Familiebedrijven: gewoon én tegelijk bijzonder

29 juni 2022 08:46

Familiebedrijven:  gewoon én tegelijk bijzonder

“Onze stichting richt zich op familiebedrijven. Dat is het bindende element.”

Stichting het Gelders Familiebedrijven Gilde is de club waar DGA’s van Gelderse familiebedrijven elkaar ontmoeten en van elkaar leren door kennis, ervaring en expertise te delen. Hoewel allemaal ‘gewone’ bedrijven zijn ze tegelijk bijzonder, want familiebedrijven.

Ben van Moerkerk en Hans Wennekes, twee ‘founding fathers’ en directieleden, vertellen over het hoe en waarom van Het Gelders Familiebedrijven Gilde. Ze doen dat in de bibliotheek van wijnhuis Robbers en van den Hoogen in Arnhem. Het bedrijf is, met de vierde generatie aan het roer, een goed voorbeeld van een stabiel familiebedrijf dat stevig geworteld is in de lokale gemeenschap.

“Stichting het Gelders Familiebedrijven Gilde is in 2015 opgericht”, opent Ben van Moerkerk, naast directielid actief als ondernemer om start ups en scale-ups te begeleiden. “Er zijn tal van ondernemersclubs en brancheorganisaties, maar die zijn met name georganiseerd rond de bedrijfsactiviteiten van hun leden. Onze stichting richt zich op familiebedrijven. Dat is het bindende element. We hebben ook bewust gekozen voor de benaming Gilde, die drukt namelijk een economische worteling en verbinding uit en refereert daarnaast aan vakmanschap en sociale verbondenheid.”

Hans Wennekes, naast directielid ook ondernemer die zich richt op het verbinden van gemeenten en ondernemers in de Achterhoek, vult aan: “Familiebedrijven worden enerzijds gezien als gewone bedrijven, en dat zijn het ook, anderzijds hebben ze een aantal specifieke kenmerken. Die onderscheidende kenmerken zitten met name op financieel, juridisch en sociaal terrein.”

Het Gelders Familiebedrijven Gilde heeft leden uit vrijwel alle branches. Leidend is het familiekarakter van de bedrijven. “We definiëren een bedrijf als familiebedrijf als er tenminste een tweede generatie uit dezelfde familie in de leiding zit”, schetst Van Moerkerk. “In cijfers gaat het om een substantiële hoeveelheid bedrijven. In de hele provincie zijn dat er, volgens Gelderland in Cijfers, circa 65.000 bedrijven waarvan er circa 70% familiebedrijven zijn. Een groot gedeelte daarvan zijn bedrijven met minder dan 10 werkzame personen. Het aantal familiebedrijven met meer dan 10 personen bedraagt circa 4.500.”

Impact

Familiebedrijven hebben naast economische ook een sociaal-maatschappelijke impact. “Ze zijn meer dan andere bedrijven gericht op continuïteit in plaats van op winstmaximalisatie”, betoogt Wennekes. “Doorgaans zijn ze solide gefinancierd, kunnen tegen een stootje en hebben een langetermijnvisie met het oog op voortzetting van het bedrijf door een volgende generatie. Familiebedrijven zijn hierdoor vaak diep geworteld in de lokale gemeenschap, waarvoor ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. Dat uit zich bijvoorbeeld in het in dienst nemen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook in het verduurzamen van het bedrijf met het oog op de milieu-impact en verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties. Vaak ook zijn de onderlinge banden in familiebedrijven hechter en meer organisch. Men kent elkaar.”

De leidinggevende rol van de familie in een bedrijf vormt een bindend en richtinggevend element, zowel intern organisatorisch als maatschappelijk. Ze is tegelijk bijzonder, omdat deze rol op een aantal terreinen leidt tot specifieke vragen en oplossingen. Van Moerkerk: “Op financieel, juridisch, management- en personeelsgebied zijn er onderscheidende zaken wat betreft familiebedrijven. Daar besteden we als Gilde dan ook terdege aandacht aan. We organiseren daarom themabijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten op locatie bij familiebedrijven en rondetafelbijeenkomsten. Deze laatste vormen de ‘ziel’ van onze club, omdat ze op een ongedwongen manier steevast leiden tot interessante gesprekken in een vertrouwelijke setting. Tijdens de themabijeenkomsten ligt de focus op één onderwerp, waarbij onze kennispartners, te weten Dirkzwager, ABN AMRO, MeesPierson, CFO Capabel, Bright Group en Mazars Accountancy en Advies, als experts optreden.”

Hans Wennekes geeft enkele voorbeelden van specifieke vraagstukken bij familiebedrijven. “Hoe ga je om met investeringen als een familielid het bedrijf bestuurt, maar anderen niet terwijl ze er wel werken of er een belang in hebben? Hoe regel je de opvolging en weeg je de ambities en kwaliteiten van die opvolger, want immers familie? Hoe organiseer je in je bedrijf tegenspraak die verder gaat dan een familiaal advies? Hoe regel je de verkoop, een fusie of overname? Bij al deze zaken zijn familiebanden en -gevoeligheden in het geding en die gaan altijd verder dan het puur zakelijke. Onze kennispartners brengen hierbij hun expertise in, denken mee en geven kritische feedback.”

Om de familiebedrijven in de provincie extra in de schijnwerper te zetten organiseert Het Gelderse Familiebedrijven Gilde jaarlijks een verkiezing (zie inzet). De winnaar mag zich gedurende één jaar het beste Gelderse familiebedrijf noemen. “Het evenement is naast pure gezelligheid de kers op de taart van ons streven als Gilde: elkaar ontmoeten en van elkaar leren door kennis en expertise te delen”, zegt Ben van Moerkerk tot besluit van het gesprek. Rest de foto, aan de voet van een imposante bijna 200 jaar oude beuk in de tuin van wijnhuis Robbers en van den Hoogen. “Diep geworteld en wijd vertakt. Een mooi zinnebeeld van het familiebedrijf”, sluit Hans Wennekes af.

Ben van Moerkerk
Telefoon 06 - 53 37 78 02
E-mail vanmoerkerk@geldersfamiliebedrijvengilde.nl

Hans Wennekes
E-mail wennekes@geldersfamiliebedrijvengilde.nl
Telefoon 06 - 51 87 21 53

Gelders Familiebedrijven Gilde
Oranjesingel 2
6511 NJ Nijmegen
www.geldersfamiliebedrijvengilde.nl

Tekst en fotografie: Huub Luijten

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.