Liemerse Ambassade: de economie stopt niet bij gemeentegrenzen

2 juli 2021 11:57

Liemerse Ambassade: de economie stopt niet bij gemeentegrenzen

De economie van De Liemers heeft veel potentie. De regio heeft van oudsher een sterke maakindustrie; vanwege de ligging een grote logistieke sector; het achterland geeft veel potentie in de vrijetijdseconomie; ook de agrarische sector draagt flink bij aan de potentie van de regio. De Liemerse Ambassade is in het leven geroepen om die potentie goed onder de aandacht te brengen in Arnhem, Den Haag en Brussel, want de economie stopt niet bij gemeentegrenzen.

De Liemerse Ambassade is een project- en netwerkorganisatie en bundelt alle krachten vanuit ondernemers, overheid en onderwijs. Het doel is om partijen sneller bij elkaar te brengen en vraagstukken integraal aan te pakken. Het bestuur bestaat uit Harry Ankoné, directeur van Hall Larenstein en tevens voorzitter, Belinda Elfrink, wethouder Zevenaar en penningmeester, Henk Dekker, voorzitter Lindus en secretaris, en de bestuursleden Gemma Tiedink, wethouder Duiven, Rob Raaijman, wethouder Westervoort, Erika Diender, voorzitter College van Bestuur bij Quadraam, en Fons Eijkelkamp, lid raad van advies Royal Eijkelkamp. De drie ambassadeurs, Pablo van Dick, Hanneke Fraaije-Luising en Charles van Ditshuizen, maken zich sterk van De Liemers en banen zich een weg in Arnhem (provincie), Den Haag (rijksoverheid) en Brussel- Straatsburg (Europa). Ezra Hendriks is de programmamanager en coördineert alle projecten.

HUMAN CAPITAL

Het toerisme kan enorm bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen van De Liemers en dat maakt de regio weer vitaler. “We hebben een merkenconcept ontwikkeld ‘Kijk verder in de Liemers’. Iedereen die zijn parel tentoon wil stellen kan dat doen”, legt Belinda Elfrink uit. “Ik kreeg ook positieve reacties uit de maakindustrie.” Het promoten van De Liemers zorgt ervoor dat de maakindustrie makkelijker medewerkers kan aantrekken. “Daarnaast hebben we van de provincie subsidie gekregen om statushouders op te leiden voor het werken in de sectoren maakindustrie en zorg.” Niet alleen in de vrijetijdssector wordt volop samengewerkt, ook in de logistiek speelt samenwerking van de triple helix een centrale rol. “Niet alleen logistieke ondernemers, maar ook onderwijs en overheid pakken vraagstellingen op”, zegt Ezra Hendriks. “De Liemerse Ambassade functioneert als een aanjaagfunctie; een plek waar je aan kunt kloppen.” De verwachting is dat in de toekomst met name de ROC’s hun gebouwen gaat afstoten en dat de jongeren steeds meer opgeleid gaan worden on-the-job. “House of IT is een mooi voorbeeld waarbij jongeren opgeleid worden bij bedrijven in de IT”, noemt Henk Dekker.

ECONOMISCHE VITALITEIT EN DUURZAAMHEID

Natuurlijk gaat de samenwerking verder dan alleen De Liemers. Een goed voorbeeld is het thema waterstof. “De AVR kan en gaat waterstof produceren”, vertelt Henk Dekker. “We bekijken met behulp van leidingen welke wijken aangesloten kunnen worden, maar we kijken ook naar de logistieke sector en de maakindustrie. Ook die zullen van het gas af moeten. Arnhem en Duitsland doen ook mee.” InnoFields is een ander zeer aansprekend project dat veel verder reikt dan de grenzen van De Liemers. Zie verderop voor een uitgebreide toelichting. Bedrijven die open staan voor samenwerking onderling en met onderwijsinstellingen of de overheden kunnen aansluiten. “Met name mkb’ers nodigen we uit. Zij hebben niet altijd de middelen om te innoveren, maar kunnen wel aansluiten en leren van grote bedrijven of deelnemen aan de verkenningen als InnoFields. Samen kom je verder”, aldus Ezra Hendriks. «

