”Je hebt wind nodig om de wieken te laten draaien”

12 oktober 2021 15:15

”Je hebt wind nodig om de wieken te laten draaien”

Het gesprek vindt op een zonnige septemberdag plaats op de binnenplaats bij molen ‘De Vink’ in Herveld. Pas na een klein half uur, waarin het ene na het andere voorbeeld wordt gegeven van inspirerend ondernemerschap, valt voor het eerst het woord ‘accon■avm’. “Ja, zo gaat dat.” lacht Erik van der Most, directeur Advies regio Zuid-Oost bij accon■avm. “We redeneren altijd vanuit de ondernemer: Waar lig je wakker van? Wat houd je bezig? We zijn een advies- en accountancy-organisatie, maar we brengen vooral graag mensen bij elkaar om sámen beweging te genereren.”

Samen, met de blik op de toekomst

Hij is niet de enige die vol passie vertelt over de kansen en uitdagingen waarmee ondernemers uit uiteenlopende sectoren dagelijks te maken krijgen. Ook directeur Marketing & Communicatie Mirjam Groenendijk laat zich niet onbetuigd. Beide komen uit ondernemersgezinnen: “We zitten niet voor niets op deze plek. Bij een molen met een lange geschiedenis, in 1722 in gebruik genomen als korenmolen. Eeuwenlang in familiebezit geweest en heden ten dage beheerd door een stichting.” De molen viert dus in 2022 haar 300-jarig bestaan. “De molen is aan renovatie toe, op dit moment worden alle registers open getrokken om dat financieel mogelijk te maken”, vervolgt Erik. “Het bijgebouw met woonhuis werd aangekocht en verbouwd door Bas van Beers, een ondernemer met oog voor duurzaamheid en circulariteit. Bas is geen luchtfietser, maar houdt van daadwerkelijk aanpakken.”

Op de vraag ‘waarom wilden jullie juist op deze plek afspreken?’ antwoordt Mirjam: “Accon■avm behoort tot de 10 grootste accountantskantoren en we richten ons vooral op het midden- en kleinbedrijf. Daarbij werken we met bijna 1.000 collega’s vanuit een landelijk verspreid kantorennetwerk. We zijn dus ook regionaal en lokaal vertegenwoordigd en betrokken. Daardoor kennen we niet alleen de klant, maar ook de lokale situatie en gemeenschap.” Dat laatste maakt het mogelijk om mensen bij elkaar te brengen en altijd vanuit een gezamenlijk doel, gericht op de toekomst. “Want sámen aan de slag is van cruciaal belang”, meent Erik van der Most, wijzend op de molen, “Eén graanproducent was niet in staat om zo’n molen neer te zetten. Daar was een coöperatie van meerdere producenten voor nodig.”

People, profit, planet

“Dat was in 1722; toen werd er al coöperatief gedacht”, vult Mirjam Groendijk aan. Zij was het die Bas van Beers bij dorpsplatform Samen Driel Duurzaam haalde: “Door de krachten te bundelen, sta je als burger sterker in de lokale ontwikkeling van initiatieven gericht op duurzaamheid. Bas z’n netwerk en trackrecord helpt ons onze doelstellingen te verwezenlijken. Zijn ondernemerschap inspireert ook ons bij accon■avm om mee te denken over ontwikkelingen die zowel bijdragen aan de welvaart als aan het welbevinden en welzijn van mensen, maar ook van de leefomgeving.” Erik knikt: “People, profit, planet. Dat zijn geen holle frasen, de impact van je ondernemerschap moet echt op alle drie die componenten van invloed zijn, anders ben je als ondernemer al snel out of business. En daar helpen wij de ondernemer bij met onder andere doordachte businessplannen, investerings- en juridische vragen. De samenwerking met de ondernemer en andere betrokken partijen vat Mirjam Groenendijk samen met de passende beeldspraak: “Kortom, er is wind nodig om de wieken in beweging te krijgen.”

Hemelbestormers

Erik van der Most verduidelijkt de samenwerkingsgedachte aan de hand van een venndiagram. Dat is een geheel van cirkels, die elkaar in het middel deels overlappen. “Daar zit het gemeenschappelijk belang. Dat willen we als accon■avm zichtbaar maken. Als je met die insteek mensen bij elkaar zet, dan komen ze in beweging vanuit dat gemeenschappelijk belang. Dan kom je er altijd uit. Vervolgens kunnen we de plannen die gesmeed worden doorberekenen. We onderzoeken met onze financieel specialisten hoe we hemelbestormende ideeën op aarde kunnen realiseren”, vertelt Erik van der Most. Hij ziet de samenwerkingsgedachte ook terug in de agro-branche waarin accon■avm actief is. Zo noemt hij een project in het Westland, waar warmte uit de glastuinbouw ingezet wordt om een naastgelegen woonwijk van warmte te voorzien. “Er zijn grote maatschappelijke trends gaande, maar het begint altijd met mensen. Lokaal”, zegt hij. Er is versnelling van initiatieven te bewerkstelligen als partijen vroegtijdig om tafel gaan zitten, weet Erik van der Most. Hij noemt de ambtenaar, die meestal pas wordt ingeschakeld voor vergunningverlening als er een afgerond plan voor hem op tafel ligt. Op zo’n moment is er niet veel meer te sturen. Maar als diezelfde ambtenaar eerder bij het planvorming betrokken wordt, kan hij nog sturen in de richting van groen licht. Beide gesprekspartners zien ook een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. De student van nu, is de aanjager met frisse ideeën van morgen.

Brede waarde

De snel veranderende wereld vraagt ook van accon■avm om een nieuwe manier van werken. “Onze meerwaarde zit in proactieve advisering; in gesprek gaan met de ondernemers. Integrated reporting wordt daar steeds nadrukkelijker onderdeel van: niet alleen kijken naar financiële waarden, maar ook naar de sociale en ecologische waarden.

Integrated reporting, rapporteren op je duurzaamheidsprestaties, wordt steeds belangrijker. Erik van der Most noemt supermarktketen Albert Heijn, die samen met andere bedrijven de president van Brazilië de wacht aanzegde als hij niks zou doen aan de kap van het regenwoud. Zelfs bij elektronicagigant Philips “toch van huis uit bij uitstek aandeelhouders- en winst gerelateerd”, ziet hij nu dat CO2-uitstoot in de besluitvorming wordt meegewogen. Mirjam Groendijk ziet inclusief ondernemerschap en true pricing (waarbij milieu effecten in de kostprijs worden meegenomen) toenemen.

“Ik noem het werken met stok en staf.” Verduidelijkt Erik: “Stok, omdat de overheid met wet- en regelgeving komt. Staf om te dirigeren waar we naartoe moeten. Ruimte bieden om te kunnen ondernemen, daar zijn we als accon■avm goed in.” Mirjam Groenendijk kijkt naar de molen: “En ondernemers vangen er wind mee, dat is dan weer koren op ónze molen…” «

Accon■avm
Meander 725
6825 ME Arnhem
Telefoon 088 – 446 90 00
E-mail info@acconavm.nl
www.acconavm.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.