Het belang van innovatie neemt zienderogen toe

15 december 2017 15:55

Het belang van innovatie neemt zienderogen toe

Het thema van deze rondetafelbespreking is de kop boven dit artikel. 
En hoewel het misschien klinkt als een conclusie (wat het ook is), was het 
in eerste instantie een stelling.

Voor dit rondetafelgesprek zijn deskundigen uit verschillende disciplines bij elkaar gekomen om dit immer actuele en veelzijdige onderwerp te behandelen. Innovatie – een brancheoverschrijdende term die even breed als diep kan worden bekeken, geïnterpreteerd en toegepast.

Wetgeving en innovatie

De eerste stelling luidt dan ook: innovatie is op alle vlakken even hard nodig, van automatisering en productie tot personeelsbeleid en pr. “Je moet er inderdaad wel mee bezig blijven”, beaamt Bart Zweerink (KosterinkZweerink Accountants & Adviseurs). “Bij ons zien we dat vooral veel in automatisering.” “Door snel wijzigende wetgeving moet je alles wel bijhouden”, zegt Albert Velten van Velten Groep. Andy de Bont (Lamers Natuursteen Industrie): “Innovatie begint bij het werkproces. Maar na verloop van tijd kun je daar blind voor worden. Je moet blijven beseffen hoe snel jouw productie gaat van A tot Z, en langs welke stations.” “Klopt; men ziet dat iets al jaren goed gaat – en waarom zou je het dan veranderen?”, reageert Bart Zweerink. Andy de Bont: “Simpele innovatie vindt vaak op de werkvloer plaats.”


“Ondernemers kunnen meer verbinding realiseren tussen studenten en de praktijk”

Albert Velten stelt dat meedenken met de klant van groot belang is: “Maar de nieuwe privacywetgeving maakt dat wel lastig, die slaat wel behoorlijk door. Vanaf 25 mei mag ik bij een werkgever alleen aantallen werknemers hebben staan, en verder geen gegevens.” “Dat wat je repeterend doet, kun je automatiseren”, zegt Jan Groothuis van ROC van Twente. “Dus verdwijnen er werkzaamheden. Onderwijs is qua innovatie een log systeem. Hoe speel je in op de praktijk in de markt? Bovendien ben je vanaf het aanpassen van een opleiding tot het moment van afstuderen zo zes jaar verder. Binnen dat traject blijken dan praktijkaspecten al snel achterhaald. Met de introductie van keuzedelen in het mbo is die mogelijkheid wél aanwezig. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen hierin nu sneller schakelen. Studeren is ook voorbereiden op hoe snel veranderingen in de praktijk plaatsvinden. Het is onze taak studenten daarop voor te bereiden.”

Opleiding en digitalisering

“Opleidingen bevatten veel onderdelen die niet op de praktijk gericht zijn”, stelt Andy de Bont. “Veel is theoretisch, terwijl de praktijk onderbelicht blijft.” Albert Velten: “Te veel theorie maakt een opleiding ook voor de student oninteressant.” “Je moet mee, anders ben je qua innovatie gauw uitgespeeld”, zegt Bart Zweerink. “Ik praat daarover graag met jongelui: hoe kijk jij daar nou tegenaan?”

“Door digitalisering van veel werkprocessen doen we nu het dubbele werk met minder mensen dan voorheen”, legt Albert Velten uit. Andy de Bont: “Databescherming is van groot belang. Ik krijg steeds meer aangeboden om te werken en op te slaan in de cloud. Maar we hebben het over tastbare gegevens, ik wil dat fysiek op mijn server hebben staan.” “Dat is grappig”, reageert Bart Zweerink. “Jij bent aan de ene kant heel innovatief bezig, maar van de cloud wil je niets weten. Bij ons gaat alles in de cloud en kun je waar je ook bent beschikken over al je gegevens.”

Naast de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 gaat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in; wat moet de ondernemer gaan regelen? “Het gaat om het vastleggen van persoonsgegevens en een groot aantal verplichtingen voor de werkgever”, licht Albert Velten toe. “Je moet een basiscontract arbodienstverlening regelen, je moet een preventiemedewerker aanwijzen, afspraken over inzet bedrijfsarts vastleggen, enzovoort. Heb je die dingen niet geregeld, dan krijg je forse boetes per onderdeel. Dat moet een ondernemer goed beseffen.”

Projectmatig onderwijs

Hij vervolgt: “Wij hebben een eigen verzuimsysteem. Nu moeten wij flink gaan investeren om dat systeem aan te passen. En dat gaat wel degelijk gecontroleerd worden.” “Bij bedrijven als jullie zal dat goed geregeld zijn, maar bij de kleine mkb’er is dat nog maar de vraag”, zegt Jan Groothuis. ‘Ondernemers kunnen meer verbinding realiseren tussen studenten en de praktijk door bijvoorbeeld actuele vraagstukken van het werkveld in te brengen ten behoeve van ondernemend onderwijs’ is zijn stelling.

“UT, Saxion en ROC van Twente werken samen en proberen zo veel mogelijk bedrijven te interesseren vraagstukken in te brengen in onderwijs. Om zo in samenwerking met bedrijven praktijk te blijven bieden aan studenten. Projectmatig onderwijs is dé link met het bedrijfsleven.” “Maar jongelui krijgen te horen: begin maar niet aan die studie want over vier jaar is er geen baan meer in te vinden”, reageert Andy de Bont. “We moeten mensen ook leren om hun oogkleppen af te doen.” Bart Zweerink: “Ik heb een aantal jaren gewerkt met studenten Small Business. Dan gaat het niet om het product, maar hoe ze denken het aan te gaan pakken.”

Informatieverstrekking

Stelling: Concurrentie groeit door de intrede van nieuwe spelers van buiten de sector. “In onze branche zijn dat de banken, die diensten bieden”, vertelt Bart Zweerink. Op de vraag van Jan Groothuis of dat niet bijna oneerlijke concurrentie is, antwoordt hij: “Nee, ze hebben wel veel data, maar niet zo breed en diep als wij.”

“Als ondernemer moet je je goed bewust blijven van je liquiditeitsprognose”, zegt Andy de Bont. Bart Zweerink: “Met goede software en realtime informatie van de ondernemer kunnen wij hem daarin goed van dienst zijn.”

“Ondernemers modderen soms lang door”, stelt Albert Velten. “Ze hebben een bepaald bestedingspatroon, maar als de portemonnee dan leeg is, gaan ze toch door met investeren. En dan kan het misgaan. Voordat dat besef bij de ondernemer er is … De jaarrekening komt immers vaak pas halverwege het jaar.”

“Wij doen het nog steeds en steeds meer: tussentijdse cijfers op tafel en dan even bijpraten, de jaarrekening is dan een sluitstuk van onze werkzaamheden en kan dan snel na afloop van het boekjaar worden opgeleverd”, zegt Bart Zweerink. “Even met de ondernemer om tafel en persoonlijk contact, dat blijft van groot belang.”

Tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ‘t Hoff

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.