‘Personeel is kapitaal’

4 februari 2019 12:05

‘Personeel is kapitaal’

De tijd dat werknemers 40 jaar in dienst waren bij dezelfde werkgever ligt achter ons. Heel af en toe komt het nog voor, maar met name de nieuwe generatie kijkt anders naar werk. Zij wil meer, bijvoorbeeld op wereldreis, zorgtaken uitvoeren, vrijwilligerswerk doen, de kinderen naar school brengen. Dat vraagt om een flexibele invulling van arbeid en dus werk aan de winkel voor HR-managers. Hoe kijken zij naar deze ontwikkelingen en hoe gaan ze daar in de praktijk mee om? Een interessante en afwisselende Tafel in het prachtige Koepeltheater in Leeuwarden was het gevolg.

“De wereld van werk verandert”, zegt Daniëlle Cappetti, Hoofd P&O bij de gemeente Leeuwarden. “Tegenwoordig worden talenten bijvoorbeeld op een klus gezet en als ze daar mee klaar zijn, dan gaan ze weer verder, en dat kan ook bij een ander bedrijf of organisatie zijn. Binnen onze organisatie werken mensen die beheersmatig taken moeten uitvoeren en die willen structuur, terwijl anderen veel flexibeler zijn en werken aan bepaalde vraagstukken.”

[caption id="attachment_34392" align="alignnone" width="366"] Daniëlle Cappetti – Gemeente Leeuwarden[/caption]

 

Metamorfose

Baukje de Vries, Directeur Bedrijven Rabobank Noordoost Friesland, stelt dat een flexibele invulling van het werk steeds belangrijker wordt. “Waar de oudere generatie nog meer traditioneel is, zie je met name bij jongeren dat ze veel vaker op bepaalde projecten worden ingezet. Bijna elk bedrijf bevindt zich in die metamorfose. En dat is logisch. Waar bepaalde werkzaamheden verdwijnen, komen daar andere voor in de plaats. De vraag waar het volgens mij om gaat is hoe je mensen gemotiveerd en betrokken houdt. Om die reden geven wij onze medewerkers ruimte, binnen een aantal kaders en richtlijnen waaraan we nou eenmaal moeten voldoen.”

[caption id="attachment_34394" align="alignnone" width="369"] Baukje de Vries – Rabobank Noordoost Friesland[/caption]

 

Bij Rabobank draait het om de 3 V’s: Vakmanschap, Vitaliteit en Verandervermogen. Baukje:” We willen iedereen actief meenemen in een veranderende omgeving, die andere eisen stelt aan werk. We geven medewerkers in dit kader ook een ontwikkelbudget, wat ze naar eigen inzicht mogen besteden, om te werken aan hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid.”

Volgens Jelmer Hornstra, interim HR manager bij Groen Leven en zijn collega marketing en communicatie Maarten de Groot, draait alles om aandacht en beleving. “Mensen willen op dit moment graag bij Groen Leven werken, omdat ze de ruimte krijgen om zelf bepaalde zaken in te vullen. Wat heb jij naast je werk nodig om goed te kunnen functioneren, is een vraag die wij aan elke medewerker stellen. Mensen kunnen bij ons zelf hun plan maken. Zo mogen medewerkers bijvoorbeeld zes maanden op wereldreis, wanneer ze dat willen. Dat werkt, want daar krijg je eigenaarschap voor terug. Een andere medewerker wil graag twee keer per week zijn dochter naar school brengen. Dat kan. Hij werkt langer door en kent zijn verantwoordelijkheden. Wij hebben daar goede ervaringen mee.”

Fascinerend

“Je moet meebewegen met de nieuwe ontwikkelingen en vragen”, geeft Antje Oldenburg, manager HRM bij ROC Friese Poort aan. “Zeker in het onderwijs verandert er veel en snel. Zo zijn er al bedrijven die een brug kunnen printen. Wat gaat dat voor het onderwijs betekenen. Bestaan bepaalde vakken straks nog wel? Wat wij doen is jonge mensen voorbereiden op allerlei ontwikkelingen in de wereld. En die gaan razendsnel, dat is fascinerend om te zien.”

