Insolvenzanfechtung is ook een export-risico

28 mei 2018 16:31

Insolvenzanfechtung is ook een export-risico

Wanneer uw Duitse afnemer failliet gaat, kunt u te maken krijgen met een terugvordering van de Duitse curator .. en dit kan nu tot 4 jaar terug!

Aangescherpte juridische regels

De juridische regels in Duitsland zijn aangescherpt. Ze maken het mogelijk voor een curator  om een betaling terug te vorderen wanneer u als (toe)leverancier op de hoogte had kunnen zijn van de bedoeling van uw afnemer om andere schuldeisers te benadelen. Dit vermoeden bestaat al wanneer u op de hoogte was van de dreigende insolvabiliteit van uw afnemer. Volgens de hoogste Duitse rechter was dit door u af te leiden uit de trage betalingen van uw afnemer, het overeenkomen van betalingsregelingen of tenuitvoerlegging van een vonnis.

Tegenbewijs is lastig

Alleen wanneer u tegenbewijs kunt leveren dat de betalingsregelingen juist bedoeld waren om de solvabiliteit van uw afnemer te verbeteren, kan de terugvordering van de ontvangen betalingen voorkomen worden. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen  lastig te bewijzen is. Inmiddels zijn er bij ons meerdere terugvorderingsacties bekend, waarbij de ontvangen betalingen terugbetaald moesten worden. Een grote financiële strop, want jaren omzet is veel meer dan een openstaand saldo.

Is dekking via kredietverzekering een oplossing ?

Wanneer u op het moment van levering een geldige kredietlimiet had, dan kan de terugvorderingsactie onder de dekking van de polis vallen. Maar dat is zeker niet altijd zo! Bovendien is de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk van de, op het moment van ontstaan van schade, geldende kredietlimiet. Doorgaans is die stukken lager dan de omzet over een langere periode. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars of kredietverzekeraars die voor dit soort situaties extra dekking afgeven. Deze dekking wordt dan afgestemd op de omzet met uw Duitse afnemer. Om te voorkomen dat de kredietverzekeraar een schadevergoeding slechts gedeeltelijk uitkeert, zijn de kosten voor verweer ook gedekt.

Hoe te voorkomen?

Het is verstandig bij uw export naar Duitsland het debiteurenbeheer aan te scherpen. Zeker wanneer facturen niet op tijd of niet volledig worden betaald, zouden alle alarmbellen af moeten gaan. Accepteer niet zomaar een betalingsregeling en voer overleg met de klant en ons hoe dit op te lossen. Vanuit onze eigen GmbH, met advocaat in loondienst, hebben wij regelmatig claims succesvol kunnen afdealen.

Wilt u meer informatie over hoe u zich kunt indekken tegen terugvorderingsacties of hoe u claims kunt oplossen ? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag.

Frans van der Hoorn, managing director MODINT Credit & Finance

vanderhoorn@modintgmbh.de +31(0)622424376

info@modintcredit.com

https://www.modintcredit.com

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.