Participatiestage behoudt studenten voor arbeidsmarkt

3 juli 2023 09:58

Participatiestage behoudt studenten voor arbeidsmarkt

V.l.n.r. Sheila Latukonsina, Martine Wolven en Jacky Snelting in de laboratoriumruimte van Rijn IJssel in Tech Plaza

Studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij Rijn IJssel extra begeleiding om studieuitval te voorkomen. Samen met stagebedrijven spant Rijn IJssel zich in om deze jongeren niet alleen te behouden voor de arbeidsmarkt, maar ook hun deelname aan de maatschappij te bevorderen.

Werkgevers zoeken koortsachtig naar personeel. De jeugdwerkloosheid daalt, maar niet onder kwetsbare jongeren. Zij lopen een groot risico op langdurige werkloosheid, psychische problemen en een sociaal isolement plus armoede. Daarom is voor de regio Midden-Gelderland een Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid vastgesteld, met als motto: we laten geen jongere vallen!

Doel

Doel is dat elke jongere actief deelneemt aan de maatschappij. Dat kan zijn via een opleiding, een werk- of omscholingstraject of door een betaalde baan. Iedere jongere blijft zo in beeld en krijgt, als dat nodig is, ondersteuning op maat bij scholing of op de werkplek. Vanuit dit kader ondersteunt Rijn IJssel met het Project Participatiestage studenten die hulp nodig hebben bij hun stage of het vinden van werk.

“De nadruk in het project ligt in het ‘upgraden’ van de begeleiding van studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt”

Het succes van die ondersteuning vereist goede en nauwe samenwerking met werkgevers.

“In september 2023 starten we samen met partners uit het werkveld, jobcoaches en VLOWW (gespecialiseerd in oplossingsgerichte hulpverlening op de werkvloer) met het project bij de laboratoriumopleidingen”, vertelt Martine Wolven, trajectbegeleider bij Rijn IJssel. Ze schetst het beeld: “Er zijn laboratoriumstudenten die hun vaardigheden als analist of allround laborant prima beheersen. Het wringt echter om allerlei redenen op het gebied van sociale vaardigheden, belastbaarheid, zelfredzaamheid of door een fysieke beperking. Vanwege hun beperking hebben ze grote moeite de stage met succes te doorlopen. Een aantal stopt hierdoor zelfs met de opleiding.”

“In goede afstemming met stagebedrijven zorgen we ervoor dat studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding krijgen, denk aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden of aanpassing van de werkomgeving ingeval van een fysieke of mentale beperking. Zo vergroten we samen de kans dat deze studenten hun stage en opleiding goed afronden en kunnen doorstromen naar een (participatie)baan.”

Werkgevers willen zich best inzetten voor de doelgroep en zo bijdragen aan een inclusieve werkomgeving. Zeker gelet op de aanhoudend krappe arbeidsmarkt zijn bedrijven hiertoe bereid. In de alledaagse werkpraktijk ontbreekt helaas vaak de tijd, de ruimte en ook de kennis om stagiairs passend te begeleiden.

Rol bedrijven

Participatiestage brengt hierin verandering. Een van de stagebedrijven die deelneemt aan het project is R-biopharm. Jacky Snelting is Production Manager bij R-biopharm, dat onder andere toepassingen voor (klinische) diagnostiek en food & feed-analyse ontwikkelt. “Wij begeleiden al jaren mbo en hbo studenten tijdens hun stage in ons bedrijf. We hebben daarvoor een traject ontwikkeld dat erop is gericht dat stagiairs zelfstandig leren werken. Wij zien hen als onze ‘junior’ collega’s. Daarnaast doen ze tijdens hun stage opdrachten voor de opleiding. Dat kan best pittig zijn en de sfeer zal anders zijn dan op de opleiding. Ja, je wordt als nieuweling misschien ook wel eens een beetje voor de gek gehouden. Dat is in een vriendengroep niet anders. En fouten maken is menselijk. Bespreek het en leer ervan. Het klinkt vanzelfsprekend, maar ik weet dat het voor sommige studenten niet zo is. Je stage is spannend, die wil je met succes afronden. En dat willen wij natuurlijk ook, daar is onze begeleiding op gericht. Jammer genoeg lukt dat niet altijd. Uiteraard hebben wij als stagebedrijf directe contacten met de opleiding om zaken te bespreken rond de voortgang, maar een initiatief als de Participatiestage kan ertoe bijdragen dat we sneller en beter situaties kunnen rechtzetten als het niet goed loopt. Dat vind ik positief.”