[caption id="attachment_34393" align="alignnone" width="387"] Antje Oldenburg – Friese Poort[/caption]

 

Kor Visser, directeur-eigenaar van Olympia Uitzendbureau in Friesland, vindt dat we ook oog moeten hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die vaak niet eens in staat zijn om projectmatig te gaan werken. “Dat is namelijk niet voor iedereen weggelegd. Deze mensen zijn meestal gewoon op zoek naar een tijdelijke of vaste baan en daar hebben we ook een verantwoordelijkheid voor.”

Frederika Beute, interim manager HRM bij Caparis, kan dat beamen. “Wij zitten daar nog een fase voor. Mensen die bij Caparis aan het werk zijn, willen we waar mogelijk voorbereiden op een baan in het reguliere bedrijfsleven. En ondanks de tekorten in talloze branches valt dat niet altijd mee.”

[caption id="attachment_34395" align="alignnone" width="391"] Frederika Beute – Caparis[/caption]

 

Daniëlle vindt dat er geen krapte is op de arbeidsmarkt. “In Leeuwarden zitten zesduizend mensen in de bijstand, die we moeilijk aan het werk kunnen krijgen. Krapte is er volgens mij niet, wel een mismatch tussen wat er gevraagd wordt en wat mensen kunnen.”

Opleiding

Maarten laat weten dat Groen Leven recentelijk een samenwerking is aangegaan met Leer – Bouwen in Groningen. “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden daar omgeschoold tot monteur zonnepanelen. We hebben daarvoor een speciale opleiding ontwikkeld en inmiddels zijn we met 15 kandidaten gestart, die bij het goed afronden van een opleiding, die overigens maar drie maanden duurt, een baangarantie hebben.”

[caption id="attachment_34391" align="alignnone" width="395"] Maarten de Groot & Jelmer Hornstra – GroenLeven BV[/caption]

 

“Overigens hoeven deze mensen niet verplicht bij Groen Leven aan het werk te gaan, ze mogen ook bij een ander bedrijf aan de slag”, voegt Jelmer toe. “We willen het maximale voor iedereen eruit halen, niet alleen voor onszelf. We richten ons derhalve niet alleen op ons eigen bedrijf. We hebben een verantwoordelijkheid om met de hele branche een bijdrage te leveren aan de energietransitie.”

Waarde van werk

Kor juicht dat toe, vooral omdat hij zich zorgen maakt over de wijze waarop sommige werkgevers met hun personeel omgaan. “Ik vind dat er een uitholling van de waarde van werk en medewerkers plaatsvindt. Vooral bij grotere bedrijven, beursgenoteerd en georiënteerd op steeds meer winst, zijn werknemers een nummer en dat is geen goede ontwikkeling.”

Frederika geeft aan dat ze de tekst van Kor scherp vindt, “zeker omdat je het verbindt aan alleen maar de grotere bedrijven.” Daniëlle ondersteunt de woorden van Kor ten dele. “Medewerkers heb je nodig om doelen te behalen, dat weet elke ondernemer in elke organisatie.”

“Ik wil ook niet alle grote werkgevers over één kam scheren”, antwoordt Kor. “Maar soms denk ik wel eens: zo ga je toch niet met je personeel om. Terwijl deze tijd juist kansen biedt om te investeren in mensen. Om alle openstaande vacatures in te vullen, moeten we nu omscholen.”

Antje onderschrijft dat. “Schaarste biedt een kans voor medewerkers. We merken dat ook aan de wensen die bedrijven bij ons neerleggen. De waarde van bepaalde opleidingen en kennis daalt. Een leven lang leren is niet zomaar een uitspraak, daar gaan we steeds meer naartoe.

