‘Het komt te voet en gaat te paard’

12 oktober 2023 11:48

‘Het komt te voet en gaat te paard’

Beste Mensen, Het is een bekend gezegde: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Uiteraard in een tijd waarin het paard nog het snelste vervoer was dat we hadden. Het blijft echter een universeel thema en zeker van toepassing voor het slagen van de energietransitie, waar samenwerken essentieel is, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van bedrijventerreinen of het doorontwikkelen van innovaties.

Neem de verduurzaming van bedrijventerreinen, voor het delen van kennis, expertise en het onderling uitwisselen van gegevens is vertrouwen tussen bedrijven cruciaal. Een duurzaam bedrijventerrein vereist namelijk een gedeelde visie en strategie, zodat de toepassing van technische oplossingen en eventuele innovaties collectieve investeringsvoordelen opleveren. Dit valt of staat met het veilig delen van energiedata zodat een integraal beeld ontstaat over hoe de energiestromen optimaal te benutten. Eventuele zorgen over risico’s zoals het prijsgeven van concurrentievoordelen, kan worden weggenomen als inzichtelijk wordt dat een duurzame energievoorziening door samenwerking sneller, betrouwbaarder en kosteneffectiever te realiseren is.

Daarnaast draagt vertrouwen bij aan het bevorderen van innovaties die door samenwerking tussen bedrijven sneller kunnen worden opgeschaald en daarmee toegepast. Zorgen over het kopiëren van intellectueel eigendom kan dit in de weg staan, maar kan worden weggenomen door goede afspraken en het besef dat grootschalige toepassingen zonder de samenwerking veel langer gaat duren.

Vanuit onze neutrale rol om de energietransitie te versnellen, is Kiemt daarom dagelijks bezig om partijen samen te brengen, initiatieven te faciliteren en ketens te bouwen, die om wederzijds vertrouwen vragen. Als ‘Zwitserland’ kunnen we de meerwaarde van samenwerking in deze processen borgen en daarmee bijdragen aan het vertrouwen tussen bedrijven om de verduurzaming van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van innovaties te versnellen.

Eigenlijk zo oud als de weg naar Rome, waar Livius al sprak van ‘fides obligat fidem’, wij hebben er alle vertrouwen in! «

Jochem Garthoff
Programma manager energietransitie
Kiemt
www.kiemt.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.