Loonheffingen in coronatijd

12 mei 2020 16:15

Loonheffingen in coronatijd

Welke maatregelen zijn er vanwege de coronacrisis getroffen in de loonheffingen? In het overzicht hieronder een aantal maatregelen. Zoals de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen die jij aan je werknemers kunt doen, maar ook enkele administratieve verplichtingen.

Eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

In 2020 is de vrije ruimte van 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever eenmalig verhoogd naar 3%. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft dat 1,2%. De verhoging is dus maximaal € 5.200. Dat biedt mogelijkheden voor wat extra’s te doen, zoals bijvoorbeeld een bloemetje of cadeaubon. Ook kan je er het gebruik van de thuiswerkplek onbelast mee vergoeden. Hieronder een aantal mogelijkheden.

Vergoedingen voor de thuiswerkplek

 1. Computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur

  Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele telefoons en dergelijke apparatuur zijn onbelast, als je in redelijkheid kunt stellen dat deze voorzieningen noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. De internetverbinding thuis, de printer en cartridges vallen hieronder.

 2. Inrichting van de werkplek

  Het gaat dan bijvoorbeeld om een ergonomisch bureau en stoel, maar ook om verlichting. Deze Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis zijn onbelast als deze volgen uit jouw arboverplichtingen. Belangrijk is dat je geen eigen bijdrage van de werknemer vraagt en dat de inrichting van de thuiswerkplek is opgenomen in jouw arboplan.

 3. Computers, laptops, mobiele telefoons, iPads

  Hulpmiddelen die de werknemer ook buiten de werkplek op kantoor (bijvoorbeeld thuis) kan gebruiken en die hij/zij voor 90% of meer zakelijk gebruikt, zijn onbelast. Dit kan gelden voor computers, laptops, mobiele telefoons, iPads en gereedschappen die niet noodzakelijk zijn, maar die de werknemer wel voor ten minste 90% zakelijk gebruikt.

 4. Gas, water en elektriciteit, koffie en thee

  Een vergoeding van de kosten die de werknemer maakt om thuis te werken. Zoals extra gas, water en elektriciteit, koffie en thee kan je ten laste brengen van de vrije ruimte.

Vaste reiskostenvergoeding

Voor reiskosten voor woon-werkverkeer kan je een vaste onbelaste vergoeding betalen. Ook bij een gewijzigd reispatroon door thuiswerken mag je blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding al gebaseerd was.

Andere vaste kostenvergoedingen

Onder voorwaarden mag je voor bepaalde kosten een vaste, onbelaste kostenvergoeding geven, die niet ten koste gaat van jouw vrije ruimte. Vanwege het thuiswerken kan het zo zijn dat de werknemer bepaalde kosten niet meer maakt. Je mag de vaste vergoeding dan 6 weken doorbetalen en daarna slechts voor zover de kosten nog steeds worden gemaakt.

Coulance in verband met hoge WW-premie

Tijdelijk mag je de lage WW-premie afdragen, als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. Uiterlijk vóór 1 juli 2020 moet de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum in de loonadministratie aanwezig zijn en moet blijken dat de werknemer al op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Anders is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Als aanmerkelijkbelanghouder betaal je loonbelasting over het gebruikelijk loon. Vanwege de grote omzetverliezen door de coronacrisis is het voor 2020 toegestaan dat ab-houders het gebruikelijk loon mogen verlagen evenredig met de omzetdaling.

Uitstel van betaling

Is jouw bedrijf in financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Dan kan je bijzonder uitstel van betaling aanvragen, zodra je een naheffingsaanslag hebt ontvangen. Dit geldt voor de duur van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek.

Meer weten?

Neem dan contact op met ONS via tel. 026 – 325 54 41. We helpen je graag verder.

ONS Accountants en Belastingadviseurs

Huissen:

Veilingweg 15a

6851 EG Huissen

Tel. (026) 325 54 41

Elst (Gld.):

Nieuwe Aamsestraat 90

6662 NK Elst

Tel. (0481) 37 11 11

Email info@ons.nl

Website www.ons.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.