Met Enduteq richt Tevel Techniek zich op testmarkt

3 oktober 2018 08:50

Met Enduteq richt Tevel Techniek zich op testmarkt

Tevel Techniek heeft een nieuwe loot toegevoegd aan haar techniekboom met de naam Enduteq. Met dit zusterbedrijf richt Tevel Techniek zich op de TIC-markt, de sector van testen, inspecteren en certificeren, door geautomatiseerde testen mogelijk te maken.

Tevel Techniek is een technisch bedrijf in Westervoort in 1995 opgericht. Het van oorsprong handelsbedrijf in technische machinebouw componenten werd in 2012 overgenomen door Eric Sülter en richtte zich sindsdien meer op de ontwikkeling en bouw van diverse technische systemen op het gebied van mechanica, elektronica en software.

De encoders, zeer nauwkeurige afstandsmeters, van Tevel worden met name gebruikt in de industrie, liften, windmolens en MRI-apparatuur. De accurate aandrijvingsmotoren zetten ze af in de chip- en robotindustrie en voor verpakkings- en etiketteermachines bijvoorbeeld.

Met de q van quality

“In de loop der jaren zijn we meer en meer complete systemen en machines gaan bouwen”, verduidelijkt Eric Sülter. Niet geheel toevallig rolde Tevel in de testwereld. “Door bestaande contacten bij de Universiteit Utrecht werden we gevraagd mee te denken over testapparatuur om verzakkingen in het Groningse gasgebied te voorspellen”, legt Eric Sülter uit. “Samen met onderzoekers van de faculteit aardwetenschappen hebben we twee testsystemen ontwikkeld. Een die de hardheid van een bepaalde steenlaag in de grond nauwkeurig kan testen en een die het afschuiven van tektonische platen kan simuleren.” Dat vormde de opmaat voor Enduteq, dat staat voor endurance en technique en met de q van quality.

Geautomatiseerde test

Vervolgens kreeg Tevel een vraag van Kiwa om een aantal duurtesten te ontwikkelen. Kiwa test de levensduur van een groot aantal water- en gasproducten. “Dat is de markt waarvoor wij nu duurtestsystemen ontwikkelen”, verklaart Eric Sülter. Kiwa kwam met de vraag een apparaat te ontwikkelen voor het testen van de doorlaatbaarheid van zuurstof in verwarmingsbuizen. Zuurstof kan schade aan verwarmingsapparatuur toebrengen. De handmatige berekening van een laborant is foutgevoeliger en minder efficiënt. “We hebben een geautomatiseerd zuurstof diffusie testsysteem ontwikkeld om risico’s op fouten te beperken en gemakkelijk de juiste parameters en instellingen te bepalen”, vertelt Eric Sülter. “We zorgden er met deze automatische test voor, dat de verschillende parameters snel af te lezen zijn. Het systeem analyseert de meetdata en daaruit genereert de software automatisch meetrapporten, waaruit blijkt of de verwarmingsbuis aan de gestelde normen voldoet. Doordat de metingen met meer dan vijf verschillende sensoren worden gedaan, kan Kiwa snel reageren op bepaalde afwijkingen.”

Maatwerk door samenwerking

Enduteq ontwikkelt geautomatiseerde testsystemen voor het zeer nauwkeurig meten en testen van beweging, kracht en temperatuur. “Dat is vrijwel altijd maatwerk”, verduidelijkt hij nog maar eens. “We werken dan nauw samen met de technici en test engineers van de opdrachtgever om tot de juiste oplossing te komen. Dit wordt voorafgegaan door een haalbaarheidsonderzoek en een behoefteanalyse.” Eric Sülter geeft ook aan dat Enduteq systemen voor zowel destructieve als non-destructieve testen kan leveren. Systemen voor destructieve testen voeren de druk of temperatuur zover op totdat het materiaal het begeeft. Bij non-destructieve testen wordt met behulp van een inline visionsysteem de kwaliteit van een product getoetst tot op een micrometer, een duizendste millimeter, nauwkeurig. “Zo kunnen we bijvoorbeeld de kwaliteit van de hechting van het gouddraadje in een chip inspecteren”, aldus Eric Sülter. «

ENDUTEQ

Mollevite

24 6931 KG Westervoort

Telefoon 026 - 303 15 40

E-mail: info@enduteq.com

www.enduteq.com

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.