‘Elkaar versterken in smart industry’

26 april 2019 11:32

‘Elkaar versterken in smart industry’

“We weten wat er internationaal speelt op het gebied van de technologische ontwikkelingen, dat willen we graag vertalen naar het regionale bedrijfsleven.” Dat zeggen Jacquelien Scherpen en Jan Post, professoren verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de Noordelijke smart industry. Samenwerking, daar draait het allemaal om. Er gebeurt al veel, maar er kan nog wel een schepje bovenop, luidt de conclusie.

Zo is er bijvoorbeeld het RoSF, de Region of Smart Factories, een samenwerkingsverband tussen industrie en kennisinstellingen in Noord-Nederland en het grootste Fieldlab van Nederland. Daarin doen bedrijven mee die voorop lopen in de digitalisering en op zoek zijn naar verbeteringen van hun productieproces. “Een drietal promovendi van de Rijksuniversiteit en een junior onderzoeker zijn daar momenteel in actief”, geeft Scherpen aan. “Dat is in het belang van de Rijksuniversiteit en haar studenten, maar zeker ook van de deelnemende bedrijven.”

“Ook hoogleraren van de RUG zijn betrokken bij de RoSF”, vervolgt Post. “Zij geven master classes over artificial intelligence of robotisering. Studenten zijn bezig met bestaande problemen bij bedrijven, vaak kleine projecten, waarvoor ze een oplossing zoeken. Zoals bijvoorbeeld bij Philips, waar we bezig zijn met het intelligent maken van een any feeder en dan heb je het over artificial intelligence.”

Nieuwe ontwikkelingen

“Er wordt niet alleen naar vooruitstrevende technische bedrijven gekeken”, gaat Post verder. “Ook bedrijven in bijvoorbeeld de metaalsector, sterk vertegenwoordigd in Noord-Nederland, moeten geholpen worden op weg naar nieuwe ontwikkelingen. Daarover zijn we in gesprek met bijvoorbeeld de Metaalunie. We zien gelukkig dat de interesse in nieuwe technieken en oplossingen groeit.”

Naast de RoSF heeft de Rijksuniversiteit Groningen een paar jaar geleden een Academic Roadmap opgesteld, waarin beschreven staat wat de uitdagingen voor de toekomst zijn. Zowel in de techniek als op de arbeidsmarkt. “We kijken naar business innovaties, verbeterde productie processen, vraaggestuurde productie en intelligente toepassingen”, zegt Scherpen. “We denken na over innovatie op de lange termijn en de manier waarop we dit kunnen vertalen naar het bedrijfsleven.” Verder was de Rijksuniversiteit Groningen gesprekspartner bij de topsector en bij het opstellen van de nationale wetenschapsagenda. “We willen zowel internationaal, nationaal als regionaal een rol spelen.”

Nieuwe studierichting

“Wij willen nadrukkelijk aansluiting zoeken bij het regionale bedrijfsleven en gezamenlijk op zoek naar oplossingen en mogelijkheden die smart industry kan bieden.” In dat kader zijn Post en Scherpen blij met een nieuwe studierichting aan de Rijksuniversiteit Groningen, die per 1 september van dit jaar start, namelijk werktuigbouwkunde (mechanical engineering). “Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder andere het Innovatie Cluster Drachten, waardoor studenten een deel van hun studie bij een van de aangesloten bedrijven kunnen doen. Een interessante uitdaging met als doel om met elkaar te groeien en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.”

“Bedrijven hebben nu nog een keuze”, zeggen Post en Scherpen tot besluit. “Straks niet meer. Of je nu koploper bent in smart industry of niet, geen enkel bedrijf ontkomt er aan. Wees daar op voorbereid. We mogen niet achter blijven in de toenemende digitalisering van het bedrijfsleven. De Rijksuniversiteit Groningen kan een brug daar naartoe zijn. De meeste studenten willen graag het bedrijfsleven in, dan zou het toch mooi zijn als daartoe alle mogelijkheden zijn in de regio. Stilzitten is geen optie, anders wordt de slag verloren.”

Rijksuniversiteit Groningen

Postbus 72

9700 AB Groningen

Tel. 050 363 9111

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.