Meer dan 50.000 bezwaarzaken per jaar.

23 november 2020 12:17

Meer dan 50.000 bezwaarzaken per jaar.

Jaarlijks handelt het UWV meer dan 50.000 bezwaarzaken af die gaan over de WAO/WIA/Wajong en Ziektewet. Veruit de meeste bezwaren worden gevoerd tegen het weigeren of beëindigen van een WIA- of Ziektewetuitkering. Meer dan 25% van alle bezwaarzaken worden gegrond verklaard. Het kan dus erg interessant zijn, en veel geld besparen, om bezwaar in te stellen tegen een beslissing van het UWV.

Slot Verzuimbeheer kent het UWV van binnen en buiten en is al meer dan 20 jaar expert in het instellen van bezwaar bij het UWV en in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe we dat doen? Dat is te lezen op LinkedIn in de groep “avonturen van een verzuimexpert”.

In deze groep wil ik mijn ervaringen als expert Bezwaar en Beroep delen met mijn netwerk. Over het algemeen is er weinig bekend over de inhoudelijke kant van bezwaar en beroep, los van de gepubliceerde jurisprudentie. Ik wil een kijkje geven in de keuken van mijn werkzaamheden ter lering en vermaak. In deze groep wil ik mijn netwerk op de hoogte houden van innovatieve zaken waar ik mee bezig ben om verzuim beheersbaar te maken en re-integratie succesvol te laten verlopen. Uiteraard wordt een positieve maar ook kritische inbreng van de leden zeer gewaardeerd. In deze groep gaat het om ervaringen delen en te discussiëren over verzuim en re-integratie. Dit met respect voor elkaar als persoon en als professional.

Bellen of mailen mag natuurlijk ook; info@slotverzuimbeheer.nl | 06-17480363.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.