Kiemt is kortste weg naar oplossingen op energie-transitie en circulariteit

2 juli 2021 10:56

Kiemt is kortste weg naar oplossingen op energie-transitie en circulariteit

Met een relatief klein team werkt Kiemt al jaren aan verduurzaming van Nederland. Circulariteit, CO₂-emissies, energietransitie, biodiversiteit; allemaal onderwerpen die bij Kiemt met regelmaat voorbij komen. Geen grootschalige projecten, maar juist de pioniers, de startups die ondersteuning nodig hebben. In gesprek met Luc Kikkert, sinds 2017 directeur van Kiemt.

KIEMT ZAT VOORHEEN OP ARNHEMS BUITEN, NU AL EEN AANTAL JAAR OP IPKW. VANWAAR DIE VERHUIZING?

“We zijn ooit verhuist van de Eusebius Buitensingel naar Arnhems Buiten vanwege de energiebedrijven aldaar. We zaten weliswaar in een heel mooi pand boven op de heuvel, maar er gebeurde erg weinig. Toen ik in 2017 kwam te werken bij Kiemt waren we al meer op het IPKW aanwezig dan op Arnhems Buiten. Het hele waterstofgebeuren zit hier zoals HyET, HyMove, HyMatters en daar werken we heel intensief mee samen. En op het IPKW zit ook de HAN met verschillende laboratoria. Met de Han, IPKW en OostNL vormen we daar de kernorganisatie van het Connectr-initiatief; waarmee we ons focussen op Energie Techniek, Elektrochemische opslag en emissievrije mobiliteit. We staan middenin dat gremium, dus is het logisch dat we een soort van huismeesterrol vervullen. Uiteindelijk zullen we middenin het nog te bouw innovatie-lab, het Connectr-hart gaan zitten met een iets kleiner bureau. Verder zitten op IPKW bedrijven als Nedstack, Elestor, K+V, Allego en Save Plastics. Daar willen we tussen zitten; het IPKW is het vleesgeworden Kiemt.”

HOE IS KIEMT ONTSTAAN?

“We zijn een stichting, destijds opgericht door Kema om innovaties rondom de energietransitie en milieutechnologie op te pakken. Kiemt staat ook voor Kennis en Innovatie in de Energie- en Milieutechnologie. Kema was een grote organisatie met maar weinig zicht op kleine innovaties door hogescholen, universiteiten en andere bedrijven. Om het vergelijk te maken met de scheepvaart, dan was de Kema een grote olietanker en de innovators kleine wendbare schepen. In die analogie is Kiemt de radar, die de innovaties in beeld heeft. We zijn nu de kennisinstelling die bedrijven verbindt die zich bezig houden met de energietransitie en de circulaire economie. We zittenoveral waar we versnelling kunnen brengen. Meer dan 200 organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen uit Oost-Nederland zijn aangesloten bij ons netwerk. Wij horen welke ideeën en innovaties er zijn en wij geven daar snelheid aan. Wij zijn de kortste route naar innovaties, funding en kennis. Onze opdracht is om zoveel mogelijk matches te maken.”

IK HEB IETS GELEZEN OVER DE VIER V’S. WAT HOUDT DAT IN?

“Wij richten ons inderdaad op de vier V’s van vinden, verbinden, versnellen en vertellen. We zijn voortdurend op zoek naar organisaties die willen bijdragen aan de energietransitie of aan de overgang naar een circulaire economie. Wij verbinden organisaties die elkaar kunnen helpen, zoeken naar matches en organiseren evenementen waar zij elkaar kunnen ontmoeten. We versnellen ontwikkelingen van bedrijven door het bieden van kennis, door te helpen met subsidies of door bedrijven in contact te brengen met de juiste mensen. We zetten bedrijven in het zonnetje door het uitreiken van prijzen, zoals de Jan Terlouw Innovatieprijs. We schrijven ook artikelen die we online en offline delen.”

