Hoe de CSO-functie is geëvolueerd naar een bredere rol

13 juni 2022 14:15

Hoe de CSO-functie is geëvolueerd naar een bredere rol

Er is een opmerkelijke verandering gaande binnen de C-suite nu de rol van Chief Sustainability Officer (CSO) aan terrein wint, in lijn met het behalen van deadlines voor klimaatdoelstellingen en het verbeteren van maatschappelijke vraagstukken.

Met de revolutionaire upgrade die de rol onlangs heeft doorgemaakt (de functie is in amper een jaar tijd ingrijpend veranderd), betekent de ongekende opkomst van de CSO van vandaag dat CSO’s nóg nieuwsgieriger zijn geworden naar het bewerkstelligen van positieve veranderingen. Nieuwsgierigheid voedt het leerproces en wakkert de honger naar verdere ontwikkeling aan in een adaptieve rol die van de CSO een belangrijke speler binnen de organisatie heeft gemaakt om problemen in kaart te brengen en veranderingen door te voeren.

Hoewel bedrijven aan de basis liggen van veel actuele mondiale problemen, van klimaatverandering en oceaanvervuiling tot levensstandaarden en EDI (Equality, Diversity & Inclusion, oftewel gelijkheid, diversiteit en inclusie) is de CSO optimaal toegerust om de organisatie te ondersteunen met de juiste instrumenten om problemen op te lossen en oplossingen op te schalen voor een maximale impact. Terwijl 2050 met rasse schreden nadert en er na de pandemie op het Europese continent een oorlog woedt, is niets meer vanzelfsprekend en is het bedrijfsleven onvoorspelbaarder dan ooit.

Bedrijven worden op de proef gesteld en ter verantwoording geroepen door investeerders, klanten en werknemers die een grotere mate van ambitie eisen. Bij Acre adviseren wij bij enkele grootscheepse transformatieprojecten en dat gebeurt meestal wanneer een ambitieus stappenplan van bovenaf wordt aangestuurd.

De CSO zorgt ervoor dat duurzaamheid in elk bedrijfsmodel een centrale plaats inneemt en we zien meer succes bij organisaties die digitalisering en innovatie omarmen als kruisbestuiving richting de duurzaamheidsfunctie.

Duurzaamheid was ooit een modewoord, maar staat nu op de voorgrond bij alle succesvolle ondernemingen en is inclusief voor iedereen, in plaats van alleen voor de C-Suite, waarbij de CSO een sterk, ondersteunend team cultiveert waarin iedereen verantwoordelijkheid is voor het stimuleren van actie om ambitieuze doelstellingen te halen.

Helaas komen wij zo nu en dan organisaties tegen waar duurzaamheid een geïsoleerd onderdeel is, maar gelukkig is dat langzamerhand een uitstervend ras. Succesvolle organisaties verankeren ESG in de hele organisatie en zorgen voor top-down en bottom-up afstemming, waarbij elk onderdeel van de organisatie betrokken is bij de uitvoering van de ESG-strategie.

Traditioneel bestond deze rol uit het beoordelen en controleren van de prestaties van de organisatie, maar tegenwoordig is deze rol belangrijker dan ooit. De rol heeft zich snel ontwikkeld tot iets transformatiefs, waarbij de duurzaamheidslens zich steeds scherper stelt op gegevensonderzoek, het analyseren van bedrijfsactiviteiten, het ontwikkelen van een robuuste strategie en het doorvoeren van verandering. Een goede CSO vertaalt de ingewikkelde wereldwijde trends naar duidelijke strategische acties en zorgt ervoor dat, als onderdeel van het bedrijfs-DNA, alle medewerkers elke dag de juiste dingen doen.

De rol is geëvolueerd tot die van een “spin in het web”, waarbij grotere bedrijven op zoek lijken te zijn naar een schaap met vijf poten. De vereiste vaardigheden zijn uniek – aan de ene kant moet de CSO technisch inzicht én vakkennis hebben, maar de CSO moet ook beschikken over de essentiële menselijke vaardigheden, waaronder strategieontwikkeling en uitvoering, leiding geven aan goed presterende teams en verandering aansturen via anderen.

We zien een duidelijke verschuiving waarbij niet alleen aandeelhouders de agenda bepalen, maar bedrijven door alle belanghebbenden worden gestimuleerd om langetermijnwaarde te creëren voor klanten, werknemers, de samenleving en de planeet. Naast de vereiste vaardigheden dient de CSO ook een scherpe focus op de klant te hebben, vanwege de klantbehoefte en de druk die daarmee gepaard gaat.

Van CSO’s wordt nu verwacht dat zij de gehele bedrijfsvoering ontleden om risico’s te beoordelen en dat zij hun communicatieve vaardigheden op een daadkrachtige manier inzetten en om anderen te beïnvloeden voor het bewerkstelligen van een betere ecologische, economische en maatschappelijke impact – of dat nu andere bedrijven, investeerders, overheden of regelgevende instanties zijn.

Aangezien klimaatverandering gevolgen heeft voor mens én planeet, moeten bedrijven de lat hoger leggen om anderen te inspireren in zo’n snel veranderende omgeving. Omdat de doelpalen steeds verzet worden, moet de CSO het volste vertrouwen hebben om een invloedrijke spelbepaler te kunnen worden, de juiste verhaallijn neer te kunnen zetten om in de gehele organisatie een sterk gevoel van duurzaamheid te ontwikkelen, en de toekomst van de onderneming te kunnen verbeteren.

Gelukkig zien we bij Acre dat veel organisaties duurzaamheid als een topprioriteit beschouwen en het aantal CSO-opdrachten dat we onlangs met succes hebben ingevuld vormt bewijs van de toegenomen ambitie van veel bedrijven. Het is positief om te zien dat veel beursgenoteerde organisaties bereid zijn om een daling van de winstgevendheid op de korte tot middellange termijn te accepteren wanneer zij investeren in duurzaamheid, waarbij is gebleken dat bedrijven met duidelijke en toegewijde duurzaamheidsambities financieel beter presteren dan bedrijven zonder langetermijndoelstellingen.

Ook ondersteunen wij organisaties die mogelijk meer worden gedreven door financiële prestaties op de lange termijn en/of aandeelhouderswaarde, mits wij een duidelijke ambitie zien om “het juiste te doen”. Als wij niet overtuigd zijn, of tekenen van greenwashing ontdekken, trekken wij ons terug; dus de CSO speelt een belangrijke rol in het op doeltreffende wijze voorwaarts sturen van een bedrijf – op voorwaarde dat alle personeelsleden de koers richting duurzaamheid samen met het bedrijf inzetten.

Harco Leertouwer - Harco Leertouwer is Managing Director Europe van Acre (www.acre.com), marktleider in sustainability recruitment; amsterdam@acre.com

Deze tekst is een vertaalde, licht gewijzigde versie van een Engelstalig artikel dat eerder verschenen is bij ESG Clarity.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.