Fiscaal voordeel voor stikstofreducerende bedrijfsmiddelen

21 februari 2020 14:53

Fiscaal voordeel voor stikstofreducerende bedrijfsmiddelen

De stikstofproblematiek raakt vele sectoren maar met name die van landbouw, industrie en verkeer. Wat kunt u als ondernemer doen om de stikstofdepositie te verminderen? De MIA\Vamil-regeling kan u daarbij helpen door fiscaal voordeel te bieden als u besluit stikstofreducerende bedrijfsmiddelen aan te schaffen.

Landbouw

De Milieulijst bevat verschillende bedrijfsmiddelen die emissies van ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) naar de omgeving sterk reduceren of de vorming van ammoniak aan de bron verminderen of voorkomen. Ook stimuleert de MIA\Vamil-regeling bedrijfsmiddelen die emissies verminderen bij het toedienen van meststoffen of in het teeltproces.

Industrie en verkeer

Voor de industrie zijn er sinds 2020 diverse nieuwe bedrijfsmiddelen op de Milieulijst bijgekomen voor stikstof (NOx)- en fijnstofreductie. Ten aanzien van het verkeer stimuleert de MIA\Vamil-regeling diverse bedrijfsmiddelen om de uitstoot hiervan te verminderen door elektrisch vervoer te stimuleren of NOx-reductiesystemen voor schepen, voertuigen en mobiele werktuigen. Op de website vindt u meer informatie over de stikstofreducerende bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan en in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

Energie-investeringsaftrek

Ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt financiële mogelijkheden wanneer u besluit energiebesparende maatregelen in te zetten die leiden tot besparing van fossiele grondstoffen, door het inzetten van stikstof als hulpstof. Meer informatie hierover vindt u onder code 32000 en 42000 in de Energielijst.

www.rvo.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.