NOEM EENS EEN VOORBEELD

“Toen ik in 2017 bij Kiemt kwam hebben we direct het initiatief genomen tot een waterstofcluster. Waterstof is hot. We hebben de bedrijven die ieder voor zich met waterstof bezig waren bij elkaar gebracht. We hebben de vraag voorgelegd hoe we kunnen helpen. Door de samenwerking staat het waterstofcluster nationaal op de kaart. Een van de projecten die eruit voortgekomen is, is Power-to-X. Onder meer Nedstack en MTSA werken aan technologie om wind- en zonne-energie om te zetten naar waterstof. Nadat we partijen bij elkaar hadden gebracht, hebben we nog ingezet op stimuleren van het project, maar daarmee houdt onze rol op. We zeggen weleens: zodra het ontkiemt is, is het niet meer van ons. Dan moeten anderen ermee aan de slag, dan krijgt het body.”

HOE ZIT HET DAN MET GELD?

“Ja, we versnellen ook door te helpen met fondsen. Kiemt heeft een eigen innovatiefonds, EMT-Radar. Dat gaat binnenkort over naar een groter Gelders fonds. Maar we weten ook de weg naar andere geldstromen. We weten mensen heel snel naar funding te brengen. Daarnaast helpen we ook mee om fundingstructuren vorm te geven. Overheden vragen ons wat het gat in de markt is of hoe ze financiën het meest effectief kunnen inzetten.”

HOE ZIT HET MET DE V VAN VERTELLEN?

“Een voorbeeld van vertellen -en ook versnellen- is de Early Morning Talks; een livestream waarbij we actuele thema’s rond de energietransitie en circulariteit aankaarten. Dat gaat over bijvoorbeeld zonne-energie. Wat komt er kijken bij een zonnepark en hoe maak je die toekomstbestendig. Denk aan biodiversiteit en aan dubbelfuncties, zoals panelen die boven zacht fruit hangen. Dat brengt iets minder op per vierkante meter, maar zorgt voor een grotere biodiversiteit en beschermd het fruit tegen overmatige zon en pittige hagelbuien. Een ander voorbeeld is het congres The Future of Us, het uithangbord over de energietransitie en een circulaire economie. Ook hier vertellen we of laten we vertellen wat innovatie kan betekenen voor de toekomst. Maar het is ook een uitstekende mogelijkheid om te netwerken, te verbinden dus. The Future of Us is op 8 oktober hier op IPKW.”

WAT GEBEURT ER IN OOST-NEDERLAND OP HET GEBIED VAN CIRCULAIRE ECONOMIE?

“Kiemt heeft samen met VNO-NCW CIRCLES opgericht waarmee honderden bedrijven de eerste stappen op het gebied van circulaire economie hebben gezet. We lopen in Oost- Nederland voorop met een aantal grote leidende organisaties. Denk aan Heuga Interface van de tapijttegels: volledig circulair. Auping loopt voorop met circulaire matrassen. Friesland Campina, Gispen en bijvoorbeeld Presikhaaf Schoolmeubelen; de eerste fabrikant van volledig circulaire schoolmeubelen. Allemaal gevestigd in Oost-Nederland en met heel veel kennis van circulariteit in de productieketen. Wij kunnen mkb’ers verbinden met deze voorlopers bijvoorbeeld.”

HOUDT KIEMT ZICH OOK BEZIG MET CO2-EMISSIE?

“Wij hebben met ons team een ontzettende motivatie om de wereld duurzamer te maken, dus werken we uiteraard ook aan de CO₂- uitstoot. Vanaf 2005 kan CO₂ verhandelt worden, maar we zien pas de laatste tijd dat de prijs per ton CO₂ flink omhoog gaat en dat stimuleert innovatie. We helpen heel graag bedrijven om die stappen te zetten. Als we niets doen dan stijgt wereldwijd de temperatuur met meer dan drie graden. De impact daarvan is gigantisch. Daarom zijn we zeer gemotiveerd om bedrijven te helpen de CO₂-emissie naar beneden te brengen. Die innovaties moeten nu gaan plaatsvinden. We zitten middenin een transitie van energie en circulaire economie. Het bedrijfsleven weet dat het eraan komt en dat ze er wat mee moeten op korte termijn. Kiemt kan die bedrijven heel snel helpen met oplossingen op dergelijke vraagstukken. We zijn de kortste weg naar funding of overheid of partners.”

KIEMT

Westervoortsedijk 73 HB

6827 AV Arnhem

Telefoon 026 – 446 14 69

E-mail info@kiemt.nl

www.kiemt.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.