Het oerwoud van de wetgeving rondom verzuim en HRM

7 maart 2017 09:23

Het oerwoud van de wetgeving rondom verzuim en HRM

Ondernemers hebben hun focus op omzetvergroting en kostenbesparing. Het is daarbij van belang dat het maximale resultaat wordt gehaald uit de personele bezetting tegen zo laag mogelijke kosten. De basis hiervoor wordt gelegd door het creëren van de juiste randvoorwaarden.

Duidelijk en in balans zijnde salariskosten, heldere arbeidsvoorwaarden en sluitende arbeidsovereenkomsten in lijn met de meest recente wetgeving. Lastig en tijdrovend als je er niet in thuis bent maar het zijn wel zaken die je zelf kunt managen. Wat minder goed valt te managen is het verzuim van de medewerkers. En het wordt zeker niet makkelijker als de scheidslijn tussen verzuimende en gezonde medewerker onduidelijk wordt. Is de medewerker wel echt ziek?

Zijn er vervangende werkzaamheden? Mag ik dat van de werknemer vragen? Wat doe ik als hij de aangepaste werkzaamheden niet passend vindt? Vooral omdat de eigen focus terecht prevaleert boven ‘het gedoe met personeel’. Logisch want gevoelsmatig is het rendement van (tijds)investering in medewerkers en hun performance beperkt.

Vaak is het onderwerp ook lastig en wordt het gezien als een gevaar in de vaak goede onderlinge relatie tussen de ondernemer en de werknemer. Maar hoe houd je de relatie goed en krijg je toch wat je wilt? Hoe voorkom je dat nare gevoel dat er salaris wordt betaald en dat er niets voor tegenover staat terwijl dat best zou kunnen? Dit zijn de momenten waarop de professionals van Discare u bijstaan met raad en daad. Praktisch, pragmatisch en altijd op maat.

Het unieke van het concept van Discare is voor het team van Discare een vanzelfsprekendheid. Het leggen van de link tussen verzuimend en werkend personeel. Het realiseren van een optimale teamprestatie.

Het in de praktijk invullen van het advies van de arbodienst. Het in lijn brengen van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten met wetgeving, CAO en bedrijfsbelang. Het uitvoeren van al die wettelijke plichtplegingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zonder dat je ook nog met de jurist in overleg moet of het allemaal wel juridisch verantwoord is. Ook die controle kan namelijk door Discare worden uitgevoerd zodat er niet meer schijven zijn dan uiterst noodzakelijk. Een onderdeel van het unieke concept. Van indiensttreding tot pensioen en van juridisch vraagstuk tot UWV-formulier.

Om een gevoel te krijgen bij de beleving van de klanten van Discare een bloemlezing van een aantal uitspraken: “Deze club onderscheidt zich in deze markt”, “Ik weet dat we altijd deugdelijk worden geadviseerd”, “Daar weten ze niet wat standaard is, alles is maatwerk”, ”Na een aantal jaren van grote passiviteit komt er beweging in de zaak nu Discare zich ontfermt over het verzuimbeheer”.

Meer weten? Bel met 070-2092700 en u wordt in contact gebracht met de klanten die bij deze uitspraken horen. U mag dan ook, geheel vrijblijvend, kosteloos en ter kennismaking, (een van) uw vraagstelling(en) bij Discare neerleggen zodat zij u kunnen laten zien hoe Discare ontzorgt! «

DisCare

www.discare.nl

Fotografie: René Zoetemelk

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.