Overigens zie ik wel dat het afronden van een opleiding en daaraan gekoppeld het behalen van een diploma, van belang blijft.”

“De opleiding is de basis”, reageert Baukje. “Kom je bij een bedrijf in dienst, dan moet je vaak nog veel leren. Al was het alleen maar de cultuur van het bedrijf.”

Talent

“Wij kijken echt naar talent”, voegt Jelmer toe. “Natuurlijk moet iemand wel technisch inzicht hebben, maar een diploma is daarbij van ondergeschikt belang. Wij vinden het bijvoorbeeld veel belangrijker om te zien hoe iemand met een klant omgaat en ja, daar zijn geen opleidingen voor. Dat moet in je zitten.”

Baukje:” Dat klopt inderdaad. Wij nemen regelmatig mensen aan met een hospitality achtergrond. Deze mensen weten heel goed hoe ze met klanten moeten omgaan. Het vak leren ze vervolgens wel in de praktijk.” Volgens Jelmer gaat het vooral om de klantbeleving. “De klant wil iemand naast zich hebben die meedenkt, dat vraagt andere competenties dan een bepaalde functie traditioneel inhoudt.”

Kor verbaast zich erover dat veel bedrijven nog altijd eisen stellen aan nieuwe medewerkers die 5 jaar geleden heel normaal waren, maar die nu niet meer kunnen, laat staan dat ze nodig zijn. “De veranderingen gaan razendsnel en niet elk bedrijf kan dat blijkbaar bijhouden.”

[caption id="attachment_34390" align="alignnone" width="388"] Kor Visser - Olympia Uitzendbureau[/caption]

 

Frederika vindt dat de moderne leidinggevende veel meer in huis moet hebben dan leiding geven alleen. “Als je niet met mensen om kunt gaan, met alle beslommeringen waar ze mee te maken kunnen krijgen en die van invloed kunnen zijn op hun functioneren, dan ga je het niet redden. Ja, wat dat betreft neemt de complexiteit wel toe.”

Passie

“Daarom moet je ook veel verder kijken dan alleen een diploma”, voegt Kor toe. “Als iemand het vermogen heeft om te anticiperen op allerlei ontwikkelingen binnen een bedrijf, dan heb je daar veel aan. Volgens mij gaat het om passie. Dat je matched met de normen en waarden van een bedrijf. Is dat het geval, dan lukt het.”

“Wij willen ons als aantrekkelijke werkgever profileren”, zegt Maarten. “Heb je groen bloed, dan heb je passie en ben je welkom bij ons. Wij hebben geen pensioen en geen structuur, maar we hebben wel een mooi bedrijf. Dat spreekt mensen aan.” Baukje geeft aan dat Groen Leven nog een jong bedrijf is, dat veel sneller kan inspelen op allerlei ontwikkelingen en veranderingen. “Bij gevestigde bedrijven is dat vaak veel moeilijker.” Antje beaamt dat. “Wij zijn veel trager in het aanpassen, hoewel we beseffen dat het wel noodzakelijk is.”

“Gelukkig gebeuren er in Friesland heel veel goede dingen en lopen we in een aantal zaken echt voorop”, besluit Kor. “Op die voet moeten we doorgaan en met elkaar streven naar een arbeidsmarkt die meebeweegt op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Dat is in het belang van ons allemaal.” Baukje tenslotte:” En met de arbeidsethos die hier heerst moet dat goedkomen.”

Het Tafelgesprek vond plaats in het prachtige Koepeltheater, voorheen Koepelkerk, in Leeuwarden. Een rijksmonument dat door haar Byzantijnse uitstraling tot een van de meest bijzondere gebouwen in de stad behoort. Naast theater en concerten, is er ruimte voor conferenties en (culturele) evenementen. Maar, het Koepeltheater is ook geschikt voor bijvoorbeeld bedrijfsfeesten en nog veel meer.

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.