Gezocht: werkgevers met een open mind

25 oktober 2016 11:02

Gezocht: werkgevers met een open mind

MVO staat tegenwoordig op de vergaderagenda van iedere zichzelf serieus nemende MKB-onderneming. Gelukkig hoeft het, als het om de sociale uitwerking daarvan gaat, niet bij praten te blijven. Zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer Roads faciliteert cliënten met een psychische beperking of verslavingsproblematiek om te slagen op de werkvloer.

Lia Kloes is enthousiast over de aanpak die Roads volgt om mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem naar werk te begeleiden. En terecht, want IPS, wat staat voor Individuele Plaatsing en Steun, is een zeer effectieve uit Amerika overgewaaide methode om deze doelgroep zo snel mogelijk in betaald werk te plaatsen en daarin met resultaat te ondersteunen. Haar oordeel legt extra gewicht in de schaal, want Kloes werkt al haar hele loopbaan in diverse functies binnen de psychiatrie, onder meer als trajectcoach. Inmiddels geeft ze alweer twee jaar leiding aan het team IPS-trajectcoaches van Roads. De effectiviteit van IPS wordt door de feiten overtuigend geïllustreerd; IPS-deelnemers hebben liefst tweemaal zo vaak een betaalde baan als mensen die aan een ander arbeidsprogramma deelnemen. Die cijfers spreken boekdelen, maar ook voor de naar werk begeleide cliënten achter die cijfers is dat een zege, zegt Kloes. “Wie moet eraan denken om hele dagen thuis te zitten? Onze doelgroep ontkomt door werk bovendien aan een isolement, want veel van onze cliënten hebben weinig tot geen sociaal netwerk. Werk betekent voor hen dus óók: contact met medemensen.”

Waarin schuilt precies de kracht van IPS? “Die zit erin dat wij onze cliënten goed kennen, nauwkeurig bemiddelen en zo nodig ondersteunen. Ook na plaatsing bij een werkgever. Daarbij houden wij helder voor ogen dat we na een plaatsing in feite twee klanten hebben: onze cliënt en diens werkgever. Bij onze IPS-service staat ook de vraag ‘wat heeft de werkgever nodig?’ altijd centraal. Door een werkgever met advies bij te staan kunnen wij ervoor zorgen dat hij ongehinderd met zijn core business bezig kan blijven. Onze cliënten zijn weliswaar vaak een versterking op de werkvloer, maar hebben soms een handleiding. Wij kennen die van A tot Z en kunnen de werkgever daarom goed helpen om alles in vloeiende banen te leiden.”

Roads richt zich als onderdeel van Arkin voor alle cliënten van de GGZ exclusief op alles wat met arbeid en dagbesteding te maken heeft. “Het gaat om mensen met heel verschillende achtergronden. Variërend van mensen zonder opleiding tot universitair geschoolde cliënten. We zijn dan ook op zoek naar verschillende soorten functies om tot goede plaatsingen te komen.”

Momenteel zijn er circa 17 IPS-trajectcoaches voor Roads actief en met klinkend resultaat. “We werken samen met het UWV en de gemeente Amsterdam. Met de gemeente sloten wij in het najaar van 2015 een contract af om cliënten naar werk te bemiddelen. In mei was dat al voor 11 van de 25 cliënten gelukt.” Blijft de brandende vraag aan Lia Kloes: waar ligt voor ondernemers de toegevoegde waarde van het zakendoen met Roads? “Onze cliënten, die een tikje afwijken van de norm, doen juist daarom vaak in positieve zin iets met de organisatie waar ze werken. Ze stimuleren hun omgeving om meer out of the box te denken. Dat komt de werksfeer ten goede en kan zich weer doorvertalen in een beter bedrijfsresultaat. Door iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan een volwaardige baan te helpen, geeft de werkgever invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).”

Roads

www.roads.nl

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Blinkfotografie

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.