Het ondernemerspanel: 'Je personeel vaker laten thuiswerken kan niet altijd'

14 oktober 2020 13:24

Het ondernemerspanel: 'Je personeel vaker laten thuiswerken kan niet altijd'

Het ondernemerspanel geeft elke maand hun standpunt over een stelling. Deze stelling is gebaseerd op wat er speelt onder de ondernemers uit de regio. Voor deze maand hebben de volgende ondernemers de tijd genomen om hun standpunt te delen met ons Bert Otter - Novel T | Arnold Poelstra - EY | Robert Heinst - Olympia | Dennis Doeve - IC Solutions.

Novel T

Inderdaad, thuiswerking wordt steeds belangrijker en interessanter. En door de komst van nieuwe technologieën ontstaan er ook voor niet-kantoorbanen steeds meer mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar Augmented Reality. Een technologie die veel kansen biedt. Bijvoorbeeld door het trainen van medewerkers op afstand. Of het laten uitvoeren van opdrachten door medewerkers met minder ervaring of specialisatie vanaf een centrale (thuis)locatie. Een andere mogelijkheid is het digitaliseren van een proces of de inzet van robotisering. De combinatie van mens en technologie vraagt om een grotere investering, maar maakt op dit moment al veel mogelijk.

Dus op de vraag, kan ook niet-kantoor in de toekomst thuiswerken: zeker! Maar een belangrijk, niet te onderschatten effect, is ook de sociale kant van een onderneming. Een solist is leuk, een team is altijd sterker.


EY

“Thuiswerken” gaat in de dienstensector een blijvertje worden schat ik zo in. Zolang de productiviteit op peil blijft, opleiding van jonge mensen niet in het gedrang komt en mensen de faciliteiten en omstandigheden hebben om vanuit huis te werken, zijn werkgever en werknemer snel tevreden. Zijn de werkzaamheden van dien aard dat vanuit huis werken onmogelijk is, dan blijft “alles bij het oude. “Ongelijkheid”? Ja, misschien wel, maar als de aard van de werkzaamheden dwingen tot werken op locatie buiten de eigen woning, dan is dat maar zo. Dan zal de werkgever er op moeten toezien dat personeel zijn werk zo veilig mogelijk kan doen. Hoe? Dat moeten werkgever en werknemer samen optimaliseren. Kost geld en moeite, maar ook dat is het nieuwe normaal ben ik bang.


Olympia

“Thuiswerken heeft zeker voordelen. Je werkt rustig, bent flexibel, het draagt bij aan een betere balans tussen werk en privé en is goed voor het milieu. Ik ben ervan overtuigd dat op afstand werken economische kansen biedt voor Oost-Nederland. Structureel op afstand werken is echter niet voor alle banen geschikt. Denk aan branches als de logistiek, productie, voedselketens en afvalverwerking. Olympia leidt veel mensen op voor vitale beroepen die vragen om fysiek contact of aanwezigheid. Daar komt bij dat de behoefte aan sociaal contact en fysieke aanwezigheid blijft. Het overbrengen van kennis en het ontstaan van innovaties gebeurt vaak face-to-face. Sociaal contact brengt bovendien werkvreugde en zingeving. Bij Olympia streven we ernaar dat mensen werk van betekenis kunnen doen. Dan is het belangrijk te kijken waar mensen voldoening uit halen.”


IC Solutions

We moeten in deze gekke tijden kijken naar de mogelijkheden die er (technisch) zijn om succesvol thuis te kunnen werken.

In veel sectoren kan een veilige online werkplek, zoals wij die bieden, een uitkomst zijn. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om goed en veilig met elkaar te kunnen communiceren, denk hierbij aan telefonie, beeld bellen, enz.

Maar er zijn ook sectoren waar thuiswerken niet of niet altijd mogelijk is. Voor die sectoren moet er gekeken worden naar een inrichting die afdoende veiligheid voor het personeel biedt. Dit zal zeker niet altijd makkelijk zijn.

Daarnaast moeten we natuurlijk niet vergeten dat thuiswerken lang niet altijd gewenst of zelfs veilig is. Mensen willen interactie hebben met andere mensen, we zijn sociale dieren. Ondanks de geweldige (digitale) communicatie middelen is het toch een beperking.

Laten we met z’n allen werken aan een snelle terugkeer naar het ‘oude’ normaal, zodat onze maatschappij weer kan functioneren als voorheen. En als er dan toch mensen zijn die liever (gedeeltelijk) thuiswerken, dan moeten we zorgen dat deze groep dit ook veilig kan doen.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.