De emissieloze bouwplaats

6 april 2023 09:55

De emissieloze bouwplaats

De bouwsector staat voor een enorme opgave. De emissieloze bouwplaats is een oplossing voor drie verschillende problematieken: klimaatverandering (CO2), gezondheid (fijnstof) en natuur (NOx). De reductie in dieselverbruik, en dus CO2-uitstoot, moet komen vanuit de inzet van emissieloze machines. Een belangrijke uitdaging bij emissieloze werkbouwtuigen is de beschikbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast vergt een energiemix ook een goede infrastructuur, zoals laad- en waterstoftankstations.

Ik ben blij verrast dat de bouwsector, overheden en kennisinstellingen intensief samenwerken aan deze maatschappelijke opgave en participeren in vele initiatieven, zoals bijvoorbeeld De Groene Koers, Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), en Emissieloos netwerk Infra en Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Zo werkt SEB aan een routekaart, die doelstellingen op het gebied van natuur, CO2 en schone lucht verbindt. Ook worden er diverse tools en modellen ontwikkeld, zoals het Total Cost of Ownership-model, dat inzicht geeft in de verschillen in kosten, en helpt bij het maken van een keuze voor aanschaf en inzet van deze werktuigen. NAL heeft een praktische vermogenstool ontwikkeld, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemer een betere inschatting kunnen maken voor de benodigde vermogensvraag.

Ook op regionaal niveau groeien waardevolle initiatieven. In het Kiemt netwerk zijn verschillende toonaangevende bedrijven, o.a. Urban Mobility Systems, Heijmans en Powercrumbs die een grote rol spelen in het realiseren van een emissieloze bouwplaats. Kiemt stimuleert innovaties, die transities zoals de emissieloze bouwplaats versnellen. Een mooi voorbeeld is ook Powercrumbs. Zij hebben vanuit Innovatiemotor ondersteuning gekregen bij het verkrijgen van een lening uit het fonds van Gelderland Valoriseert.

Als netwerkorganisatie verbinden wij innovaties aan projecten en partners. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar in samenwerking met het Gelders Energieakkoord en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen bijgedragen aan kennisdeling. Ook faciliteren we gesprekken met de keten door interactieve werksessies.

Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking en onderlinge versterking van nationale en regionale initiatieven bijdragen aan een duurzame toekomst voor Nederland. Samenwerking, daar kan je op bouwen! 

Tjardo Derksen
Projectleider energietransitie Kiemt
www.kiemt.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.