Ruimte voor ondernemers

26 februari 2020 10:55

Ruimte voor ondernemers

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van bedrijfshuisvesting in de regio Midden-Limburg. Namens de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond is OML hét aanspreekpunt en servicecentrum voor ondernemers die op zoek zijn naar ruimte voor hun ambities.

Alles gericht op de stimulering van de economische ontwikkeling en het bevorderen van de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast zijn duurzame toepassingen in nieuwbouw vastgoed in deze tijd cruciaal. OML zorgt naast de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen voor strategisch advies, maakt ondernemers wegwijs, legt contacten en koppelt de juiste partners aan elkaar. Hiervoor onderhoudt OML nauw contact met partners als Parkmanagement en Keyport 2020. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau wordt geschakeld met de betrokken gemeenten.

In de portefeuille van OML zijn diverse kavels op de bedrijventerreinen in Midden-Limburg beschikbaar. Een maatwerk kavel is bespreekbaar, afwijkend van de voorgestelde kavelverdeling en oppervlakten. OML is meer dan een verkoper van vierkante meters. Het juiste bedrijf op de juiste locatie is het credo. De bedrijfskavel is het middel om bedrijven te faciliteren. Hiermee worden economische ontwikkelingen gestimuleerd en worden arbeidsplaatsen gecreëerd. De puzzel leggen welke bedrijven het beste passen op de beschikbare kavels van OML. Dat is waar het om draait. En dat doet OML graag op een duurzame en liefst circulaire wijze. Gelet wordt op zaken als hoe duurzaam gaat een bedrijf bouwen? Is er sprake van herontwikkeling of revitalisering van een terrein met de komst van het nieuwe bedrijf?  Komt er werkgelegenheid bij?

Gedurende het verkoopproces ondersteunt OML de ondernemer in zijn contacten met de gemeente en de Provincie. Gestreefd wordt naar zo kort mogelijke vergunningentrajecten door goed overleg en met een goede voorbereiding.

OML probeert een goede huisvesting op de juiste locatie te stimuleren door vooraf bepaalde doelen te stellen. Hiermee creëert OML een goede synergie tussen bestaande bedrijven, te vestigen bedrijven maar ook de bedrijvigheid in relatie tot de omgeving. Ondernemers worden gestimuleerd en uitgedaagd om mee te denken over duurzaamheid en circulariteit. Want hoe mooi is het als de restwarmte van het ene bedrijf een bron is voor de ontwikkeling van het andere bedrijf?  Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden die OML samen met de gemeenten stelt, zal geprobeerd worden een zo passend mogelijk alternatief te bieden. Maar af ten toe ‘nee’ zeggen is daar ook een onderdeel van.

Wilt u meer weten? Bent u benieuwd naar wat OML voor u kan betekenen? Wilt u advies over locaties en mogelijkheden? Bekijk de website www.oml.nl, stuur een e-mail naar info@oml.nl of neem direct contact op via telefoon 0475-426242. OML geeft u graag de ruimte!

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.