Overheid gaat toezien op infrastructuur e-factureren

15 juli 2020 11:39

Overheid gaat toezien op infrastructuur e-factureren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie (en daarmee de rol van Peppol-autoriteit) per 1 oktober 2020 op zich. RVO is betrokken bij de uitvoering.

Uit onderzoek is gebleken dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie een grotere en actievere rol van de overheid vraagt.

Veilige en betrouwbare infrastructuur

Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur neemt het ministerie van BZK de rol van Peppol-autoriteit over van de private stichting Simplerinvoicing.

Samenwerking RVO, Logius en Agentschap Telecom

Vanaf 1 oktober nemen RVO en Logius de uitvoerende taken van de Peppol-autoriteit op zich. Hiervoor wordt een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie ingericht. Agentschap Telecom (AT) gaat onafhankelijk toezicht houden op het afsprakenstelsel en zal hierbij nauw samenwerken met RVO en Logius.

Wat is Peppol?

Peppol is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen. De Peppol-infrastructuur wordt geleverd door toegelaten serviceproviders. Deze serviceproviders werken samen in een stelsel met gezamenlijke afspraken: het Afsprakenstelsel Peppol. De Nederlandse Peppol-autoriteit ziet erop toe dat de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken over de veiligheid, betrouwbaarheid en onderlinge communicatie van de digitale infrastructuur.

Bron: www.rvo.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.