Geluidsfragment als merk registreren

17 januari 2024 13:36

Geluidsfragment als merk registreren

Elke ondernemer streeft ernaar om zijn producten of diensten zo succesvol mogelijk in de markt te zetten. Het registreren van een merk kan bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van je product en bedrijf. Vaak wordt bij het registreren van een merk gedacht aan  woord- of beeldmerken, maar het merkenrecht omvat diverse andere soorten merken die kunnen worden geregistreerd. Zo kunnen ook geluidsfragmenten als merk in het register worden ingeschreven. In dit artikel legt advocaat Bert Gravendeel van Fruytier Lawyers in Business meer uit over het registreren van een klankmerk.

Klank als merk

Sinds 1 oktober 2017 is voor de inschrijving van een geluidsfragment geen notenbalk meer vereist, maar kan men volstaan met het indienen van een geluidsbestand. Voor die tijd moest een teken ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ zijn om als merk te kunnen worden geregistreerd. Dit vereiste vormde voor geluiden een obstakel, aangezien deze slechts met het gehoor konden worden waargenomen.

In 2003 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat aan het vereiste van grafische voorstelling werd voldaan indien het teken een notenbalk of bladmuziek betrof die het geluid weergaf. Zo konden de eerste negen tonen van de bekende klassieker “Für Elise” als merk worden geregistreerd.

Waarom een klankmerk registeren?

Een klank als merk registeren kan zeer interessant zijn voor een bedrijf indien een herkenbaar geluid gebruikt wordt in verband met bepaalde producten of diensten. Zo kan gedacht worden aan het herkenbare deuntje van Coolblue, het geluid als je bepaalde auto’s op afstand opent of sluit of het geluid dat de LG-wasmachine laat horen als hij klaar is. Als een klank succesvol wordt geregistreerd, hebben bedrijven het alleenrecht op dat specifieke geluid.

Het inschrijven van een merk is echter onderhevig aan bepaalde voorwaarden. Een cruciale voorwaarde is daarbij het onderscheidend vermogen van een teken. Bij het ontbreken van onderscheidend vermogen wordt inschrijving geweigerd of kan een merk na inschrijving nietig worden verklaard.

Onderscheidend vermogen

Onderscheidend vermogen houdt in dat het publiek een klank meteen herkent als teken dat verwijst naar de commerciële herkomst van de waren van de onderneming. Voor het inschrijven van een klank lijkt deze drempel hoger te liggen dan voor andere soorten merken. Zo kan volgens het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie een zeer eenvoudig muziekstuk met slechts één of twee noten niet als merk worden aanvaard. Een te lang geluidsfragment is daarentegen ook door het Bureau geweigerd. Bovendien mag het geluid van het aangevraagde merk geen rechtstreeks verband houden met de geclaimde waren en mag het geduid niet inherent zijn aan het gebruik daarvan. Zo werd de aanvraag voor een klankmerk van het openen van een blikje geweigerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het registreren van een klankmerk of een ander type merk? Neem dan contact op met Bert Gravendeel van Fruytier Lawyers in Business. Wij denken heel graag met u mee.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.