Een hoogwaardige uitstraling op een unieke locatie

6 juni 2020 13:00

Een hoogwaardige uitstraling op een unieke locatie

De Flier is het bedrijventerrein waar ook gelegenheid is voor bedrijven die grotere kavels benodigd hebben. Ook kleinere kavels zijn er voldoende. Dit terrein heeft een hoogwaardige uitstraling en ruimtelijke inrichting. Er is een lange strook zichtlocaties aan de A28 waar bedrijven zich kunnen presenteren.

Het bedrijventerrein heeft een ruimtelijk middengebied met waterpartijen. Nijkerk is centraal gelegen en bereikbaar, direct aan de A28, bij de A1 en aan de spoorlijn Amsterdam-Groningen. Tevens heeft Nijkerk een beroepsvaart-verbinding.

de-flier

Ligging kavels De Flier

Het plangebied ligt ten zuiden van Nijkerk langs de A28, afslag Nijkerk Zuid/Vathorst. In het noorden grenst het bedrijventerrein aan het kleinere bedrijventerrein Arkerpoort en de woonwijk Corlaer. De zuidkant en de oostkant grenzen aan agrarisch gebied. Voor een deel ligt het gebied langs de A28 Amersfoort/Zwolle.

Planzones De Flier

Het bedrijventerrein De Flier wordt verdeeld in drie zones. Voor elke zone is een ambitieniveau geformuleerd. Wat wordt er in deze zones qua sfeer en kwaliteit verwacht op het gebied van architectuur, kavelinrichting en openbare ruimte? Het beeldkwaliteitsplan geeft nog veel vrijheid aan de vormgeving, maar geeft wel duidelijk aan wat de gewenste richting is en waaraan getoetst kan worden.

• Zone 1 ligt parallel aan de snelweg de A28 en de Verbindingsweg. De bijzondere ligging van De Flier aan de A28 maakt het wenselijk een representatieve zone te creëren door samenhang in de bebouwing en een bufferzone met groen en water. De watergang parallel aan de A 28 heeft een retentiefunctie, maar heeft een natuurlijke uitstraling. De bedrijven mogen hier gezien worden en hoeven niet worden verstopt te worden achter een groenwal of een geluidswal. Aan deze zijde van het terrein zullen de belangrijkste smaakmakers worden gesitueerd. Aan de verschijningsvorm van de gebouwen en percelen worden meer eisen gesteld doordat de ambitie hier het grootst is.

• Zone 2 is de centrale as die van noord naar zuid loopt over het bedrijventerrein. Dit gebied vormt de hoofdentree van het bedrijventerrein De Flier en speelt een belangrijke rol in de representativiteit van het bedrijventerrein. De centrale as vormt het hart van het bedrijventerrein en is de hoofdentree van het bedrijventerrein De Flier. Door de gescheiden rijbanen, met daartussen een natuurlijk watergang geflankeerd door grasbermen en bomen, is een royaal groen profiel gemaakt, dat recht doet aan de importantie van de hoofdentree.

• Zone 3 bevat alle overgebleven gebieden van het bedrijventerrein. Het overblijvende deel van het bedrijventerrein krijgt voornamelijk een invulling met bedrijfsgebouwen in de vorm van bedrijfshallen, vries- en koelhuizen, ruimte voor opslag, logistieke afhandeling en andere min of meer industriële gebouwen. De kantoorfunctie zal in deze zone minder dominant aanwezig zijn en vaker geïntegreerd in het hoofdbouwvolume.

Klik hier voor meer informatie over De Flier.

Noot: Gemeente Nijkerk gaat selectief om met aanmeldingen voor het bedrijventerrein.

Thea Kraaij

Adviseur Bedrijven/Bedrijfscontactfunctionaris

Telefoon: 06 -50260563

 

 

 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.