De vijf-stappen-Corona-Exitstrategie

19 mei 2020 16:23

De vijf-stappen-Corona-Exitstrategie

Over de economische rampen die de coronacrisis veroorzaakt wordt dagelijks veel gepraat en geschreven. Wat wij echter hebben gemist is een plan om deze crises op te lossen. Dit geven wij u in de vorm van de Vijf-Stappen-Corona-Exitstrategie.

Wij onderscheiden de navolgende stappen:

  1. Bedrijfsanalyse:

Wellicht het belangrijkste onderdeel. Durf objectief naar uw bedrijf te kijken. Doe dit met uw accountant of een onafhankelijke derde. In samenwerking met HRM Navigatie B.V. heb ik een bedrijfsstresstest ontwikkeld gebaseerd op (een combinatie van) een vijftiental economische kengetallen. Op eenvoudige wijze kunt u de liquiditeit, solvabiliteit en diverse omloopsnelheden van uw onderneming meten. U kunt voor het maken van die test inschrijven op www.bedrijfsstresstest.nl.

Is uw bedrijf levensvatbaar ga dan naar stap 2.

  1. Bijzondere maatregelen:

Maak optimaal gebruik van de door de overheid en banken geboden speciale mogelijkheden. U vindt die terug op de diverse websites zoals Rijksoverheid.nl, KVK coronaloket. Deze bijzondere maatregelen kunnen in ieder geval voorlopig financiële lucht geven.

  1. Crediteurengesprek:

Gelijktijdig met het aanvragen van bijzondere maatregelen adviseer ik u contact op te nemen met uw grootste crediteuren om een versoepeling van de betalingen en/of (gedeeltelijke) kwijtschelding te verkrijgen. Vindt u het echt heel lastig om dat zelf te doen, schakel dan uw accountant of advocaat in. Belangrijk is in ieder geval dat u incassomaatregelen van uw crediteur voor bent.

  1. Buitengerechtelijk crediteurenakkoord:

Is de schuldenlast te groot of willen de grotere crediteuren alleen iets doen als al uw crediteuren meedoen, dan moet u een deskundige inschakelen om de onderneming te saneren. Dat is maatwerk en voor elk bedrijf anders. Bovendien dienen de crediteuren in groepen te worden ingedeeld (concurrente crediteuren, preferente crediteuren, fiscus etc.) die ieder op hun eigen manier behandeld dienen te worden.

Zolang de faillissementswet niet is aangepast moeten alle crediteuren instemmen met het aangeboden akkoord. In de praktijk lukt dat meestal wel, omdat niemand bij het alternatief – een faillissement van de onderneming – gebaad is. De tweede hobbel die genomen moet worden is het verkrijgen van het benodigde afkoopbedrag; als het akkoord met de crediteuren namelijk bereikt is zult u dat ineens aan die crediteuren dienen uit te betalen. Dat is vaak lastig. Banken financieren dit niet zodat het geld of uit eigen middelen of door informele kapitaalverstrekkers gestort dient te worden.

De doorlooptijd van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord varieert naar aantal crediteuren en hun opstelling jegens uw bedrijf. Bovendien worden wij vaak gevraagd het wat te rekken waardoor de onderneming in staat is uit zijn eigen cashflow (een gedeelte van) het afkoopbedrag te financieren. Punt is namelijk, dat vanaf het moment dat wij het akkoord voorstellen er een soort onofficieel moratorium optreedt: de schulden worden tot dat moment min of meer bevroren terwijl de omzet doorloopt. Hierdoor ontstaat financiële ruimte. Bovendien creëren we zo bij de ondernemer een ongekende rust, omdat telefoontjes over betalingen en nare brieven van incassobureaus stoppen. Die komen dan bij ons aan, omdat wij de saneringsonderhandelingen voeren. Een ander voordeel van deze methode is dat zij buiten de publiciteit blijft. Enkel de partijen die aangeschreven worden weten van de sanering.

  1. Faillissementsdoorstart

Lukt een buitengerechtelijk crediteurenakkoord niet of is daar eenvoudigweg de tijd niet meer voor, dan rest niets anders dan een faillissementsdoorstart. Deze column laat slechts een beschrijving in zeer grote lijnen toe.

De onderneming vraagt zelf het faillissement aan en start nog op de dag van faillissementsuitspraak met de aangestelde curator de onderhandelingen over koop van activa uit de faillissementsboedel.

Vooraf aan het faillissement hebben wij een nieuwe B.V. opgericht die als onderhandelingspartner optreedt en – bij succesvolle afronding – de nieuwe onderneming voert. Deze B.V. probeert dan uit de faillissementsboedel die zaken te kopen die zij nodig heeft om het bedrijf te kunnen voortzetten. Denk aan voorraden, bedrijfsuitrusting, wagenpark en klantenbestand.

Afgezien van de moraliteit kleven er echter verschillende bezwaren aan deze methode. Zo kunnen concurrenten roet in het eten gooien door eveneens als bieders op te treden. Daarnaast krijgt u te maken met een curator. Die zal onderzoek doen en dat kan leiden tot aansprakelijkheidstellingen van u als bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Daarom adviseren wij die methode ook altijd als laatste reddingsmiddel.

Wilt u uitvoeriger geïnformeerd worden, neem dan contact met mij op (vondenhoff@vondenhoff.nl) en blijft u voor het overige vooral gezond!

Wim Vondenhoff

Advocaat te Heerlen

 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.