De grote proef- en onderzoekstuin duurzame landschap: InnoFields

Een van de projecten waar de Liemerse Ambassade direct bij betrokken is, is InnoFields. InnoFields is een fysieke ontmoetingsplek; een stuk grond van zes hectare grenzend aan de terreinen van initiatiefnemer Royal Eijkelkamp. Het bedrijf uit Giesbeek zet zich al meer dan honderd jaar in voor een beter leefklimaat in de wereld door oplossingen te ontwikkelen voor bodem- en waterprojecten. De locatie ligt in het dalgebied tussen de Veluwezoom en Montferland en biedt naar eigen zeggen uitstekende voorwaarden voor bodem- en wateronderzoek, informatie, meten, monitoren en visualiseren. Royal Eijkelkamp deelt het terrein met InnoDrought Living Lab en Stichting Bodemliefde, die zich met name inzet voor bodemdiversiteit.

INNOFIELDS

“Wij exporteren al jaren over de hele wereld. Droogteproblematiek zijn wij al 30 tot 40 jaar mee bezig geweest in bepaalde landen”, legt Fons Eijkelkamp uit. “Het is in zekere zin gaaf dat het dichtbij ook toegepast kan gaan worden. Straks kunnen mensen met smartbrilletjes hier rondlopen en zien wat er in de bodem gedaan is en waarom dat zo gedaan is. Allemaal gebaseerd op betrouwbare data. Een van onze credo’s is: beter meten is beter weten.” Ook wethouder Belinda Elfrink ziet het belang van InnoFields. “InnoFields is voor onze regio van enorm belang”, stelt Belinda Elfrink. “Ons gebied met de rivierendelta, kenmerkt zich als blauwe ader in de groene metropoll. Al tweeduizend jaar strijden we tegen het water; nu tegen de uitdroging. Wij zien InnoDrought Living Lab als essentieel onderdeel om te komen tot goede oplossingen voor waterveiligheid, voedselproductie, wateropslag, verzakkingen van huizen en voor economische ontwikkeling in onze regio en daarbuiten.”

HYBRIDE SAMENWERKING

InnoDrought Living Lab is een samenwerking tussen gevestigde bedrijven, kennisinstellingen, wetenschappers, innovators, creatieven en startups. “InnoDrought Living Lab staat voor de klimaatadaptie en de droogteproblematiek maar ook voor de landbouwhervorming, die hard nodig is”, vindt Harry Ankoné. “Het living lab levert daar een bijdrage aan. Onze onderwijsinstelling, van Hall Larenstein, is daar bij betrokken, maar ook de WUR, de Radboud Universiteit en de HAN. Vanuit onze inhoudelijke programma’s willen praktische bijdrages leveren op het gebied van grond, water, plant, klimaat en agro.” “Wij zien het Living Lab als de plek waar hybride onderwijs van basisonderwijs, mbo, vmbo, hbo en universiteit bij elkaar komt en interessante projecten zullen ontstaan”, voorziet Belinda Elfrink.

NATUURINCLUSIEF ONDERNEMEN

Aanleiding vormt natuurlijk de problematiek die de laatste jaren in Nederland aan de oppervlakte kwam: droogte. Door de aanhoudende warmte in de afgelopen zomers en de weinige neerslag ontstaan er meerdere problemen, waar InnoFields oplossingen voor gaat ontwikkelen, uitproberen en laten zien. “Het water is het probleem van de toekomst”, verduidelijkt de wethouder. “De oorlogen gaan over het water gevoerd worden.” Onder de Veluwe ligt een enorme voorraad water, dat heel Nederland een aantal maanden kan voorzien van schoon water. “Het blauwe goud noemen we dat, maar dat is fossiel water en daar moet je vanaf blijven. Bij een calamiteit zou je het kunnen gebruiken, maar alleen als je het direct weer kunt aanvullen. Het doet er duizend jaar over om weer op peil te komen”, weet Fons Eijkelkamp. De agrarische sector kan heel goed aansluiten bij dit project. “We zijn op zoek naar agrarische ondernemers die mee willen denken om te komen tot natuurinclusieve landbouw en gezonde voedselproductie”, vertelt Harry Ankoné. In het project kunnen de agrariërs samen op zoek naar hoe duurzame landbouw mogelijk is. “Een van de thema’s is het besparen van 30 procent water; niet door te straffen, maar door te belonen met zogenaamde eco-credits”, aldus Fons Eijkelkamp.

 

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.