Ondernemers kunnen van RSD De Liemers ondersteuning krijgen

11 december 2020 13:00

Ondernemers kunnen van RSD De Liemers ondersteuning krijgen

In de huidige hectische arbeidsmarkt is het inclusief organiseren voor ondernemers niet eenvoudig. Sommige bedrijven hebben vragen over allerlei regelingen. Neem contact op met RSD de Liemers; zij kunnen de ondernemer helpen.

De RSD initieert een aantal trajecten waarin inwoners van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, die nu een bijstandsuitkering krijgen, worden begeleid om werk-fit te worden. Deze begeleiding is zeer divers, van taallessen tot fysiek en mentaal weer goed in je vel zitten, tot ondersteuning van werknemers bij taalachterstand of schulden en werkplekanalyse. Ook het opdoen van werkervaring of kennismaken met bedrijven en hun werkzaamheden hoort bij deze begeleiding. Re-integreren op de arbeidsmarkt staat voorop bij RSD de Liemers.

RSD SAMENWERKINGSPARTNER VOOR WERKGEVERS

Voor veel ondernemers in de Liemers is de RSD een fijne samenwerkingspartner, bijvoorbeeld om de banenafspraak en quotumwet vorm te geven. “Wij gaan graag samen met de ondernemer om tafel om te bespreken welke kandidaat het meest geschikt is voor welke functie. In coronatijd kijken we waar de grote collectieve vraag ligt en wat de krimpsectoren zijn,” legt Amanda Bruns, beleidsadviseur re-integratie, uit. “Mogelijk dat we mensen van de ene sector kunnen bemiddelen naar de andere.” Op het moment dat er een match is, zorgt de RSD voor de juiste begeleiding en opleiding. “We hebben best wel veel aanbod dat aansluit bij de arbeidsmarkt. We zijn bezig met het werk-fit maken van de werkzoekende. We doen veel om mensen zich goed te laten oriënteren op de arbeidsmarkt, een stukje persoonlijke ontwikkeling, werknemersvaardigheden aanleren, zelfvertrouwen laten vergroten,” somt ze op.

WERK-FIT TRAJECTEN

“De mensen komen bij ons in beeld zodra ze een uitkering aanvragen. Dan stellen we een plan van aanpak op om deze persoon richting betaald werk te krijgen. We gaan met die mensen aan de slag om ze werk-fit te maken. Dan zetten we allerlei trajecten in uit ons leer- en ontwikkelnetwerk,” verduidelijkt Wilfred Hekkers. Hij is als manager van de RSD eindverantwoordelijk bij de sociale dienstverlener. Om duidelijk te krijgen waar een kandidaat staat in relatie tot het fit zijn voor de arbeidsmarkt, werkt de RSD met een model van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. “Vanuit dit model start elke kandidaat met een intake en daarna bekijken we samen wat nodig is zoals maatschappelijk fit en werk fit worden, oriënteren op werk, opleiden, bemiddelen, nazorg. Allemaal modules die je afhankelijk van de werkzoekende en wat hij nodig heeft in de ontwikkeling kunt inzetten. Per module hebben we verschillende aanbieders gezocht die dat in kunnen vullen. Zo kunnen we alle deelnemers een passend aanbod doen en maatwerk leveren,” zet Amanda Bruns uiteen.

SPECIALE PROJECTEN

Werk hebben gaat verder dan een loon- strookje, het gaat ook om collega’s hebben en waardering krijgen. “Maar voor mensen die al langere tijd inactief zijn, ziet het leven er vaak somber en eenzaam uit,” vertelt Amanda Bruns. “Het project ‘Op Eigen Kracht’ is voor mensen die al wat langer inactief zijn en weinig zelfvertrouwen hebben. We zetten dan in op persoonlijke ontwikkeling. We plaatsen ze in een groep en laten ze nadenken over bijvoorbeeld leefstijl. We gaan op zoek naar de talenten van de persoon.” Met dit project bereidt RSD De Liemers deze mensen voor op een leven als werknemer. “We werken ook aan werkritme, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Uiteindelijk doel is dat mensen uit de uitkering komen en werk vinden.” Een vergelijkbaar waardevol project van de RSD is ‘Zorg en Techniek’, een project voor statushouders. “We leren statushouders wat werken en leren in Nederland inhoudt, we ondersteunen ze in persoonlijke ontwikkeling en ze kunnen zich oriënteren op de arbeidsmarkt in deze branches, waar nu en de komende jaren veel werk is.” Vaak zijn statushouders zeer gemotiveerd en nemen ervaring mee uit hun vorige thuisland.

