Het ondernemerspanel: 'Het hoogste niveau in de duurzaamheidstransitie gaat over samenwerken.'

24 juni 2020 12:02

Het ondernemerspanel: 'Het hoogste niveau in de duurzaamheidstransitie gaat over samenwerken.'

Het ondernemerspanel geeft elke maand hun standpunt over een stelling. Deze stelling is gebaseerd op wat er speelt onder de ondernemers uit de regio. Voor deze maand hebben de volgende ondernemers de tijd genomen om hun standpunt te delen met ons Arie Schreuder - Bureau Streefkerk | Robert Heinst - Olympia | Arnold Poelstra - EY | Frank Landhuis - Novel T | Dennis Doeve - IC Solutions.

De stelling van deze maand: Ondernemers zijn gewend aan bestaande markten, waarin alles met transacties gebeurt. Of het nou een klant is of een andere ondernemer. De huidige economie is zo ingericht dat dit samenwerken in vertrouwen in de weg staat. Het druist in tegen ons conventionele denken over verdienmodellen.

Bureau Streefkerk

arie

De hele Blockchain ontwikkeling is gebaseerd op vertrouwen, waardoor ketens versimpelen en dienstverlening die tot op heden als ‘gewoon’ wordt ervaren, zoals bv. notariaat, wordt uitgeschakeld.

Hoewel dit nieuwe gedachtengoed gebaseerd op vertrouwen niet gisteren is bedacht, zal het zeker nog enige tijd duren alvorens wij ons conventionele denken kunnen loslaten.

Anno 2020 vormen juridische documenten de basis onder ons zakendoen. We spreken uit elkaar te vertrouwen, maar het goed juridisch vastleggen en daarmee ‘in dekken’, krijgt meer en meer de overhand. Ook om die reden zou samenwerken op basis van vertrouwen een positieve invloed kunnen hebben op de vergaande ver juridisering van onze maatschappij.

Voor mij persoonlijk geldt dat ik zaken blijf doen op basis van vertrouwen tot dat het tegendeel is bewezen.


Olympia

“Het eerste belang bij het merendeel van bedrijven als het gaat om de duurzaamheidstransitie is nog steeds hun eigen portemonnee. Het levert geld op, dus dat is vaak een reden om te verduurzamen. Door de coronacrisis hebben we echter steeds meer inzicht dat het roer om moet. Dat gaat verder dan klimaatverandering, maar om duurzame businessmodellen waarbij bedrijven zich gaan afvragen welke waarde zij toevoegen aan de maatschappij. Om het hoogste niveau in de duurzaamheidstransitie te bereiken, is het belangrijk bij jezelf te beginnen. En goed voorbeeld doet volgen. Voor een echt duurzame energietransitie zijn lef en grote investeringen nodig. Publiek-private samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. Hiervoor zijn kartrekkers, transparantie en vertrouwen cruciaal. Bovendien ligt de focus dan niet meer op kortetermijnwinst, maar op winst voor de samenleving.”


 EY

Samenwerken is op zichzelf al een lastig fenomeen. Laat staan op duurzaamheidsvraagstukken. Echt succesvol samenwerken lukt waarschijnlijk alleen maar als iedereen uit kan gaan van hetzelfde feitencomplex en ook hetzelfde doel voor ogen heeft. In duurzaamheidsdiscussies is zo’n eindplaatje nogal eens vastgelegd in een collectief doel. Opgelegd door “Brussel” of onze eigen regering. Het terugrekenen van dit collectieve doel naar de eigen onderneming is een hele klus. Wil – of kan ik kosten maken om aan het collectieve doel bij te dragen? En, als ik voor mijn eigen onderneming heb uitgemaakt wat dit mag kosten, doet mijn collega dat dan ook? Samen gaan we dat halen, maar hoe verdelen we de koek? Daar moet je het met elkaar over durven hebben. Doen we dat collectief; dan komt het goed.


Novel T

In de huidige situatie worden steeds meer ondernemers getroffen door productiestop, onder andere door niet geleverde onderdelen uit het buitenland. Het uitbesteden in de regio wordt daarom steeds belangrijker. In plaats van goedkoop inkopen in verre landen, moet er gekeken worden naar een duurzame keten. In de eerste instantie lijkt dit duurder, maar door samen te werken en goede onderlinge afspraken te maken geef je elkaar vertrouwen en kun je investeren in automatisering. Hierdoor verkort je de doorlooptijd, ben je in staat snel te reageren op veranderende klantbehoeften en beperk je tussenvoorraden. Dit zijn enkele voordelen van QRM (Quick Response Manufacturing).

Door meer samen te werken voer je innovatie op productverbetering door. Ook is er geen barrière meer op taal of tijdsverschil. Niet alleen de kwaliteit van je product verbetert, maar ook het concurrentievoordeel neemt toe, waar je uiteindelijk samen van profiteert.

Vanuit Novel-T helpen we bestaande bedrijven om op tijd te vernieuwen en zo toekomstbestendig en wendbaar te worden. Ga naar novelt.com/mkb en bekijk de tools, innovatieprogramma's en directe support van onze experts. Of bel of mail ons, dan bekijkt een van onze relatiemanagers welke ondersteuning bij je vraag past.


IC Solutions

In de klassieke economie gaat alles over verdienmodellen. 'Hoe verdien ik geld?' En in het gunstigste geval: 'hoe verdien ik geld met daarbij zo min mogelijk kosten?'

De huidige tijd vraagt iets anders, iets wat wij met ons bedrijf al lang doen en wat eigenlijk een cliché is, namelijk: investeren in partners en relaties.

Wat wij partners noemen, noemen anderen wederverkopers. Maar een partner is meer dan een wederverkoper. En een relatie is meer dan een klant die geld opbrengt.

Door te investeren in goede relaties met zowel partners als klanten, al uit zich dat niet direct in een financieel gewin, bereik je uiteindelijk veel meer.

Wij zien dat door te investeren in onze partners en klanten langere relaties ontstaan. Langer dan wanneer er voor een snelle verkoop is gegaan. Een lange, consistente samenwerking, met daarbij de nodige kennisdeling, vergt groot vertrouwen in elkaar. Alleen wanneer dit vertrouwen er is, kan er succesvol samengewerkt worden.

Helaas heeft dit ook een keerzijde. Niet iedereen denkt hier zo over of staat hiervoor open. Daardoor bestaat de kans dat mensen misbruik maken van de goedheid en openheid van een organisatie. Ook wij hebben dit helaas meerdere keren meegemaakt.

Kortom, totdat iedereen open staat voor deze nieuwe manier van samenwerken en de achterdocht daardoor verdwijnt, is het voor nu oppassen met wie er op deze manier wordt samengewerkt.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.