Een integrale kijk op vitaliteit

24 augustus 2021 16:30

Een integrale kijk op vitaliteit

Kom gratis naar HR Live waar we workshops verzorgen over vitaliteit op de werkvloer. Zie het einde van dit artikel voor alle informatie.

Vitale mensen zorgen voor veerkrachtige, wendbare en succesvolle organisaties. Jarenlang onderzoek wijst uit: integraal inzicht in organisatievitaliteit en actief vitaliteitsbeleid zorgt voor meetbaar succes, resilience en plezier!

 • Begin 2021 staan ruim 2 op de 5 medewerkers onder grote druk en in overlevingstand om aan alle veranderingen en verwachtingen het hoofd te bieden.
 • Eén op de 10 werkende medewerkers van 30+ heeft meerdere kenmerken van het voorstadium van een burn-out.
 • Elke in vitaliteit geïnvesteerde Euro levert een rendement van 300% tot 600% op.
 • Organisaties die vitaliteit van hun medewerkers borgen in hun missie en bedrijfsdoelen, presteren 14% beter, hebben 17% minder verzuim en 17% minder verloop!

Een integraal vitaliteitsbeleid

Integraal vitaliteitsbeleid zorgt voor optimale benutting van jouw sturingselementen als directeur of HR-manager. Dat zorgt voor veerkracht, productieve mensen en voor (financieel) succes. Voor Carrièrepoort gaat vitaliteit over een integrale, inclusieve en langdurige zakelijke reis. Met als bestemming een toekomstbestendige, weerbare en wendbare organisatie. Benodigd voor onderweg: een stevige balans tussen privé en werk. Gegarandeerd tijdens de reis èn op bestemming: plezier, productiviteit en purpose gedreven! Hiermee los je de volgende zorgen op:

 • Co-creatie en betrokkenheid; wat denkt de klant en hoe gaan medewerkers hiermee om?
 • Hoe zorg ik voor de juiste vaardigheden en mindset bij medewerkers voor commerciële en klantgerichte focus?
 • Hoe stimuleer en boei ik medewerkers middels aandacht, vertrouwen en verbinding?
 • Hoe reageer ik snel op de ontwikkelingen in de markt en blijf ik innovatief, (financieel) gezond en wendbaar?
 • Hoe ga ik om met de noodzaak voor wendbaarheid en veerkracht van medewerkers om klantgericht te willen innoveren, met tegelijkertijd veel zelfgenoegzaamheid en medewerkers die zekerheid zoeken
 • Hoe ga ik om met druk om financiële resultaten te realiseren versus oplopende verzuim- en verloopcijfers?

De VitaliteitsAPK

Een betrouwbare meting van de personele kant kan met een MTO. Voor inzicht in de samenhang tussen P&O adviseren we de VitaliteitsAPK. Groei komt van binnenuit, wat maakt dat diepgaand meten en een opbouwende, kritische blik cruciaal is. Dat mondt uit in concreet specifiek advies over korte en langere termijn interventies op zowel organisatie- als op medewerkersvlak, waarmee de vitaliteit van je bedrijf zienderogen verbetert!

Volgens Carrièrepoort start professioneel beleid met periodieke vitaliteitscycli, gebaseerd op een het periodiek meten van zes vitaliteitsdomeinen: bedrijfsprestaties, organisatiestructuren, medewerkersenergie, bedrijfscultuur, thuiswerken en gezondheid/leefstijl van medewerkers. Een missie en organisatiedoelen waarin de domeinen verankerd zijn, maken echt het verschil.

Onze volledige VitaliteitsAPK bestaat uit vier stappen:

 • Vrijwillige, anonieme online vragenlijst voor elke medewerker. Elke medewerker ontvangt in haar/zijn online dashboard een persoonlijk vitaliteitsrapport. Met de anonieme, geaggregeerde data stellen we een concrete analyse op voor directie, HR en management.
 • Verdiepende gesprekken met beslissers, MT, OR en medewerkers.
 • Context-analyse: in welke context plaatsen we de resultaten? We brengen deze in kaart middels een analyse van jaarverslagen en bijvoorbeeld branchegegevens.
 • De uitkomsten geven we weer in een integraal en organisatiebreed rapport met resultaatgericht advies en stappenplan.

We bieden je graag een vitaliteitscheck; een uitgebreide presentatie van onze visie en aanpak, inclusief enkele succes cases, maximaal 10 demo-accounts en bespreking van de uitkomsten. Ervaar wat de toegevoegde waarde van de VitaliteitsAPK voor je organisatie kan zijn! De investering bieden we aan voor slechts € 699,- ex BTW. Wanneer je besluit om een VitaliteitsAPK in te zetten, verrekenen we dit bedrag. De vitaliteitscheck is dan compleet gratis!

Op 14 oktober is Carrièrepoort te vinden op HR LIVE. Tijdens twee workshops bieden we een inkijkje in een integrale benadering van vitaliteit. Met veel interactie en succes cases laten we je de positieve effecten van vitaliteit op de werkvloer ervaren. Als lezer van deze nieuwsbrief krijg je gratis toegang. Mail naar info@carrierepoort.nl voor de kortingscode.

Carrièrepoort

Van der Takstraat 28

3071 LL, Rotterdam

T: 010 - 785 71 78

E: info@carrierepoort.nl

www.carrierepoort.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.