Extra investering tegen werkloosheid van kwetsbare groepen

1 juli 2020 11:47

Extra investering tegen werkloosheid van kwetsbare groepen

De Buzinezzclub en Goldschmeding Foundation geven vandaag het startschot voor een langdurige, intensieve samenwerking met de ambitie om per jaar ten minste 5.000 kwetsbare Nederlanders te laten participeren op de arbeidsmarkt. De partners bouwen hiermee voort op de succesvolle aanpak van de Buzinezzclub, waarmee al 2.500 mensen aan de slag kwamen en die door de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties) in 2019 werd uitgeroepen tot Worldwide Best Practice.

Al ruim voor de coronacrisis waarschuwden de raadgevers van het kabinet voor een grotere groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt, waaronder jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden. Juist omdat de werkloosheid in Nederland erg laag is, is voor degenen die desondanks niet aan de slag kwamen extra aandacht nodig. De coronacrisis maakt dit probleem nu extra urgent. Een langdurige, integrale aanpak is nodig om duurzame verandering te realiseren. Met steun van de Goldschmeding Foundation gaat de Buzinezzclub de komende jaren inzetten op versterking van het systeem rondom re-integratie en participatie.

"De kwetsbare groepen in onze samenleving worden met elke crisis kwetsbaarder en de groepen steeds groter. Nodig is een transitie naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. De Buzinezzclub staat voor kansengelijkheid en een arbeidsmarkt waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Hun bewezen effectieve werkwijze zorgt ervoor dat kwetsbare mensen duurzaam aan het werk kunnen én blijven. Dat de komende jaren veel meer mensen hun programma kunnen doorlopen is dan ook een positieve ontwikkeling." - prof. dr. Ton Wilthagen, Hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University.  

Activerend arbeidsmarktbeleid

In crisistijd ontstaan er vele plannen voor hoe de overheid bedrijven kan helpen. Hoe we organisaties overeind kunnen houden en hoe we financieel verlies compenseren. Echter zijn deze maatregelen voor kwetsbare mensen niet toereikend: mensen met flexbanen of uitzendwerk verliezen direct inkomsten, jongeren en nieuwe Nederlanders kunnen voorlopig niet starten op de arbeidsmarkt en de financiële zelfredzaamheid neemt in de gehele doelgroep verder af. Uit onderzoek van Ecorys blijkt dat er voor de coronacrisis al 2,8 miljoen mensen naast of aan de onderkant van de arbeidsmarkt stonden. En dat aantal wordt alleen maar groter. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde in januari van dit jaar al dat Nederland, sinds de bezuinigingen van eerdere kabinetten, veel minder geld uitgeeft aan activerend arbeidsmarktbeleid dan andere Europese landen. Met als gevolg dat de huidige crisis opnieuw onevenredig zwaar terecht komt bij mensen die al kwetsbaar zijn. Daarom pleiten de Buzinezzclub en Goldschmeding Foundation voor een structurele en integrale aanpak om kwetsbare mensen te begeleiden richting de arbeidsmarkt en tijdens hun carrière, met als doel langdurige arbeidsmarkt participatie en financiële zelfredzaamheid.

Langdurige, integrale aanpak

De Buzinezzclub heeft de afgelopen tien jaar bewezen effectief te zijnen is gespecialiseerd in begeleiding van kwetsbare groepen. De begeleiding heeft de vorm van praktijkgerichte trainingen en coaching naar een baan, opleiding of eigen bedrijf, die doorloopt tot ver op het carrièrepad of bij een eventuele terugval in de uitkering. De integrale aanpak van schuldhulpverlening, huisvesting, zorg en andere support helpt om de basis op orde te krijgen. En het werkt: gemiddeld is 65% van de mensen die het programma doorlopen blijvend uit een uitkering en economisch zelfredzaam. Daarnaast is er een afname te zien in schulden, zorg- en verslavingsproblematiek.

Unieke opschaling in Nederland

De komende jaren staan in het teken van groei. Met steun van de Goldschmeding Foundation gaat de Buzinezzclub jaarlijks 5.000 mensen begeleiden, waar het er nu 500 zijn. Het is voor het eerst dat in Nederland een dergelijke opschaling plaatsvindt.

“De Goldschmeding Foundation wil bijdragen aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. De Buzinezzclub is een projectpartner met een bewezen aanpak die voor duizenden kwetsbare mensen het verschil kan maken. Daarom gaan we nu opschalen”, aldus Aart de Geus, bestuursvoorzitter van de  Goldschmeding Foundation.

2,8 miljoen mensen naast de arbeidsmarkt

Uit statistieken van het SCP en het CBS blijkt dat er ruim 1,4 miljoen mensen zijn die een uitkering ontvangen en 1,4 miljoen mensen zijn met een flexibele arbeidsrelatie. In 2019 had 72,3% van de werknemers met een flexcontract een onzeker dienstverband, waarvan ruim de helft jonger is dan 25 jaar. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het SCP dat van de werkende volwassenen 220.000 mensen (2,9%) in armoede leven en dat 114.000 jongeren werkloos zijn (6.1%).

De Buzinezzclub

Goldschmeding Foundation

Delftsestraat 19D, 3013 AD De Boelelaan 1109
Rotterdam, Netherlands 1081 HV  Amsterdam
010 414 9964 020 – 333 03 63
https://buzinezzclub.nl/ https://goldschmeding.foundation/

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.