wanneer je jezelf blijft ontwikkelen.”

Meer dan een kwart van de Nederlanders kiest voor een opleiding via het werk. Ruim een tiende wil in extra kennis en vaardigheden investeren buiten het werk om. Mannen en vrouwen hebben in gelijke verhouding dit voornemen. Anders ligt dat bij de wens om promotie te maken. Daarbij gaat 15 procent van de mannen voor een upgrade, tegen 9 procent van de vrouwen. Vrouwen scoren daarentegen net iets hoger dan mannen wat betreft de wensen op het sociale vlak.

Trends

Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt staat nog steeds hoog op de agenda in 2020. Hetzelfde geldt voor een betere balans tussen werk en privé. De onderzoekers hebben in kaart gebracht hoe werkende Nederlanders hun carrière in 2020 zien. Gezonder leven op het werk (20%), minder overwerken (15%), vaker leuke dingen ondernemen met collega's (14%) en een nieuwe baan vinden (8%) zijn wensen voor 2020. Was vorig jaar nog 11 procent van plan meerdere banen te combineren, voor 2020 is dat gezakt naar ruim 5 procent.

Thuiswerken

Ruim een derde van de ondervraagden (34%) werkte in 2019 deels thuis en wil dat ook in 2020 blijven doen, tegenover 48 procent die daar niet over piekert. De overige 16 procent werkt nog niet thuis, maar wil dat wel heel graag. Binnen de groep van huishoudens met kinderen werkt maar liefst 47 procent deels thuis en wil dat ook zo houden in 2020. Ter vergelijking, bij éénpersoonshuishoudens werkt slechts 27 procent deels thuis. Echter, bij die groep leeft de wens dat in 2020 te veranderen het sterkst: bijna 20 procent wil volgend jaar meerdere uren thuis werken. Ingezoomd op het opleidingsniveau werkt bijna de helft (49%) van de hoogopgeleiden deels thuis tegen 17 procent van de laagopgeleiden. In hoeverre de werkzaamheden alleen op het werk kunnen worden uitgevoerd, is niet gespecificeerd.

Vrijwilligerswerk

Miljoenen mensen in Nederland zijn actief als vrijwilliger op scholen, sportvelden, voor een religieuze instelling of in de eigen buurt. Zonder vrijwilligers zou Nederland piepend en krakend tot stilstand komen. Het onderzoek toont opnieuw aan dat massa’s mensen zich inzetten voor een ander. Bijna een kwart (23%) doet al vrijwilligerswerk buiten werktijd en wil dat in 2020 voortzetten. Zij kunnen zich hopelijk verheugen op extra versterking, want bijna 15 procent van de respondenten wil graag in 2020 met vrijwilligerswerk starten.

Werk en pensioen

Minder dan een vijfde van de werknemers weet precies hoeveel hij te besteden heeft na pensionering, terwijl bijna een derde van hen geen flauw benul heeft hoe de financiën er dan uitzien. Gekeken naar de leeftijd hebben vooral de jongste werknemers geen idee van hun pensioensituatie (72%), terwijl van de 60-plussers slechts 23 procent niet weet hoe men er voorstaat. “Hier ligt een uitdaging voor de markt”, duidt Jan Hein Rhebergen. “Pensioen is één van de belangrijkste financiële producten waar je in je leven mee te maken krijgt. In 2020 gaan we daarom onverminderd door met het activeren van mensen – onder meer met onlinetools en activatie-acties bij klanten op kantoor. We zien dat dit werkt, want ruim 70 procent van die klanten is al ingelogd.”

De wensen en behoeften van Nederlandse medewerkers anno 2020

  • Ruim 70 procent vindt dat arbeidsvoorwaarden moeten worden afgestemd op specifieke wensen van elke werknemer.
  • Ruim 77 procent krijgt liever doorlopend feedback dan een of twee keer per jaar een functioneringsgesprek.
  • Meer dan de helft vindt een werkdag van 9 tot 5 uur niet meer van deze tijd.

Duurzaam ondernemen

Werknemers zijn voorstander van duurzaam ondernemen, zowel op sociaal, economisch als ecologisch gebied. De meerderheid (54%) vindt het belangrijk dat zijn organisatie duurzaam is. Tegelijkertijd zegt nog altijd 21 procent daar geen waarde aan te hechten. Duurzaamheid is niet alleen een thema voor millennials. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat 50-plussers iets meer belangstelling hebben (58%) dan jongeren (49%) voor duurzaam ondernemen. Opmerkelijk is het hoge percentage dat antwoordt het niet te weten of geen mening te hebben zodra er ingezoomd wordt. Op de vraag of zijn organisatie al dan niet in 2020 duurzame toepassingen doorvoert, geeft 45 procent aan het niet te weten of geen mening te hebben. Bij geen enkele andere vraag is de score zo hoog. “Ons valt op dat bedrijven steeds bewuster omgaan met duurzaamheid”, geeft Jan Hein Rhebergen aan. “Ook tijdens gesprekken over de pensioenregeling is het steeds vaker een thema. Dit doen wij bijvoorbeeld door de pensioengelden steeds duurzamer te beleggen en door de resterende CO2-uitstoot te compenseren. Zo dragen we een beetje bij aan een duurzame toekomst.”

Economie

Wat betreft de economie is een minderheid positief gestemd. Slechts 12 procent denkt dat 2020 een nog beter jaar wordt. Onder 60-plussers is deze verwachting het laagst, want een derde van hen rekent niet op verbetering in 2020. Mannen zijn in dit traject positiever gestemd dan vrouwen. Wat ook opvalt, is dat maar liefst 17 procent zegt zeker te weten dat zijn koopkracht stijgt, terwijl slechts 12 procent zeker weet dat de economie verder groeit. Kennelijk is men positiever gestemd over de eigen situatie dan de situatie als geheel. Het zijn de werknemers in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar die zeker op een koopkrachtstijging rekenen. Onder 60-plussers houdt slechts 11 procent rekening met extra koopkracht in 2020.

“Ik ben blij met de uitkomsten van dit onderzoek. De verschuivingen zijn vergeleken met vorig jaar gering”, stelt Jan Hein Rhebergen. “Maar als je vijf jaar terugkijkt, zijn de verschillen enorm. Meer tijd en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, flexibeler werken, aandacht voor gezondheid en voor elkaar en zorg voor duurzaamheid komen steeds hoger op de agenda te staan. Dit zijn ontwikkelingen die we alleen maar kunnen toejuichen en waarmee we het jaar 2020 met veel enthousiasme tegemoet treden.”

Ruud Moors is redacteur bij CustomerTalk, inspiratiebron voor klantgerichtheid.

CustomerTalk is dé plek voor iedereen die zich bezig houdt met of interesse heeft in klantbeleving, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Benieuwd? Volg een klantgerichtheid training of bezoek onze events.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.