Energieneutraal bouwen leidt tot geluidseisen voor warmtepompen

2 mei 2019 11:34

Energieneutraal bouwen leidt tot geluidseisen voor warmtepompen

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, bij oplevering bijna-energieneutraal zijn. Bij de realisatie van nieuwbouw worden om die reden steeds vaker warmtepompen toegepast.  Een inmiddels bekende consequentie hiervan is toenemende geluidsoverlast bij omwonenden van nieuwbouw. Deze overlast ontstaat als gevolg van het geluid van de ventilator of de compressor van een warmtepomp die buiten wordt opgesteld.

In Nederland zijn tot op heden onvoldoende regels vastgelegd voor de bescherming van omwonenden tegen installatiegeluid. Hierin komt vanaf 1 januari 2020 verandering. Het Bouwbesluit 2012 wordt op die datum aangepast.

Geluidseis warmtepomp bij geschakelde bouw

Warmtepompen die geplaatst worden bij nieuwe gebouwen die grenzen aan een perceel met een woonfunctie mogen ter hoogte van de perceelsgrens een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB produceren. Met deze eis wordt niet alleen beoogd om een buitenruimte (balkon) te beschermen tegen geluid, maar ook een eventueel te openen raam.

Geluidseis warmtepomp in appartementengebouw

Ook voor warmtepompen die geplaatst worden in een appartementengebouw geldt dit geluidsniveau. De warmtepomp mag ter plaatse van een te openen raam of deur in een appartementengebouw niet een hoger geluidsniveau veroorzaken dan 40 dB. Met deze eis wordt niet alleen beoogd om een buitenruimte (balkon) te beschermen tegen geluid, maar ook een eventueel te openen raam.

Bestaande bouw

Voornoemde geluidseisen zijn ook van toepassing op het nieuw opstellen van een warmtepomp bij bestaande gebouwen. Dit betekent dat als men bijvoorbeeld een warmtepomp plaatst bij een bestaande woning (in het kader van de energietransitie), men ook zal moeten voldoen aan de eis van 40 dB.

Bestaande installaties

Voor bestaande installaties worden in het Bouwbesluit 2012 geen geluidseisen gesteld, rekening houdend met de rechten en positie van de eigenaren van bestaande installaties. Dit laat onverlet dat een gemeente op basis van artikel 13 van de Woningwet gemotiveerd ook bij bestaande situaties een hogere eis kan opleggen.

Consequenties in de praktijk

De verantwoordelijkheid om aan de nieuwe geluidseisen te voldoen ligt in beginsel bij de aannemer/installateur. De aannemer/installateur zal haar werk per slot van rekening moeten uitvoeren met inachtneming van de regels van het Bouwbesluit 2012. Voldoet de aannemer/installateur niet aan deze regels, dan ligt aansprakelijkheid op de loer. Dit kan vanzelfsprekend veel – onvoorziene – kosten met zich brengen.

De aannemer/installateur doet er dus goed aan om erover na te denken waar de warmtepomp wordt gesitueerd. Kan de warmtepomp bijvoorbeeld worden geplaatst op een plat dak met voldoende afstand tot de erfgrens? Ook kunnen omkastingen mogelijk een uitkomst bieden.

Benieuwd wat deze nieuwe geluidseisen voor uw praktijk betekenen? Neem dan contact op en wij helpen u graag verder.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.