“De nadruk in het project ligt in het ‘upgraden’ van de begeleiding van studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Wolven. “Dat gebeurt door de ondersteuningsbehoefte van de student goed in beeld te krijgen, een goede match met het stagebedrijf te realiseren en te zorgen voor de juiste ondersteuning van de student en het stagebedrijf. Voor de student is er extra tijd, aandacht en coaching op de werkvloer door begeleiders van Rijn IJssel, door jobcoaches en mogelijk VLOWW. Stagebedrijven worden ondersteund door scholing van hun medewerkers om studenten goed te begeleiden en door het adviseren omtrent hulpmiddelen, subsidieregelingen en dergelijke. De lijnen tussen opleiding, stagebedrijf, student, stagebegeleider en jobcoach zijn kort, want we moeten snel en adequaat kunnen handelen.”

Divers

“De problemen die de studenten ervaren zijn divers”, vertelt Sheila Latukonsina. Zij kan als jobcoach betrokken worden naast de stagebegeleiding en studenten daarna begeleiden richting een (participatie)baan. “Soms is het probleem eenduidig, bijvoorbeeld als de stageomgeving niet goed is ingericht voor studenten met een fysieke of mentale beperking. Dat is anders als het gaat om de sfeer en de werkcultuur op de stageplek en in het team, een verlammende angst om fouten te maken en daar op afgerekend worden, het omgaan met collega’s tijdens het werk en in de pauze, bang om niet taalvaardig genoeg te zijn om alles te begrijpen en zich uit te drukken naar collega’s.”

De geschetste problemen hebben niet van doen met tekortschieten wat betreft kennis en taakvaardigheid. Wolven: “Er is geen een op een verband tussen het functioneren van studenten bij ons op de opleiding en in hun stageomgeving. Er zijn studenten die het hartstikke goed doen in de onderwijssetting en bij de stage vastlopen. Het omgekeerde zien we eveneens, dat studenten die hier onopvallend meedraaien tijdens hun stage opbloeien.”

Latukonsina: “Een stage is een leerschool en kennismaking met de toekomstige werkomgeving. Die leerschool gaat verder dan alleen de inhoud van het vak. Er hoort ook bij dat je je moet verhouden tot collega’s in een werkomgeving.”

“Stagebegeleiders in de bedrijven weten in welke fase van de studie de stagiair zit en wat er van de student verwacht mag worden. In hun begeleiding ligt – begrijpelijk- de nadruk op taakzelfstandigheid en leren meedraaien in het team. Als jobcoach bekijk ik met de student en de stagebegeleider wat er nodig is. Hoe intensief mijn begeleiding is hangt af van de situatie.”

“De volgende stap is het project uit te breiden naar andere studierichtingen”, vertelt Wolven. “We gaan straks meer bedrijven benaderen om deel te nemen. Het is voor onze studenten en bedrijven een win-win situatie, waarbij wij met onze extra begeleiding bedrijven ondersteunen en ontzorgen bij het succesvol laten verlopen van stages en het bevorderen van de toegang tot werk van studenten met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de pilot Participatiestage of als bedrijf deelnemen? Neem dan contact op. «

Rijn IJssel
m.wolven@rijnijssel.nl
Tel. 06-12364833
www.rijnijssel.nl

Tekst en foto: Huub Luijten

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.