Het bestek is niet langer de bijbel

17 oktober 2017 10:05

Het bestek is niet  langer de bijbel

Tijdens de crisis stonden de investeringen in IT op een laag pitje maar nu is er een inhaalslag gaande. Met het kapitaal lijkt er een stroom van digitale goede wil te zijn losgekomen. Werknemers staan minder huiverig tegenover nieuwe programma’s en opdrachtgevers zijn meer bereid IT-projecten als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien. Bedrijven halen daardoor eindelijk het rendement uit automatisering dat er werkelijk in zit.

it gebruikerWest IT ontvangt de deelnemers aan het rondetafelgesprek in een nieuw onderkomen. Een van die deelnemers is Quint Mouthaan, die met twee partners een nieuwe taxi app onder de naam Hurm op de markt brengt. Het zijn twee aanwijzingen dat de ICT-branche in de lift zit en een van de aandrijvers is van de huidige economische groei. Maar welk soort automatisering is de grootste aanjager? Is het de ontwikkeling van volledig nieuwe producten, zoals Hurm, dat een antwoord lijkt op Uber en professionele taxichauffeurs in staat stelt tegen een gereduceerd tarief passagiers op te pikken in een leegrijdende taxi voor een interstedelijke rit? Of zit de groei in de doorontwikkeling van bestaande software?

Standaard functionaliteit

“Ik denk in het laatste”, zegt Sjaak Tuwanakotta, Verkoop Directeur van West IT. “Ik constateer een toenemende volwassenheid in de omgang met ICT. Tien jaar terug was het bestek dat voor een project geschreven werd heilig. Dat was de bijbel en daar mocht geen woord van afgeweken worden, ook niet als opdrachtgever en opdrachtnemer gaandeweg tot iets andere inzichten waren gekomen. Nu dringt het besef door dat we samen aan dat project werken, dat het beter en vaak ook goedkoper kan als we bepaalde aanpassingen doen. Om een voorbeeld te geven: vroeger ontwikkelden wij de software veel meer van scratch, nu maken we gebruik van bestaande producten, zoals het ERP-systeem Odoo, waarin zeker 75% van de functionaliteit die een bedrijf zoekt al standaard is opgenomen. Wat de opdrachtgever aan afwijkends wil, leveren we hem via maatwerk software. Maar die aanpak vergt wel vertrouwen, een houding waarin je niet tegenover maar náást elkaar zit en samen hetzelfde resultaat nastreeft.”

Korter en goedkoper

Edo Bodt, algemeen directeur van Microplus IT Services in Den Haag, vindt het onbegrijpelijk dat bedrijven anno 2017 nog steeds lange implementatietijden accepteren. “Bij sommige grote softwarenamen is tweeëneenhalf jaar heel gewoon. Maar met een programma waar geen marketingnaam op plakt kun je hetzelfde resultaat bereiken, in maanden en voor een derde van de prijs.“ Mark van Deursen, Directeur Smart Business Solutions van West IT, voegt daar aan toe dat vooral de grote bedrijven blijven zweren bij grote namen en lange implementatietijden dan maar op de koop toe nemen. “Maar zo’n ERP-systeem is ook heel geschikt voor het mkb. Alles is goed gedocumenteerd, veilig en modulair aan te schaffen. Ik zie dan ook vooral het mkb inspringen op deze nieuwe voordelen.” Quint Mouthaan, directeur van Hurm, ziet een tweedeling: “Het mkb loopt voorop in dat laatste, maar het blijven vooralsnog de grote bedrijven die interessante nieuwe producten láten ontwikkelen. De benzinemaatschappijen ontwikkelen bijvoorbeeld apps waardoor je een bericht krijgt op je telefoon dat het tankstation een artikel verkoopt waarop je gisteren net op hebt gegoogeld.”

Wildgroei aan data

Vooral de sterke toename van het aantal apps levert een bedrijfsrisico op, meent Mark van Deursen: “Want een wildgroei aan mogelijkheden leidt tot een wildgroei aan data. Oudere werkgevers hebben er vaak nauwelijks een idee van hoe handig hun jongere werknemers zijn. Zonder dat ze het beseffen worden er door hun medewerkers allerlei interessante gegevens over hun klanten verzameld waarmee het bedrijf niets doet.” Edo Bodt voegt daar aan toe, dat organisaties ook het risico lopen geen grenzen te trekken. “Dat een werknemer ook thuis, ook ’s avonds bij zijn documenten kan betekent niet dat hij dat ook elke avond moet doen. Digitale techniek is iets moois maar tegelijk iets engs als we onze mensen niet leren hoe ze er verstandig, dus gedoseerd, mee moeten omgaan.

Ik denk zelfs dat dit de grote uitdaging is voor de komende jaren. Dit kunnen wij als ICT-bedrijven de werknemers al leren tijdens de implementatie van een nieuw systeem. Vroeger kregen ze een dagje cursus en daar moesten ze het maar mee doen. Nu hebben we veel meer aandacht voor de gebruiker. We trekken niet alleen meer tijd en middelen uit om ze met alle opties bekend te maken, we vragen ook al in de ontwikkelingsfase om hun feedback. Dat zou je een emancipatie van de gebruiker kunnen noemen.”

Samenhang behouden

Volgens Quint Mouthaan moeten oudere werkgevers blijven communiceren met hun jongere werknemers om op de hoogte te blijven van de ambities en mogelijkheden van de jongere generatie. Een digitale kloof kan tot een uittocht leiden. Maar Sjaak Tuwanakotta is van mening dat het bijblijven niet noodzakelijk een kwestie van leeftijd is. “Ik denk dat het vooral van belang is de samenhang binnen een organisatie te behouden. Thuiswerken is een mooie evolutie, maar wanneer begint de werknemer het contact met collega’s te verliezen? Sales kan een eenzaam beroep zijn als je alleen maar onderweg bent, management ook als er zelden iemand aan een bureau zit. De fysieke contacten –van de vergadering op maandagochtend tot de borrel op vrijdagmiddag– creëren de meeste samenhang en geven ook de meeste stimulans. Daarom denk ik ook dat het geven en nemen is hoe je binnen een organisatie met de nieuwe vrijheid omgaat die ICT heeft mogelijk gemaakt. Jazeker, breng je kind naar de crèche, zorg voor je vrouw als ze ziek is, maar werk ook ’s avonds door als je weet dat een project op vrijdag af moet zijn.”

ICT roept associaties op met vergaande digitalisering en robotisering, maar voorlopig concentreert de evolutie zich evengoed zowel op het menselijke als op het technische aspect. “Technisch verwachten we heel veel van blockchain, maar dat is volop in ontwikkeling en het zal nog zeker een aantal jaren duren eer het stof daarvan een beetje gaat liggen”, zegt Mark van Deursen. In menselijk opzicht lijkt een deel van de schroom of zelfs weerzin tegenover ICT te verdwijnen. Het IT-systeem verandert van een onbegrijpelijk ‘ding’ dat zich in het werkzame bestaan heeft binnengedrongen in een onmisbaar en soms zelfs welkom hulpmiddel.

Tekst: Jeroen Kuypers / Fotografie: René Zoetemelk

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.