ONDERSTEUNING  VOOR WERKGEVERS

RSD de Liemers probeert niet iemand zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, maar vooral passend werk te vinden. “We pakken iemand op en laten pas los als iemand echt op zijn plek zit. In de tussentijd blijven we continu kijken welke intensieve dienstverlening er nodig is voor de werknemer, maar ook voor de werkgever,” stelt Amanda Bruns. “Soms doen we het zelf, maar soms zoeken we een aanbieder, die alle rust en ruimte heeft om de kandidaat voldoende aandacht te geven. We hebben dan meer een regisseursrol.” De begeleiders van de werkzoekende, de klantmanagers, bekijken de potentie en talenten van de kandidaat, zoeken samen met de werkgever naar de juiste match en bespreken wat de resultaten moeten zijn.

“We proberen onze klantmanagers zo te faciliteren dat ze de juiste keuzes kunnen maken,” verduidelijkt Wilfred Hekkers. Ondernemers kunnen van de overheid ondersteuning krijgen op kandidaten die moeilijk te plaatsen zijn. “Vaak is het onbekend wat we allemaal te bieden hebben, bijvoorbeeld de ondersteuning die ze krijgen als ze iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Dat kan financieel aantrekkelijk zijn, zeker in tijden van crisis,” weet Wilfred Hekkers.

WERKERVARINGSPLEKKEN

Om de mensen kennis te laten maken met de arbeidsmarkt is de inzet van werkgevers heel belangrijk. RSD de Liemers zoekt plekken waar mensen kunnen snuffelen aan het werk. Ze proberen samen met werkgevers te kijken naar een ontwikkelplek, een soort van stage of werkervaringsplekken. “Zulke mensen plaatsen we dan met een ontwikkelingsplan. Wij bieden begeleiding in de vorm van jobcoaches op zo’n ontwikkelplek,” schetst Amanda Bruns. Jobcoaches worden ook ingezet bij een betaalde baan bij een werkgever. De RSD heeft zelf twee jobcoaches in dienst, maar ze kunnen ook een jobcoach inzetten van een partner of van het bedrijf zelf. “Elke jobcoach heeft zijn specialiteit, bijvoorbeeld een die goed met statushouders overweg kan, of mensen met autisme of een fysieke beperking of juist met jongeren.”

VRAGEN?

RSD de Liemers werkt nauw samen met het werkgeversservicepunt Midden Gelderland (WSP). “Het WSP zit vooral op betaalde vacatures. Wij werken dus samen wanneer onze klanten uitgeplaatst kunnen worden naar een reguliere baan. Het voortraject om mensen klaar te stomen voor betaald werk, ligt meer bij ons,” vertelt Amanda Bruns. “Wij hebben ook nauwe contacten met werkgevers, maar dan gaat het meer om leer- en ontwikkelplekken.” Het startpunt voor de RSD is wanneer iemand een uitkering aanvraagt. “We gaan met die mensen aan de slag om hen werk-fit te maken. Dan zetten we allerlei trajecten in uit ons leer- en ontwikkelnetwerk. Op het moment dat wij denken dat iemand bemiddelbaar is, brengen we hem onder de aandacht van het WSP voor betaald werk,” vult Wilfred Hekkers aan. “Niet alles is wellicht duidelijk voor werkgevers. Daarom de oproep: als er vragen zijn, neem contact op, blijf er niet zelf mee lopen als iets onduidelijk is.” «

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.