Hengelo spoort bedrijven, organisaties en zichzelf aan om duurzaam energie op te wekken

13 september 2021 12:01

Hengelo spoort bedrijven, organisaties en zichzelf aan om duurzaam energie op te wekken

Mét een stimuleringsplan ‘Zon op dak’

De temperatuur op aarde stijgt, omdat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Dagelijks merken we de gevolgen. Extreme regenval, hete en droge zomers, een stijgende zeespiegel, enzovoort.

Om opwarming van de aarde tegen te gaan hebben in 2015 195 landen het internationale Klimaatakkoord van Parijs getekend. Het doel van dit akkoord is om:

-  De opwarming van de aarde niet verder op te laten lopen dan 1,5 graden Celsius (met een uiterste bovengrens van 2 graden)

-  Het gebruik van fossiele brandstoffen te verbannen

Als we nu niet ingrijpen zijn we te laat. Er zijn wereldwijd afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Daarvoor moeten we wel de CO2 - uitstoot sterk verminderen. In het Nationaal Klimaatakkoord (2019) geeft Nederland invulling aan deze doelstellingen.

[caption id="attachment_76688" align="aligncenter" width="777"] Duurzame opwek in relatie met akkoorden, afspraken en beleidsdocumenten weergegeven in een cartoon door Gertjan Kleijne[/caption]

Alle gemeenten moeten daaraan bijdragen. Dus ook de gemeente Hengelo. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in een eerder stadium al hun voorkeursvolgorde uitgesproken waarin duurzame energie opgewekt kan worden. De eerste stappen zijn:

  1. Maximaal inzetten op energiebesparing, want de energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken
  2. Waar mogelijk eerst de daken, parkeerplaatsen en gevels vol leggen met zonnepanelen
  3. Grond langs de snelwegen en andere infrastructuur gebruiken om energie op te wekken
  4. Bedrijven- en industrieterreinen gebruiken om energie op te wekken met zonnepanelen of windturbines

Onlangs lazen we in de Tubantia (30-08-2021) dat klanten van de Ikea in Hengelo volgend jaar hun auto parkeren onder een grote carport van zonnepanelen. Initiatieven als deze worden aangemoedigd door de gemeente Hengelo. Om dit te stimuleren hebben zij stimuleringsplan ‘Zon op dak, parkeerplaats en gevel’ opgesteld.

Stimuleringsplan ‘Zon op Dak, parkeerplaats en gevel’

Hengelo wil zorgvuldig omgaan met het buitengebied. Dat is de reden dat de gemeente daken, gevels en parkeerplaatsen zo optimaal mogelijk wil benutten voor zonnepanelen. Dit om zonnevelden in het buitengebied zo veel mogelijk te vermijden. Daarom heeft de gemeente het stimuleringsplan ‘Zon op Dak, parkeerplaats en gevel’ ontwikkeld. Dit plan richt zich op grotere installaties. Dit zijn gemiddeld genomen installaties met circa 45 zonnepanelen of meer. In het stimuleringsplan brengt de gemeente duidelijk naar voren waar zij kansen zien voor de grootschalige opwek door zon. Zonnepanelen op daken van woningen dragen vooral bij aan het besparen van energie.

De gemeente wil bedrijven, organisaties en individuen stimuleren om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Daarom moet de gemeente natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast doen ze hiermee praktische ervaring op die ze kunnen inzetten bij het stimuleren van (andere) organisaties. Hiervoor richt de gemeente zich op de volgende faciliteiten.

1. Gemeentelijke daken

Allereerst worden daken van gemeentelijk vastgoed getoetst op een aantal belangrijke aspecten. Denk aan oppervlak, ligging, dakconstructie, belemmeringen en zelf benutten t.o.v. beschikbaar stellen. De gemeente stel een meerjareninvesteringsplan op om geschikte daken te benutten en ongeschikte te versterken zodat ze in de toekomst geschikt worden.

2. Scholen

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de verduurzaming van schoolgebouwen. De middelen voor beheer en onderhoud zijn voor hen beperkt. De beste manier om de brede opgave voor onderwijshuisvesting goed aan te pakken is een planmatige aanpak, waar ook de verduurzamingsopgave een belangrijk onderdeel van is. Belangrijk neveneffect is dat kinderen al op jonge leeftijd bewust worden dat duurzame energie belangrijk is voor onze aarde.

3. Maatschappelijk vastgoed

De gemeente motiveert ook verenigingen, zorgcentra, sportfaciliteiten om een duurzaamheidsslag te slaan. Hiervoor is een kennis- en innovatieplatform opgezet. Hier bundelen organisaties van de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten hun krachten. Voor de uitwisseling van kennis, goede voorbeelden en innovaties.

4. Nieuwbouw en nieuwbouwdaken

Als er sprake is van nieuwbouw van bedrijfspanden, nieuwbouw op nieuw uit te geven percelen, (vervangende) nieuwbouw of verbouw op bestaande percelen, is het zaak dat nieuwe daken in ieder geval zo worden uitgevoerd dat deze in constructieopzicht geschikt zijn of worden gemaakt voor zonnepanelen.

5. Bestande bouw-stimuleren van zon op bestaande daken

Bestaande gebouwen betreft de grootste groep gebouwen om zon op dak te stimuleren. Bij bestaande gebouwen zijn maatregelen om te verduurzamen, waaronder zon op dak, soms wat minder gemakkelijk te realiseren. Maar omdat het een groot aantal gebouwen betreft, is er een groot potentieel en is het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. Het overgrote deel betreft gebouwen die in gebruik zijn door bedrijven uit het midden- en klein bedrijf. Zij zijn in eerste plaats vaak gericht op de kerntaak van het bedrijf. En niet zozeer op het plaatsen van zonnepanelen. Daarom richten de stimuleringsmaatregelen voor deze groep vooral op het enthousiasmeren, informeren en ontzorgen van de gebruikers van de daken.

Een voorbeeld hiervan is de pilot ‘Elk dak een zonnedak’. Bedrijventerrein Westermaat krijgt 60.000 euro, zodat ongeveer 50 bedrijven een begin kunnen maken om zonne-energie op te wekken. Zij kunnen een voucher aanvragen om bijvoorbeeld; een dak-scan te laten maken, een dakconstructieberekening te laten maken, laten opstellen van een businesscase of voor het inschakelen van een adviseur voor de projectbegeleiding. Op deze manier wordt de ondernemer volledig ingelicht over de mogelijkheden en de baten en lasten.

6. Zon op daken van grote schuren (bedrijven) in het buitengebied

Ook in het buitengebied staan grote schuren met daken die mogelijk geschikt zijn voor grootschalige opwekking. Erfcoaches worden ingezet om eigenaren van grote schuren in het buitengebied te benaderen om de mogelijkheden te bespreken.

7. Zon op parkeerplaatsen

Grote parkeerplaatsen zijn goed te gebruiken om te overdekken met PV-installaties. Hiervoor werden de plannen van Ikea al aangehaald. Dit kan goed worden gecombineerd met laadpalen voor elektrische auto’s. De benodigde investeringen zijn echter groter dan zon op dak. Het maken van een haalbare businesscase is daarom lastig. De gemeente zoekt uit wat er mogelijk is om de businesscase aantrekkelijker te maken.

Op deze manier wil gemeente wil Hengelo bedrijven, organisaties en individuen stimuleren om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Mocht u of uw bedrijf geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van de bedrijfspanden, neem dan contact op met duurzaam@hengelo.nl.

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.