Omgevingsdienst: controle op wet- en regelgeving én meedenken

8 oktober 2019 15:50

Omgevingsdienst: controle op  wet- en regelgeving én meedenken

Na de vuurwerkramp in Enschede in 2010 heeft de overheid gesteld dat iets dergelijks nooit meer zou mogen gebeuren. De omgevingsdiensten moeten sindsdien controleren op allerlei veiligheidseisen. Omgevingsdienst Regio Arnhem werkt in opdracht van tien gemeenten in de regio en provincie Gelderland en verzorgt de vergunningen, het toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouw en leefomgeving.

“We werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving”, verduidelijkt Ruben Vlaander. Hij is per 1 oktober directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem. “Ons werk verandert. Voorheen kwamen onze toezichthouders bij de bedrijven met een checklist: wat mag wel en wat niet. Nu is onze rol meer die van een adviseur. Uiteraard controleren we bedrijven of ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar we kijken ook naar wat wel kan.” ODRA wordt graag al vroeg in het vergunningentraject betrokken bij de plannen van bedrijven en particulieren. “Een ondernemer wil ondernemen en zit niet te wachten op het aanvragen van een vergunning”, zegt Ruben Vlaander. “Toch is dat nodig. We denken graag bij de start van een vergunningenproces mee over maatregelen die vrij weinig kosten en relatief veel opleveren. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen in het ontwerp.”

Energiespecialisten

Het besparen van energie bij bedrijven krijgt steeds meer urgentie. Wat niet verbruikt wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Wet- en regelgeving is daarbij de stok achter de deur. “Onze toezichthouders lopen met ondernemers door hun bedrijven en kijken naar mogelijke energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Het gaat steeds meer om het beschikbaar stellen van informatie en het meedenken met de ondernemer”, benadrukt Ruben Vlaander. Daarom heeft ODRA een team van energiespecialisten om de ondernemers echt verder te helpen. Daarbij kiest ODRA voor een integrale aanpak volgens Ruben Vlaander. “We kijken naar het hele bedrijf en verder dan de erkende maatregelen. Vaak helpt het al om bepaalde suggesties of tips te delen. Ondernemers willen heel veel, maar energie is vaak niet hun core business. Daarom helpen wij de ondernemers graag met onze kennis.”

Duurzaam bouwen langs doorgetrokken A15

Het debat over milieu, duurzaamheid en klimaat is een hele andere dan vijf jaar geleden. Het huidige kabinet zet fors in op energietransitie dus er gaat nog veel meer op de ondernemer afkomen. “Ik denk dat iedereen ervan doordrongen is dat het een maatschappelijke opgave is om de doelstellingen te halen”, zegt Ruben Vlaander. Hij verwacht dat er met het doortrekken van de A15 rond de aansluiting met de A12 veel nieuwe bedrijvigheid zal ontstaan. “Dat is een unieke kans om daadwerkelijk duurzaam en circulair te bouwen.

Wij gaan graag in gesprek met de ondernemer bij de start van de plannen. Zo kunnen we samen bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving”, aldus Ruben Vlaander. «

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem

Telefoon 026 – 377 16 00

E-mail postbus@odra.nl

www.odregioarnhem.nl

Tekst en fotografie: Dick Leseman

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.